X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6135
Przesłano:

"Bajki" Ignacego Krasickiego - scenariusz lekcji w klasie I

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KL. I LO

(Liceum dla Młodzieży Słabosłyszącej i niesłyszącej)

I. TEMAT LEKCJI: Jaki obraz świata przedstawiony jest w bajkach
Ignacego Krasickiego?

II. CELE OPERACYJNE: uczeń-
• zapoznaje się z bajkami I. Krasickiego,
• zna cechy gatunkowe bajki,
• analizuje i interpretuje utwór literacki,
• rozumie pojęcia: morał, dydaktyzm, alegoria,
• odczytuje treści alegoryczne,
• komentuje postawy bohaterów bajek,
• ocenia postawy ludzkie,
• prezentuje własne zdanie,
• doskonali współpracę w zespole.

III. FORMA PRACY: indywidualna, zbiorowa, praca grupowa.

IV. METODY PRACY: praca z tekstem bajki, słowna, oralno-migowa, drama

V. POMOCE DYDAKTYCZNE:
Język polski 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe,
Słownik terminów literackich, fotografia poety, karty pracy

VI. PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. FAZA WSTĘPNA:

- Powitanie uczniów.
- Zapisywanie tematu lekcji.
- Nauczyciel nawiązuje do tematu poprzedniej lekcji- Geneza i budowa bajki oświeceniowej. Przypomina sylwetkę bajkopisarza.

2. FAZA WŁAŚCIWA:

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy i dzieli klasę na 3 osobowe grupy. Uczniowie pracują w grupach i uzupełniają luki w tekście.

Bajki swą genezą sięgają czasów ......................... Autorem bajek w starożytnej Grecji był.........
W okresie baroku bajki pisał francuski autor ............................... W Polsce prawdziwy rozkwit tego gatunku przypadł na wiek ..............., a za najwybitniejszego twórcę bajek w Polsce uważa się
.................................. .

Dalej następuje utrwalenie wiadomości dotyczących gatunku.
c.d. tekstu do uzupełniania.

Bajka to ............ utwór , wierszowany. Bohaterami mogą być ................., ................... i ................, które uosabiają ludzkie typy i cechy charakteru.
Bajka ma charakter d........................., zawiera m.............. (naukę).

- Nauczyciel prosi uczniów, aby po cichu przeczytali z podręcznika bajkę pt. „Jagnię i wilcy”. Wyjaśnianie trudnych słów. Zrozumienie sensu bajki.
Określanie: miejscem wydarzeń jest.............., bohaterami są.........................
Zapisywanie w punktach kolejnych wydarzeń.
1. Samotny spacer jagnięcia (owcy) do lasu.
2. Spotkanie wilków.
3. Napaść wilków na słabe jagnię.
4. Pożarcie owcy przez złe wilki.

Wspólne określanie cech charakteru owcy i wilków.
jagnię (owca) : dobra, słaba, bezbronna
wilki: złe, agresywne, okrutne
Wyjaśnianie słowa alegoria. Uczniowie szukają pojęcia w „Słowniku terminów literackich”, zapis do zeszytów.
Określanie, alegorią czego jest owca i wilki w przeczytanej bajce.
owca- dobro; wilki- zło

Jaki jest świat przedstawiony w tej bajce? (nawiązanie do tematu lekcji)
Wypowiedzi uczniów, notatka do zeszytu.

- Czytanie bajek „Ptaszki w klatce”, „Dewotka”, „Kałamarz i pióro”-
analiza i interpretacja bajek. Ćwiczenia dramowe.

3. FAZA KOŃCOWA:

- Podsumowanie tematu lekcji
- Nauczyciel przypomina, że istnieją bajki epigramatyczne- krótkie oraz narracyjne- dłuższe, posiadające fabułę.

Zad. dom.
Przypomnij sobie bajki zamieszczone w podręczniku i obok każdego tytułu zapisz, jaki to rodzaj bajki: epigramatyczna czy narracyjna.
„Korzyść z nauki”-
„Pies i cień jego w wodzie”-
„Lew i mucha”-
„Ptaszki w klatce”-
„Słowik i szczygieł”-
„Dewotka”-
„Jagnie i wilcy”-
„Kałamarz i pióro”-

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.