X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6193
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji języka niemieckiego - Zdjęcia rodzinne Tobiasa

Gimnazjum
-------------------

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Data 23.10.2007
KLASA: I e (klasa terapeutyczna)
Liczba jednostek lekcyjnych: 2

TEMAT: DIE FAMILIENFOTOS VON TOBIAS. / Zdjęcia rodzinne Tobiasa.

Cel ogólny: powtórzenie, utrwalenie i poszerzenie słownictwa dotyczącego członków najbliższej rodziny, zawodów oraz określającego wygląd i cechy charakteru; rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia.

Cele operacyjne:
WIADOMOŚCI:
- uczeń wymienia słowa – skojarzenia do tematu „rodzina”,
- uczeń zna wybrane nazwy zawodów,
- uczeń potrafi opisać osobę, wykorzystując poznane przymiotniki określające wygląd lub cechy charakteru.

UMIEJĘTNOŚCI:
- uczeń poprawnie wymawia i akcentuje nowe słowa,
- uczeń rozumie globalnie przeczytany tekst,
- uczeń wskazuje odpowiednie zdjęcia na podstawie przeczytanego tekstu,
- uczeń potrafi uzupełnić tabelkę wyrazami
o przeciwstawnym znaczeniu i przyporządkować cechy wyglądowi zewnętrznemu lub charakterowi.
POSTAWA:
- uczeń umie współpracować w parach.

METODA: ćwiczeniowo – utrwalająca, zabawowa ( Wörterbingo).
Techniki pracy: praca z tekstem, praca z obrazkami, zabawa w bingo wyrazowe.
FORMY PRACY: praca zbiorowa, praca w parach.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podręcznik z ćwiczeniami i płyta CD „aha 1A”, karteczki z wyrazami do gry Wörterbingo, odtwarzacz CD, ćwiczenia na kserokopiach

Przebieg lekcji:

Nauczyciel sprawdza obecność, a następnie podaje uczniom cel i temat lekcji:
Die Familienfotos von Tobias – Zdjęcia rodzinne Tobiasa.
Faza rozgrzewka językowa i wprowadzenie do tematu:
a) W ramach rozgrzewki językowej uczniowie wymieniają poznane dotąd przymiotniki określające wygląd i cechy charakteru. Nauczyciel zwraca uwagę na poprawność fonetyczną słówek.
b) W celu przypomnienia słówek poznanych na poprzedniej lekcji nauczyciel rozdaje karty pracy
z ćwiczeniem na kserokopiach.
Faza realizacyjna
Uczniowie otwierają podręcznik na str. 30 – 31, słuchają nagrania z płytki i śledzą tekst wraz
z nagraniem. Następnie z pomocą nauczyciela tłumaczą tekst na język polski i dopasowują opisy osób do fotografii W celu utrwalenia słownictwa uczniowie uzupełniają tabelkę (ćwiczenie 22 na str. 99), polegające na wpisaniu wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu i przyporządkowaniu ich cechom wyglądu zewnętrznego lub charakterowi.
Faza podsumowująca
Zabawa w Wörterbingo. Uczniowie otrzymują karteczki, na których jest 25 poznanych dotąd przymiotników (sportlich, schlank, geduldig, freundlich, ruhig, jung, alt, sympathisch, tolerant, hässlich, klein, passiv, aktiv, langsam, schnell, groß, nervös, dick, hübsch, attraktiv, langweilig, intelligent, stark, witzig, nett), a następnie rysują w zeszycie planszę z sześcioma polami i wpisują w nie po jednym wybranym przez siebie wyrazie. Nauczyciel czyta słówka z listy na głos. Jeśli ktoś usłyszy zapisane przez siebie słowo, skreśla je. Kto jako pierwszy skreśli wszystkie słowa na swojej planszy, woła: „Bingo!”

Załączniki:

sportlich, schlank, geduldig, freundlich, ruhig, jung, alt, sympathisch, tolerant, hässlich, klein, passiv, aktiv, langsam, schnell, groß, nervös, dick, hübsch, attraktiv, langweilig, intelligent, stark, witzig, nett

Übung 1. Przestaw sylaby tak, aby powstały przymiotniki określające wygląd zewnętrzny i charakter.
1. SPORTUNLICH - ............................
2. DIGDULGE - ............................
3. LICHUNFREUND - ..............................
4. SYMTHISCHPA - ............................
5. LEINRANTTO - ...........................
6. LIGLANGWEI - ...........................
7. GENTTELINLI - ...........................
8. TIVRAKATT - .............................
Zadanie domowe: Opis swojej rodziny.

Czas trwania lekcji: 2 x 45 minut

Uwagi do scenariusza: Praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – dostosowanie wymagań do możliwości intelektualnych ucznia, zadania o niewielkim stopniu trudności, pomoc nauczyciela przy wykonywaniu ćwiczeń

........................................
Urszula Gromadzka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.