X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6088
Przesłano:

Projekt "Na Olimpie"

TEMAT I CELE PROJEKTU
W trakcie omawiania mitów często odwoływałam się do wiedzy uczniów na ten temat. Wiele słyszeli o Herkulesie, słyszeli też o wojnie trojańskiej i dość często o tym wspominali. Niestety, nie wystarczyło czasu na omówienie wielu interesujących zagadnień. Dlatego postanowiłam, że zrealizujemy projekt, który pozwoli na zaprezentowanie tego, co uczniowie już wiedzą, a jednocześnie umożliwi im poszerzenie wiedzy z wybranej tematyki, a z pewnością też na porównanie tego, co przekazują filmy, seriale, komiksy, a co na ten temat mówią źródła.
Przede wszystkim wyjaśniłam na czym polega praca metodą projektu. Następnie metodą burzy mózgów zebraliśmy propozycje tematów do opracowania. Moja rola polegała na tym, że sugerowałam, by to, o czym będzie mowa, dawało możliwość szerszego opracowania. Z propozycji uczniów wybraliśmy: Herkulesa, wojnę trojańską, mitologiczne stwory oraz powstanie świata i bogów. Moją propozycją było opracowanie na temat sztuki starożytnej i jej obecności w sztuce nowożytnej. Chciałam, żeby uczniowie zauważyli, że mity i starożytna sztuka nie ,,umarły” wraz z narodzeniem Chrystusa.
Kolejny krok- podział na grupy. Postanowiłam, że to ja podzielę uczniów na grupy, aby w każdej znaleźli się tacy, którzy mają wiele możliwości zarówno intelektualnych, jak i pod względem zaplecza technicznego (komputer, drukarka itp.). W klasie są też osoby dojeżdżające, wiec zależało mi, aby pracy w grupach nie dezorganizowały np. odjazdy szkolnych autobusów czy dostęp do biblioteki. Widziałam, ze nie wszystkim się to podoba, ale jednym z celów projektu jest przecież umiejętność pracy w grupie. Okazało się, że współpraca układała się na tyle dobrze, że efekty były naprawdę wspaniałe.

3. Plan spotkań:
- każda grupa organizuje spotkanie wewnętrzne dwa razy w tygodniu.
- Spotkanie z nauczycielem koordynującym projekt- raz w tygodniu- środa po lekcjach.
- Spotkania z nauczycielami- konsultantami
• historyk
• nauczyciel sztuki
• Spotkanie z bibliotekarzami- czwartek po lekcjach.
W razie potrzeby można zgłosić się na konsultacje także w innym terminie.

Doradzałam im tylko w niektórych sprawach technicznych. Spotykali się wtedy, kiedy sobie zaplanowali-, ale też dodatkowo, gdy była potrzeba omówienia pewnych spraw (np. ktoś nie mógł dotrzeć do jakiegoś materiału, skończył się tusz w drukarce, ktoś zachorował itp.).

KONTRAKT

1. Temat projektu WŚRÓD BOGÓW I HEROSÓW
2. Realizacja w czasie:
3. Zakres prac: przydział zadań poszczególnym grupom.
• Podział klasy na grupy
• GRUPA I- Mitologia w sztuce starożytnej i nowożytnej
• GRUPA II- Kosmogonia i teogonia, czyli jak powstał świat, bogowie i ludzie.
• GRUPA III- Mitologiczne stwory i dziwolągi.
• GRUPAIV- Herkules i jego znamienite czyny.
• GRUPA V- Wojna trojańska.
4. Konsultacje:
• (język polski)
• (historia)
• (sztuka)
• (biblioteka)
Konsultacje będą się odbywać w miarę potrzeb (nie ustalam konkretnych terminów ze względu na krótki termin realizacji projektu).

5. Ocenie podlegać będą:
• Systematyczność pracy, udział w konsultacjach;
• Wykorzystanie różnych źródeł informacji;
• Udział w wszystkich członków grupy w pracy nad projektem;
• Estetyka wykonanych materiałów;
• Sposób prezentacji.
6. Prezentacja;
• Odbędzie się ......... roku podczas lekcji języka polskiego.
• Oceniać ją będzie jury, w którego skład wejdą nauczyciele i uczniowie.
• Za poszczególne elementy prezentacji zostaną przyznane punkty.
7. W trakcie realizacji zadań uczniowie będą korzystać z materiałów wskazanych przez konsultantów, dostępnych w bibliotece szkolnej oraz z innych źródeł , które znajdą sami (m.in. z Internetu).
8. Kontrakt zawarli następujący
UCZNIOWIE NAUCZYCIELE

GRUPA Systematyczność pracy, udział w konsultacjach
Wykorzystanie różnych źródeł informacji
Udział wszystkich członków grupy w pracy nad projektem
Estetyka wykonanych materiałów Sposób prezentacji

Za każde kryterium można przyznać od 0-5 punktów

ZADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

GRUPA I MITOLOGIA W SZTUCE STRAOŻYTNEJ I NOWOŻYTNEJ.
- Co to jest sztuka starożytna i nowożytna?
- Dlaczego mitologia pojawiła się w sztuce nowożytnej?
- Wizerunki bohaterów mitologicznych w sztuce starożytnej i nowożytnej.
EFEKT- album

GRUPA II KOSMOGONIA I TEOGONIA, CZYLI JAK POWSTAŁ ŚWIAT, BOGOWIE I LUDZIE.
- Początek świata, narodziny bogów i rodu ludzkiego.
EFEKT- drzewo genealogiczne bogów (omówienie)

GRUPA III- Mitologiczne stwory i dziwolągi.
- Wybrać 5 ,,postaci” spośród podanych ( Centaur, Pegaz, Hydra, Cyklop, Erynie, Cerber, Argos, Scylla i Charybda, Harpie, Minotaur, Sfinks)- odnaleźć opis ich wyglądu i narysować portret).
- Krótko opisać ich pochodzenie.
- Gdzie mieszkają, co robią?
- Kto ich pokonał lub miał z nimi do czynienia.
EFEKT- galeria portretów z opisami.

GRUPA IV- Herkules i jego znamienite czyny.
- Dlaczego Herkules musiał wykonać 12 prac?
- Omówić krótko 2-3
EFEKT- Przedstawienie na podstawie jednej opowieści.

GRUPA V- Wojna trojańska.
- Przyczyny, czas trwania, ostateczne zwycięstwo.
- Główni bohaterowie tej wojny: Parys, Priam, Hektor, Odyseusz, Achilles, Agamemnon.
EFEKT- album.
Inne tematy:
- Mitologie innych narodów
- Miłość w mitach- najslynniejsze pary
- Opiekunki i opiekunowie natury.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.