X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6176
Przesłano:
Dział: Języki obce

Poznajemy geografię i kulturę Australii - konspekt zajęć koła języka angielskiego

Klasy IV-VI
----------------------

Cele operacyjne:
- Uczeń zna położenie Australii na mapie fizycznej świata;
- potrafi wskazać na mapie Australię i jej stolicę;
- posiada najistotniejsze informacje związane z Australią (rdzenna ludność; język urzędowy; flaga; flora i fauna; dorobek kulturalny, tradycje);
- potrafi korzystać ze słownika dwujęzycznego;
- czyta ze zrozumieniem;
- potrafi efektywnie współdziałać w grupie;
- potrafi umiejętnie wykorzystać informacje dostępne w Internecie;
- w swojej pracy wykazuje się kreatywnością.

Metody i formy pracy:
- praca ustna i pisemna z całą grupą;
- praca w grupach;
- krótki wykład nauczyciela;
- praca z wykorzystaniem komputera i Internetu.

Pomoce naukowe:
- mapa fizyczna świata;
- broszura "Australia" wyd. OXFORD;
- prezentacja multimedialna w programie POWERPOINT;
- słowniki angielsko-polskie i polsko- angielskie;
- Internet;
- kartony, flamastry.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie grupy i przedstawienie tematu zajęć.

2. Podanie uczniom najważniejszych informacji dotyczących Australii (wykorzystanie mapy fizycznej świata i prezentacji multimedialnej);
Na prezentację składają się slajdy zawierające m.in. mapę z podziałem administracyjnym kraju, mapę fizyczną, zdjęcia, przedstawiające krajobrazy Australii.

3. Podział uczniów na grupy (uczniowie tłumaczą na język polski krótki tekst związany z Australią);

Tekst: Australia is also low and flat; only five per cent of the land is above 600 metres. It is hot and dry too; in the west and the centre the temperature is often 35 in the summer months. In some parts of Australia it sometimes does not rain for years.
Source: Lindop Christine “Australia and New Zealand”, OXFORD UNIVERSITY PRESS

4. Prezentacja tłumaczeń uczniów i ewentualna korekta ze strony nauczyciela;

5. Uczniowie, korzystając z Internetu i słowników, przygotowują projekty - plakat o Australii;

6. Prezentacja projektów i ocena pracy uczniów;
7. Podsumowanie i zakończenie zajęć.

Czas trwania zajęć: 1 jednostka lekcyjna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.