X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6359
Przesłano:
Dział: Języki obce

The Pizza Restaurant in Class 3b - scenariusz lekcji j. angielskiego dla klas 3

Lekcja j. angielskiego dla klasy 3 Szkoły Podstawowej

Temat: Pizzeria w klasie 3b. (The pizza restaurant in class 3b).

Cel ogólny:
kształcenie umiejętności pisania oraz porozumiewania się w codziennych sytuacjach

Cele szczegółowe:
przypomnienie słownictwa związanego z produktami żywnościowymi
utrwalenie słownictwa z tego zakresu, ze zwróceniem uwagi na właściwy zapis i wymowę
motywowanie uczniów do twórczej i samodzielnej pracy na lekcji
integracja różnych technik pracy (min. recytacja, praca plastyczna i manualna, inscenizacja)
integracja treści nauczania na lekcji j. angielskiego z wiedzą zdobytą na pozostałych lekcjach
zwrócenie uwagi na właściwe formy współpracy w grupie
przypomnienie typowych zwrotów używanych podczas dialogu w restauracji (wyrażanie preferencji, zgody i protestu, wyrażanie prośby i podziękowania)
kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w mini-inscenizacji w restauracji
odwzorowywanie usłyszanego tekstu rymowanki

Cele operacyjne:
Uczeń:
odnajduje produkty żywnościowe na ilustracji i potrafi je nazwać i zapisać
udziela odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu i ilustracji
odczytuje nazwy produktów żywnościowych zachowując właściwą wymowę i intonację
potrafi zastosować poznane zwroty w prostej scence sytuacyjnej
potrafi odtworzyć usłyszany tekst rymowanki
umiejętnie współpracuje w grupie

Metody: metody aktywizujące: „burza mózgów”, pokaz, metoda ćwiczeń, rozmowa, elementy dramy.
Formy pracy: grupowa, zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: ilustracja przedstawiająca węża, plansza - menu restauracji, obrazki ilustrujące składniki pizzy, płyta CD z nagraniem rymowanki (tekst rymowanki w załączniku nr 1), kserokopie zadania domowego.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Część wstępna
1. Podanie tematu w języku angielskim.
2. Gra językowa – zgadywanka. Na podstawie ilustracji umieszczonej na tablicy (rysunek przedstawia ogromnego węża z charakterystycznymi "wybrzuszeniami" odpowiadającymi różnym produktom żywnościowym, np. lody, kurczak, itp.), uczniowie próbują odgadnąć jakie produkty żywnościowe znalazły się w żołądku węża. Nauczyciel dorysowuje propozycje uczniów na tablicy i zapisuje ich nazwy. Krótka rozmowa na temat zapisanych słów (Czy lubisz ...? Do jakiej grupy produktów należy ....? itp.)
Część główna
1. Uczniowie pracują w wyznaczonych grupach – zadaniem każdej grupy jest wymyślenie nazwy dla klasowej pizzerii. Uczniowie zapisują pomysły na kartkach, nauczyciel losuje jedną nazwę, która będzie wspólna dla całej klasy, i umieszcza ją na planszy-menu restauracji.
2. Praca pisemna (zadanie w grupach jak wyżej) – uczniowie tworzą własną wersję pizzy, komponują jej składniki na rozdanych przez nauczyciela „spodach” do pizzy. Uczniowie korzystają z przygotowanych wcześniej rysunków lub wycinków z gazet. Następnie uczniowie zapisują składniki pizzy oraz wymyślają jej nazwę.
3. Liderzy grup prezentują i odczytują propozycje pizzy swoich grup, naklejają je na planszy-menu.
4. „Burza mózgów” – uczniowie przypominają zwroty potrzebne podczas zamawiania potraw w restauracji, nauczyciel zapisuje je na tablicy.
5. Inscenizacja – zaproszenie do klasowej pizzerii i zabawa w restaurację. Jeden z uczniów wciela się w rolę klienta, nauczyciel odgrywa rolę kucharza. Zabawę można powtórzyć, tym razem w rolę kucharza i klienta wcielają się tylko uczniowie. Żeby zabawę uatrakcyjnić, można przygotować rekwizyty takie jak czapka kucharza, fartuch, papierowe talerzyki itp.
6. Na zakończenie zabawy, uczniowie wspólnie recytują tekst rymowanki pt. „Pizza Train” (załącznik nr 1).
Podsumowanie
1. Zadanie pracy domowej – uczniowie otrzymują kserokopie z rysunkiem węża, ich zadaniem jest znalezienie i zakreślenie słów związanych z jedzeniem (ćwiczenie oparte jest na zasadzie ciągu wyrazów nachodzących na siebie).
2. Ocena pracy uczniów - przyznanie plusów lub punktów uczniom szczególnie aktywnym na lekcji, uzasadnianie oceny, samoocena uczniów.

Załacznik nr 1
Rymowanka pt. "THE PIZZA TRAIN" (str. 12 podręcznika Superworld 3, Carol Read, Ana Soberon, wyd. Macmillan 2002)
Wypowiadamy tekst rytmicznie, naśladując ramionami ruchy pociągu, tepmo stopniowo przyśpiesza się aż do momentu finalnego. Na słowa "Tuna, tuna!" unosimy dłoń zasiśniętą w pięść do góry.

Mushrooms, mushrooms.
Fish, tomatoes, fish, tomatoes,
Sausages, bacon, sausages, bacon,
Chicken and ham, chicken and ham,
Chicken and ham, chicken and ham,
Red and green peppers, red and green peppers,
Olives, onions, olives, onions,
Tuna, tuna!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.