X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6109
Przesłano:

Sprawdzian z części mowy - kl. 5

Przeczytaj uważnie tekst, a następnie odpowiedz na pytania:

Legenda to opowieść ludowa utrwalona i przekazywana początkowo ustnie, a następnie zapisana; jej tematem są zwykle ważne historycznie i częściowo fantastyczne zdarzenia, postaci, miejsca.
Wydarzenia opisane w legendach sięgają zamierzchłej przeszłości, toną w mrokach dziejów. Rozgrywają się one w miejscach rzeczywistych (np. Gniezno, Litwa). Pojawiają się tu elementy historii (zakładanie miast). Przeważa fikcja, która przeplata się z fantastyką. Obok postaci fantastycznych występują się także bohaterowie historyczni, np. władcy, święci.

1. Z pierwszego akapitu wypisz przysłówki.

2. Określ – na podstawie tekstu – formę podkreślonych rzeczowników.

3. Określ tryb i czas, w jakim występują czasowniki w tekście.

4. Zapisz i określ liczebniki podane w nawiasach: (4) postaci, (15) drzwi, (5) strona.

5. Z drugiego akapitu wypisz przymiotniki.

6. Ułóż z dowolnym spójnikami dwa zdania na temat legendy. Podkreśl spójniki.

7. W 4-5 zdań opisz salę lekcyjną, w jakiej się znajdujesz. W opisie podkreśl przyimki.

8. Uzupełnij i przepisz podane zdania, zmieniając odpowiednio formę wyrazów podanych w nawiasach.
We wtorek idę z moimi .....................(przyjaciele) do teatru.
Uczniowie naszej klasy........................(umieć w cz. ter.) dobrze napisać ten sprawdzian.
Babcia została z ...............................(pięć) wnucząt w domu.

9. Dokładnie określ formy czasowników: są, przeważa.

10. Odmień czasownik iść w trybie przypuszczającym w rodzaju męskim.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.