X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6084
Przesłano:

Budowa i funkcje układu pokarmowego człowieka - utrwalenie wiadomości

Konspekt lekcji biologii
przeprowadzonej w klasie III gimnazjum
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Temat: Budowa i funkcje układ pokarmowego człowieka- utrwalenie wiadomości.

Cele operacyjne:
A. Wiadomości – uczeń:
- Wymienia narządy wchodzące w skład układu pokarmowego.
- Wyjaśnia procesy zachodzące w jamie ustnej, żołądku jelicie cienkim i grubym.
- Dokonuje podziału pokarmów ze względu na pełnione funkcje: budulcowe, energetyczne, regulujące.
- Wymienia sposoby zapobiegania chorobom zakaźnym układu pokarmowego (salmonelle, żółtaczka, dur brzuszny).
- Wyjaśnia pojęcia: ,,enzymy trawienne”.

B. Umiejętności- uczeń

- Charakteryzuje proces trawienia pokarmów.
- Omawia zasady zdrowego żywienia (higiena spożywania i przygotowania posiłków).
- Potrafi wskazać produkty stanowiące tzw. ,, zdrową żywność”
- Omawia choroby, które są wynikiem niewłaściwego odżywiania ( cukrzyca typu II, anoreksja, bulimia).
- Wskazuje, jaką rolę pełnią witaminy w organizmie człowieka i czym grozi ich niedobór.
- Układa i analizuje jadłospis dzienny dla ucznia klasy III gimnazjum.
- Wie, jakie badania lekarskie powinien wykonać kandydat do zawodu kucharza, piekarza, sprzedawcy.

c. Postawy- uczeń
- Jest przekonany o konieczności właściwego doboru składników odżywczych w codziennej diecie.
- Dąży do przestrzegania zasad higieny spożywania posiłków w celu zachowania zdrowia.

Metody:
- badawcza
- słowna (objaśniająca, poglądowa),
- praca z podręcznikiem i kartą pracy.
Strategia:
- Operacyjna

Forma pracy:
- indywidualna
- grupowa

Środki dydaktyczne: karta pracy, podręcznik, plansze poglądowe (budowa układu pokarmowego, piramida zdrowego odżywiania, podział produktów spożywczych na budulcowe, energetyczne, regulujące) model anatomiczny – człowieka; ,, Piramida zdrowego odżywiania się”, produkty spożywcze: konserwa, jogurt, jabłko, zupa ,, błyskawiczna”;

Przebieg zajęć:
FAZA WSTĘPNA
1. Sprawy organizacyjne:
- sprawdzenie obecności i zapis tematu lekcji
- sprawdzenie pracy domowej
- kontrola wiadomości:
> Proszę wymienić choroby układu pokarmowego?
> Jakie znasz pasożyty przewodu pokarmowego?
> Jaką chorobę układu pokarmowego nazywamy chorobą ,,brudnych rąk”?
> Jak można zapobiegać chorobom zakaźnym układu pokarmowego?
2. Nawiązanie do tematu:
Uczniowie rozwiązują rebus i zapisują hasło przewodnie lekcji
,, Prawidłowe odżywianie jest podstawowym warunkiem zdrowia”

FAZA REALIZACYJNA
Praca w oparciu o karty pracy:
1. Omówienie budowy i funkcji, jaką pełni układ pokarmowy człowieka.
- wskazywanie i nazywanie poszczególnych narządów;
- określanie funkcji, jaką pełnią narządy wchodzące w skład układu pokarmowego.
- wyjaśnienie znaczenia procesu trawienia- rozkład pokarmu ,,mechaniczny”(rozdrabnianie pokarmu, miażdżenie przez zęby) i trawienie ,, enzymatyczne” (narządy wspomagające pracę układu pokarmowego: ślinianki, wątroba i trzustka).
- Zwrócenie uwagi na chorobę, jaką jest cukrzyca: przyczyny, przebieg i leczenie (znaczenie diety).

2. Produkty spożywcze jako źródło energii
I. Podział produktów spożywczych na produkty, które są:
- źródłem energii (energetyczne)
- budują ciało człowieka (budulcowe)
- są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów życiowych (regulujące)

II. Omówienie zasad prawidłowego odżywiania się w oparciu o ,, Piramidę zdrowego odżywania się” .
- Higiena przygotowania i spożywania posiłków (wskazówki higieniczne; spożywanie żywności świeżej- ćwiczenia w praktycznym odczytywaniu daty przydatności produktów do spożycia z opakowań).
- Przyczyny zatruć pokarmowych i sposoby zapobiegania im.

III. Wyjaśnienie pojęcia ,,zdrowe odżywianie się”
- Podział produktów spożywczych na dwie kategorie: ,, zdrowe” , czyli takie, które należy spożywać codziennie i ,, niezdrowe” czyli, te których spożywanie w nadmiarze przyczynia się do powstawania chorób ( np.,, fast- food”).

FAZA PODSUMOWUJĄCA
3. Ewaluacja zajęć:
- Wskazanie przyczyn powstawania chorób zakaźnych przewodu pokarmowego.
- Ocena pracy uczniów

- Zadanie pracy domowej (karta pracy)

1. Napisz, jakie badania powinna wykonać do ,, książeczki pracowniczej” osoba, która będzie wykonywać zawód piekarza lub cukiernika (kontakt z produktami spożywczymi).
2. Zaznacz prawidłową odpowiedź ,dotyczącą zasad zdrowego odżywiania się.
3. Zadanie dla chętnych (Ankieta – ,, Sprawdź, czy prawidłowo się odżywiasz!”)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.