X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6185
Przesłano:

Co jest najpiękniejsze na świecie? - scenariusz lekcji języka polskiego w kl. IV

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ DLA RODZICÓW
Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. IV

Temat: Szukamy odpowiedzi na pytanie: „Co jest najpiękniejsze na świecie?”.

Cele: uczeń:
- potrafi nazwać uczucia własne i innych,
- dostrzega nierozerwalny związek między słowem, obrazem i dźwiękiem,
- rozumie aktualność problemów ukazanych w utworze literackim,

Metody: problemowa, przekład intersemiotyczny, ekspresyjna, drama, „burza mózgów”,

Formy: -praca z całym zespołem, praca w grupach, praca indywidualna,

Środki dydaktyczne: opowiadanie Anatola Sterna pt. „O tym, co jest najpiękniejsze na świecie”, słownik języka polskiego, plansze szarego papieru z napisami, plansze z sylwetą domu, markery, pastele”, kartoniki z cz. mowy, plansze- nazwy grup, małe słoneczka dla każdego ucznia, piosenka Cz. Niemena „Dziwny jest ten świat”

Czas trwania zajęć: 45 minut

Tok lekcji:

I.CZĘŚĆ WSTĘPNA- WPROWADZENIE DO TEMATU.
1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
2. Nawiązanie do tematu:
-wysłuchanie piosenki Cz. Niemena „Dziwny jest ten świat”- dojście do wniosku, że ludzie nie zawsze zachowują się pięknie,
- uzupełnienie tabeli n/p opowiadania,
3. Scenka dramowa – ćwiczenie:
a). wybranie aktorów do scenki,
b). przedstawienie zdarzeń w postaci scenki dramowej, przypomnienie, co wg bohaterów opowiadania było najpiękniejsze na świecie.

II. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA.
1. Zapowiedź problemu- wspólne postawienie pytania: „Co jest najpiękniejsze na świecie?”
2. Zapisanie tematu lekcji.
3. Praca w grupach:
(podział na grupy za pomocą kartoników z różnymi cz. mowy.
Każda grupa dostaje inne zadanie: na arkuszu papieru przykleja planszę z napisem:
-DOM DZIECKA
-WOJNA
-BEZROBOTNY OJCIEC RODZINY
-SZPITAL
-UCZEŃ NIEAKCEPTOWANY PRZEZ KLASĘ
-PRZEMOC W RODZINIE
Wyobraźcie sobie sytuację, w której znalazł się nasz bohater . Jaką da odpowiedź na pytanie tematu? Wypiszcie słowa, które kojarzą się wam z tą sytuacją, można coś narysować. Spróbujcie ooddać uczucia za pomocą kolorów.
Wybierzcie jedno słowo, które będzie odpowiedzią na pytanie. Zapiszcie je na pasku papieru.
4. Utworzenie wspólnego słoneczka: promykami będą paski papieru poszczególnych grup.

5.Notatka: uczniowie dostają kartki ze słoneczkami, które uzupełniają, sami wybierają najważniejsze słowo, zapisują je kolorem. W domu wklejają je do zeszytu.

III. POSUMOWANIE WIADOMOŚCI:
1. Zebranie i utrwalenie wiadomości:
- Co jest w życiu najpiękniejsze?
- Od czego zależy odpowiedź na to pytanie?( doświadczenia, sytuacje, w których się znajdujemy)
-Co jest najpiękniejsze w naszej klasie? (przyjaźń)
-Krąg (wspólny z rodzicami), wysłanie iskierki przyjaźni.
2. Ocena i samoocena uczniów.
3. Praca domowa:
–Wspólnie z rodzicami uzupełnij pojęciami, własnymi rysunkami, może zdjęciami rysunek domu. Wyraźcie swoje uczucia i odpowiedzcie na pytanie zadane w temacie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.