X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6075
Przesłano:

Projekt edukacyjny: Mitologia, malarstwo, początki państwowości polskiej i co nieco z kuchni europejskiej

Mitologia, malarstwo, początki państwowości polskiej i co nieco z kuchni europejskiej.

CELE OGÓLNE:
- zachęcanie do poznania mitologii, malarstwa,
- zainteresowanie źródłami polskiej państwowości,
- poznanie kuchni europejskiej,
- promowanie postawy tolerancji,
- wzmocnienia poczucia tożsamości europejskiej,
- rozwijanie współpracy między uczniami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dzięki różnorodnym zajęciom uczniowie:

- poznają mitologię, malarstwo,
- znają źródła naszej państwowości,
- znają tradycję kulinarną państw UE,
- poszukują, gromadzą, selekcjonują i przetwarzają różne materiały informacyjne,
- umiejętnie komunikują się w grupie,
- współpracują nad opracowaniem zadania dla klasy,
- prezentują wyniki swojej pracy posługując się różnymi metodami.

FORMY REALIZACJI

1. Wystawa stoisk klasowych.
2. Konkurs Wiedzy o Kuchni Europejskiej, Mitologii i Malarstwie.
3. Prezentacje haseł reklamowych.
4. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez wychowawców w klasach.
5. Zajęcia dotyczące zdrowych potraw przeprowadzone na lekcjach przyrody.
6. Zajęcia dotyczące źródeł naszej państwowości oraz mitologii na lekcjach historii i języka polskiego.
7. Zajęcia dotyczące malarstwa na informatyce.
8. Zajęcia dotyczące słownictwa kuchni europejskiej na lekcjach j. angielskiego.
9. Zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia poprzez sport na lekcjach wychowania fizycznego.
10. Konkurs na najciekawsze nakrycie stołu dla dwóch osób (dekoracja jest dowolna natomiast zastawa papierowa i plastykowa).
11. Podsumowanie projektu, rozdanie nagród – w czasie finału.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

1. Prezentacja stoisk klasowych
(Klasa będzie miała do dyspozycji ławkę, 1 parawan, 1 sztalugę)
Każda klasa przygotowuje stoisko 26 marca (tydzień przed finałem projektu). W czasie finału klasy pokazują krótką prezentację do 8 minut.

VI klasy – parter
Przy patronie klasa VI a
Przy patronie klasa VI b
Przy sztandarze klasa VI c
Przy sztandarze klasa VI d

2. 1 kwietnia
Zajęcia z wychowawcami w klasach (rozwiązywanie przygotowanych wcześniej kart pracy).
Wychowawcy dzielą uczniów na 4 zespoły, następnie sprawdzają poprawność rozwiązania (zgodnie ze wzorem).Poprawnie rozwiązane karty biorą udział w losowaniu nagród.

3. Zajęcia poświęcone mitologii, zdrowym potrawom, zdrowemu stylowi życia, malarstwu (w sali przyrodniczej, sali gimnastycznej, sali informatycznej i sali historycznej).

Zadania dla uczniów i nauczycieli

1. Klasy VI przygotowują stoisko klasowe oraz prezentację swojego tematu na około 8 minut. Każda klasa przygotowuje 5 pytań dotyczących swojej prezentacji oraz wystawy. Po swojej prezentacji klasa zadaje pytania słuchaczom. Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje słodką nagrodę.

2. Klasy układają hasło reklamowe, zawołanie dotyczące reprezentowanego przez siebie tematu:

VI a - kuchnia europejska
VI d- mitologia
VI c - malarstwo
VI b - źródła naszej państwowości

3. W czasie lekcji z wychowawcą poprzedzającej finał uczniowie w 4-osobowych zespołach rozwiązują karty pracy o tematyce kulinarnej, mitologicznej oraz malarstwie.

4. Wychowawcy sprawdzają karty pracy (zgodnie ze wzorem).
Następnie przynoszą je na finał. Poprawnie rozwiązane karty biorą udział w losowaniu nagród.

5. Nauczyciele przyrody przeprowadzają w klasach VI lekcję dotyczącą zdrowych potraw. (17-28 marca).

6. Nauczyciel historii oraz języka polskiego przeprowadza lekcję dotyczącą mitologii oraz źródeł naszej państwowości. (17-28 marca).

7. Nauczyciele wychowanie fizycznego przeprowadzają w klasach VI lekcje dotyczące zdrowego stylu życia (17-28 marca).

8. Nauczyciel informatyki przeprowadza lekcje podczas,których uczniowie tworzą prezentacje multimedialne dotyczące mitologii, malarstwa oraz źródeł naszej państwowości (10-28 marca).

9. Nauczyciele j. angielskiego uczą słówek dotyczących malarstwa i kuchni europejskiej. Przeprowadzają w klasach VI test z opracowanego wcześniej materiału.
Wybierają 8 osób, które najlepiej napisały test lub 2 zespoły (w zależności od formy jaką wybiorą).
Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród nastąpi w dzień finału (10-21 marca). Podczas finału nauczyciele j. angielskiego zadają 10 pytań dotyczących słownictwa. Każdą poprawną odpowiedź nagradzają słodkością.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

1. Koordynacja realizacji projektu – nauczyciel informatyki i wf.
2. Materiały do szkolnego Konkursu z Mitologii, Malarstwa i Źródeł naszej państwowości – wychowawca każdej klasy przygotowuje jedną kartę pracy dotyczącą swojego tematu i przekazuje ją koordynatorom projektu. (do dnia 27 marca wraz ze wzorem rozwiązania).
3. Stoiska klasowe – wychowawcy klas (26 marca).
4. Hasła reklamowe, zawołania - wychowawcy klas (finał).
5. Lekcje warsztatowe (krzyżówki, zagadki, rebusy)
– wychowawcy klas (finał).
6. Nauczyciele przyrody przeprowadzają w klasach VI lekcję dotyczącą zdrowych potraw (17-28 marca).
7. Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają w klasach VI lekcje propagujące zdrowy styl życia poprzez sport (17-28 marca).
8. Nauczyciel informatyki przeprowadza lekcje podczas, których uczniowie tworzą prezentacje multimedialne dotyczące mitologii, malarstwa (17-28 marca).
9. Nauczyciel historii i języka polskiego przeprowadza lekcję dotyczącą mitologii oraz źródeł naszej państwowości (17-28 marca).
11. Ankieta ewaluacyjna – koordynatorzy projektu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.