X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6083
Przesłano:

Czym jest przyjaźń? Scenariusz godziny wychowawczej dla klasy I technikum

Przedmiot: Godzina z wychowawcą – 2 jednostki lekcyjne

Temat: Czym jest przyjaźń

Cel operacyjny: Zapoznanie uczniów z definicją, regułami, rodzajami i znaczeniem przyjaźni w życiu każdego człowieka.

Cele szczegółowe dydaktyczne:
- Sporządzenie listy reguł i rodzajów przyjaźni,
- Ocena znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,
- Porównanie przyjaźni i miłości,
- Analiza piosenki Marka Grechuty „Niepewność”.
Cele wychowawcze:
- Kształcenie umiejętności nawiązywania przyjacielskich, koleżeńskich kontaktów między rówieśnikami,
- Zacieśnianie więzi między rówieśnikami z klasy poprzez wspólną zabawę i pracę,
- Wypowiadanie się na temat piosenki.
Metody pracy: burza mózgów, piramida priorytetów, grupy zadaniowe

Formy pracy: grupowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne: słownik, kolorowe karty, mazaki, karty z wierszami

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne (5 minut)

2. Nauczyciel wita się z klasą , przedstawia temat dzisiejszej lekcji i prosi uczniów aby podzielili się na 2-3 osobowe zespoły (3 minut).

3. Nauczyciel rozdaje uczniom kolorowe karty i prosi ich o zapisanie na nich reguł przyjaźni, np. bezinteresowność (na ten etap można przewidzieć od 5 do 10 minut – burza mózgów).

4. Po upływie przewidzianego czasu jeden uczeń z grupy prezentuje publicznie wyniki tego etapu (10-15 minut).
5. Po prezentacji wyników uczniowie są proszeni o ułożenie wybranych przez siebie reguł w piramidę priorytetów, ustawiając najlepsze propozycje na jej wierzchołku (5-10 minut).

6. Na oddzielnych kartkach uczniowie są proszeni o zapisanie definicji przyjaźni a następnie publicznie prezentują wyniki swojej pracy (10-15 minut). (wykorzystanie metody grupy zdaniowej)

7. Nauczyciel prosi uczniów aby dokonali oceny znaczenia przyjaźni w życiu człowieka według przykładu:
Przyjaźń jest ważna lub nie ważna w życiu człowieka ponieważ: ...................... i następnie prosi o publiczną prezentację wyników
( 10-15 minut).

8. Nauczyciel rozdaje uczniom tekst piosenki Marka Grechuty „Niepewność” i prosi uczniów aby podczas słuchania piosenki zastanowili się nad różnicą między przyjaźnią i miłością, czy miłość wyklucza przyjaźń?. Następnie po wysłuchaniu uczniowie prezentują swoje przemyślenia. (10-15 minut)

9. W ostatnim etapie tej lekcji uczniowie zapisują na oddzielnych kartach rodzaje przyjaźni np. między kim może zaistnieć przyjaźń?
i prezentują wyniki (10-15 minut)

Końcowe pytanie:
Czy można mówić o przyjaźni miedzy uczniem i przyjacielem?

Karta pracy dla nauczyciela

Reguły przyjaźni np.:
- Zaufanie,
- Wierność,
- Życzliwość,
- Szczerość;
- Bezinteresowność,
- Lojalność,
- Tolerancja,
- Umiejętność dotrzymywania słowa,
- Umiejętność dotrzymywania tajemnicy,
- Pomocny.

Definicja przyjaźni

Przyjaźń - wg filozofów starożytnych dzielenie życiowych powodzeń
i niepowodzeń, jedność w szlachetnych zamierzeniach, a przyjaciel to "drugie ja" (Teofrast z Eresos), "połowa duszy mej" (Horacy); przyjaźń jest cnotą, złotym środkiem między wadami wrogości i pochlebstwa;
(Encyklopedia PWN wydana przez Agorę, 15 tom)
Rodzaje przyjaźni:
- Rodzic a dziecko
- Kolega a koleżanka
- Pracodawca a pracownik
- Mama a tata
- Chłopak a dziewczyna
- Nauczyciel a uczeń?
- Arystoteles wyróżnił 3 rodzaje przyjaźni: opartą na wzajemnej korzyści, na przyjemności, na doskonałości.

NIEPEWNOŚĆ
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu
W myśli twojego odnowić obrazu?
Jednakże nieraz czuję mimo chęci,
Że on jest zawsze blisko mej pamięci.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,
Abym przed tobą szedł wylewać żale;
Idąc bez celu, nie pilnując drogi,
Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;
I wchodząc sobie zadaję pytanie;
Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?

Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił,
Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił;
Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem,
Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Kiedy położysz rękę na me dłonie,
Luba mię jakaś spokojność owionie,
Zda się, że lekkim snem zakończę życie;
Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie,
Które mi głośno zadaje pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czyli też kochanie?

Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał,
Wieszczy duch mymi ustami nie władał;
Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem,
Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem;
I zapisałem na końcu pytanie:
Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.