X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6172
Przesłano:

W ogrodzie życia, w ogrodzie świata - scenariusz lekcji w kl. VI

Cele ogólne:
- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- poznanie opowieści biblijnej o stworzeniu człowieka,
- wzbogacenie słownictwa ucznia.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
- przeczytać tekst ze zrozumieniem,
- odszukać w słowniku znaczenie słowa raj,
- odszukać w słowniku synonimy słowa raj,
- rozróżnić znaczenie dosłowne i metaforyczne słowa raj,
- uporządkować chronologicznie plan wydarzeń,
- wybrać z tekstu informacje na zadany temat,
- podać niedosłowne znaczenie wyrażeń metaforycznych,
- formułować wypowiedzi zgodnie z tematem,
- wykorzystać w praktyce znajomość składni,
- uzasadnić swoje zdanie.

Umiejętności kluczowe:
- efektywne współdziałanie w zespole,
- poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
- prezentacja własnego punktu widzenia,
- poprawne posługiwanie się językiem ojczystym.

Metody:
- burza mózgów,
- praca z tekstem,
- ćwiczenia redakcyjne.

Pomoce dydaktyczne:
- słownik języka polskiego,
- słownik wyrazów bliskoznacznych.

TOK LEKCJI

1.Uczniowie przedstawiają swobodne skojarzenia związane ze słowem raj, które zostają zapisane na tablicy w postaci słoneczka.

RAJ TO

2.Uczniowie w grupach sprawdzają w słowniku języka polskiego znaczenie słowa raj. Nauczyciel zwraca uwagę na znaczenie dosłowne i przenośne

3.Jakim innym słowem można zastąpić słowo raj? Wyszukiwanie w słowniku wyrazów bliskoznacznych synonimów tego słowa i zapisanie ich w zeszycie.

4.Sprawdzenie znajomości tekstu. Uczniowie porządkują w kolejności chronologicznej plan wydarzeń. (Załącznik nr 1)

5.Do którego ze znaczeń nawiązuje tekst A.Kamieńskiej? Jak został przedstawiony raj? Wyszukiwanie w tekście informacji na ten temat.

6.Podanie tematu lekcji.

7.Przydzielenie zadań do wykonania dla poszczególnych grup.(Załącznik nr 2)

8.Prezentacja i omówienie prac poszczególnych grup.

9.Uzupełnienie notatki:

Bóg przygotował dla człowieka ................................. .............. pełen ......................................
........................................Obowiązkiem człowieka było ........................................
Mógł on korzystać ze wszystkiego, oprócz jedzenia ........................................
........................................ Skosztowanie zakazanego owocu powodowało .............................
Przywilejem otrzymanym przez pierwszych ludzi było ........................................

10.Zajmujemy się teraz metaforycznym znaczeniem słowa raj. Uczniowie w swoich grupach mają za zadanie wyjaśnić przenośne znaczenie wyrażeń: rajskie życie, rajskie chwile, rajskie zapachy, rajskie dźwięki i ułożyć z nimi zdania oddając sens metaforyczny podanych wyrażeń.

11.Praca domowa.
Czy człowiek współczesny jest dobrym gospodarzem Ziemi? Uzasadnij swoje zdanie.

Załącznik nr 1

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podany plan wydarzeń.

...... Osadzenie człowieka w rajskim ogrodzie.
...... Stworzenie kobiety.
...... Powierzenie mu obowiązków.
...... Przyprowadzenie zwierząt do Adama.
...... Stworzenie człowieka przez Boga.
...... Wspólne życie Adama i Ewy.
...... Ostrzeżenie Adama.
...... Nadawanie imion zwierzętom.

Załącznik nr 2

Instrukcje dla grup

Instrukcja
Jak pracować?
- Wybierzcie szefa grupy.
- Szef czyta wyraźnie instrukcję swojej grupie.
- Podzielcie się obowiązkami – wybierzcie sekretarza grupy oraz osobę, która przedstawi Waszą pracę.
- Zaplanujcie pracę.
- Wykonujcie zadania w wyznaczonym czasie.
- W czasie pracy przyjaźnie komunikujcie się ze sobą.

Zadania dla grupy I.

Przygotujcie odpowiedź na pytanie: Co Bóg przygotował dla człowieka i dlaczego go w tym miejscu umieścił? Jaki sens symboliczny ma Raj?

Instrukcja
Jak pracować?
- Wybierzcie szefa grupy.
- Szef czyta wyraźnie instrukcję swojej grupie.
- Podzielcie się obowiązkami – wybierzcie sekretarza grupy oraz osobę, która przedstawi Waszą pracę.
- Zaplanujcie pracę.
- Wykonujcie zadania w wyznaczonym czasie.
- W czasie pracy przyjaźnie komunikujcie się ze sobą.

Zadania dla grupy II.
Przygotujcie odpowiedź na pytanie: Jakie obowiązki nałożył Bóg na człowieka? Jaki sens symboliczny mają obowiązki nadane przez Boga człowiekowi?

Instrukcja
Jak pracować?
- Wybierzcie szefa grupy.
- Szef czyta wyraźnie instrukcję swojej grupie.
- Podzielcie się obowiązkami – wybierzcie sekretarza grupy oraz osobę, która przedstawi Waszą pracę.
- Zaplanujcie pracę.
- Wykonujcie zadania w wyznaczonym czasie.
- W czasie pracy przyjaźnie komunikujcie się ze sobą.

Zadania dla grupy III.
Przygotujcie odpowiedź na pytanie: Jakimi przywilejami obdarzył Bóg człowieka wśród istot żywych i dlaczego tylko jego? Jaki sens symboliczny mają przywileje nadane przez Boga człowiekowi?

Instrukcja
Jak pracować?
- Wybierzcie szefa grupy.
- Szef czyta wyraźnie instrukcję swojej grupie.
- Podzielcie się obowiązkami – wybierzcie sekretarza grupy oraz osobę, która przedstawi Waszą pracę.
- Zaplanujcie pracę.
- Wykonujcie zadania w wyznaczonym czasie.
- W czasie pracy przyjaźnie komunikujcie się ze sobą.

Zadania dla grupy IV.
Przygotujcie odpowiedź na pytanie: Jaki zakaz wprowadził Bóg? Jaki symboliczny sens ma ten zakaz?

Instrukcja
Jak pracować?
- Wybierzcie szefa grupy.
- Szef czyta wyraźnie instrukcję swojej grupie.
- Podzielcie się obowiązkami – wybierzcie sekretarza grupy oraz osobę, która przedstawi Waszą pracę.
- Zaplanujcie pracę.
- Wykonujcie zadania w wyznaczonym czasie.
- W czasie pracy przyjaźnie komunikujcie się ze sobą.

Zadania dla grupy V.
Przygotujcie odpowiedź na pytanie: Jak wyglądało życie pierwszych ludzi w raju? Dlaczego raj nazywał się RAJEM?

Bóg przygotował dla człowieka ................................. .............. pełen ......................................
........................................Obowiązkiem człowieka było ........................................
Mógł on korzystać ze wszystkiego, oprócz jedzenia ........................................
........................................ Skosztowanie zakazanego owocu powodowało .............................
Przywilejem otrzymanym przez pierwszych ludzi było ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.