X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6331
Przesłano:
Dział: Języki obce

What would you like to eat? - konspekt lekcji języka angielskiego

Gimnazjum
-------------------

Klasa: I
Podręcznik: Challenges 2
Przedmiot: język angielski
Nauczyciel: Agnieszka Gryla
Temat: What would you like to eat?

Cele ogólne:
- poznanie zwrotów używanych w restauracji
- doskonalenie umiejętności samodzielnego tworzenia dialogów na dany temat oraz umiejętności rozumienia tekstu słuchanego

Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi poprosić o kartę dań w restauracji
- zna zwroty używane podczas rozmów w restauracji
- tworzy dialog i umie go zaprezentować

Pomoce:
- CD z nagraniem dialogów
- kserokopie ćwiczeń do uzupełniania dialogów
- rysunki przedstawiające posiłki

Przebieg lekcji:
1. Powitanie, sprawdzenie listy obecności, przedstawienie tematu lekcji.
2. Nauczyciel pokazuje różne rysunki prezentujące posiłki pytajac uczniów czego dotyczą.
3. Następnie przechodzi do pytań: "What is your favourite meal?", "What food and drink do you like?", "Where do you usually eat?". Uczniowie odpowiadają na pytania, po czym przygotuwują się do części rozumienia ze słuchu.
4. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z dialogiem, którego słuchać będą dwukrotnie, a z którego zostały wcześniej usunięte pewne wyrażenia.

Tapescript
One
A: Hello, Happy Snack, can I help you?
B: Hello, I'd ....... to order some food. please.
A: Ok. What would you.....?
B: Er, two burgers.
A: ....two burgers....
B: A portion of ......
A: .....chicken nuggets....
B: chips.
A: Large or small?
B: Large, please.
A: Would you like ......?
B: Oh, yeath. An orange juice, one ........Can I have your ....... number, please?
A: Sure, it's 495 62 91 83
B: And your address?

Two
A: Hello, Happy Snacks, can I help you?
B: Yes, can I ...... some food, please?
A: yes, what would you like?
B: Er, a .... kebab...
A: ....one kebab.....
B: Are the pizzas ......?
A: Well, they aren;t very ....
B: Ok, two pizzas....
A: ...two pizzas...
B: A tuna salad...
A: ....one tuna salad... any.....?
B: no thanks, I don't want chips.
A: What would you like to drink?
B: An orange juice and .... colas
A: ....one orange.... colas.Anything else?
B: no, that's all.
A: ok. Can I have your phone number?
B: Sure, it's 495 02 39 35
A: And your address? B: Yes, it's.......
B: Yeah, it;s Mill Road, just near the.....

Uczniowie odczytują z podziałem na role pełen tekst dialogu.

5. Tworzą w parach dialogi w restauracji i prezentują je klasie.
6. Podziękowanie za pracę na lekcji, nagrodzenie ocenami za aktywność.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.