X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6065
Przesłano:

Jan Paweł II - Papież Wolności. Montaż z okazji IX Dnia Papieskiego

Kl. I-III

Jan Paweł II – Papież Wolności IX Dzień Papieski 2009
Chłopiec: ,,Muszę powiedzieć, że wówczas 18 maja 1920 roku,(...) o dziewiątej rano ,nie było mnie jeszcze na świecie. Jak mi później powiedziano, urodziłem się po południu między piątą a szóstą. Mniej więcej w tym samym czasie , po południu między piątą a szóstą, tyle, że pięćdziesiąt osiem lat później ,zostałem wybrany na papieża”. ( Jan Paweł II Autobiografia)

Dziewczynka: Dnia 16 października 1978 roku wybrano na papieża Polaka Jana Pawła II. Na pamiątkę tego wydarzenia 16 Października ustanowiono Dniem Papieskim. W tym roku pod hasłem : Jan Paweł II- Papież Wolności.


Był taki Polak, co nieba dosięgał za życia.
Z Bogiem obcował w każdej życia minucie.
Wzdłuż i wszerz świat przemierzał cały,
By dusze Bogu oddane, świat zamieszkiwały.
Głosił orędzie pokoju i Bożej miłości.
Radość panowała w Ojczyźnie,
Gdy papież w niej gościł.
To zaszczyt ponad wieki, mieć papieża rodaka.
Nasz drogi Ojcze Święty,
Tobą i Bogiem dziś Polska jest bogata.

Ziemio Polska, szczęśliwa ziemio ukochana,
Coś wydała takiego wspaniałego syna.
Niech Bóg będzie sławiony i niepokalany,
A historia na wieki niech nie zapomina,
Że papieżem Polakiem był Jan Paweł II
Co zasiadł w Watykanie na Piotrowym Tronie.
I dla świata całego wniósł wielkie zasługi,
Biednych i pokrzywdzonych zawsze miał w obronie.

Poprzez swoje pielgrzymki i liczne podróże,
Które odbywał często i niezmordowanie,
W całym świecie sympatię i uznanie duże
Zdobył także szacunek i uszanowanie.
Swoją twarzą uśmiechniętą, poważną, spokojną,
I ręką wyciągniętą do wiernych z daleka,
Swoja mową wolniutką, konkretną, odważną
Potrafił sobie zjednać każdego człowieka.
W każdym zakątku świata dobrem zło zwyciężał,
Nieważne czy ktoś czarną ma skórę czy białą,
On nigdy nie używał innego oręża,
Lecz prawdy o Chrystusie głosił wieść wspaniałą.
Więc wszyscy Cię kochamy za Twoje zasługi,
Coś zjednał swoją pracą niepojętą zgoła,
Ojcze Święty, Janie Pawle II,
Polaku i najwyższy Pasterzu Kościoła.

Narrator: Losy Karola Wojtyły i późniejsze nauczanie Jana Pawła II dowodzą że wolność potrzebna jest człowiekowi, wcale nie mniej niż chleb, miłość czy pokój. Człowiek jest, zdaniem Papieża, stworzony do wolności. Jest ona Jego domem, przestrzenią życia i ziemią obiecaną.
Kochany nasz Papież
Co serce miał złote jak jesień w Wadowicach
Jego biedne, umęczone stopy
Chodziły po świata smutnych ulicach
Oczy Jego jak gwiazdy lśniące
Z radością patrzyły na wiarę swego ludu
Ręce Jego, dzieci błogosławiące
Wciąż dokonywały wielkiego cudu
A Jego miłosierne, dobre serce
Pomagało ludziom w każdej rozterce
Jan Paweł nie odszedł...
Wciąż czuwa nad nami
Byśmy wszyscy byli dobrymi Polakami

Przyszedł na świat, jak każdy z nas.
Przyszedł, by kochać, cieszyć się, śmiać.
Przyszedł, by mówić, co dobre, co złe.
Przyszedł, by świat na lepsze zmienił się.
Przyszedł, by dać nam Słowo Boże,
które mrok w sercach rozświetlić pomoże.

Narrator: Pan Bóg nas kocha. Pragnie dla nas dobra. Stworzył nas wolnymi. Pragnie,
by ludzie byli szczęśliwi, wolni, radośni i weseli. Wolność jest wielkim darem Pana Boga dla nas. Św. Paweł pisze, że zostaliśmy powołani do bycia wolnymi, a jeśli ktoś wpadnie w niewolę – to Pan Bóg go wyzwala.

Narrator: Jan Paweł II wiedział, że od wolności zależy, czy ludzie będą szczęśliwi i dobrzy dla siebie. Ojciec święty też bardzo dużo czynił dla wolności nie tylko pojedynczych ludzi, ale całych narodów. Wiele też uczynił dla wolności naszej Ojczyzny.
Z kraju Czarnej Madonny
której łaskami lśni pocięte bliznami oblicze
z kraju Orła Białego, co tracił i zdobywał koronę
z kraju heroizmu świętego Stanisława,
altruizmu Świętej Królowej Jadwigi
z kraju zawierzenia Maryi przez króla Jana Kazimierza
z kraju zwycięstw króla Jana III Sobieskiego
walk powstańczych łez boleści niewoli
z ojczyzny Prymasa Tysiąclecia
wyszedł Polak – Papież.

Wyszedłeś z Wadowic, powitał Cię Rzym,
Sam Bóg postanowił, byś zawsze był z Nim
Śladami Chrystusa pociechę nam nieść,
Niech ludy porusza natchnionych słów treść.
Papieżu Pielgrzymie, pokochał Cię świat
Sławimy Twe imię od tylu już lat.
Papieżu Pielgrzymie ku Polsce wznieś twarz
Nadzieję nam przynieś i drogę nam wskaż.
Gdzieś ziemię pożywił dotykiem Twych ust,
Cud stał się prawdziwy, kwiat wiary tam wzrósł.
Swój naród wywiodłeś z niewoli i trosk,
Odeszło niegodne, zmieniłeś nasz los, Papieżu Pielgrzymie...
Narrator: W „Liście do młodych” Jan Paweł II pisał: „Być wolnym to nie znaczy czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę. Być wolnym to znaczy być człowiekiem prawego sumienia i czynić to, co jest prawdziwym dobrem, to być człowiekiem dla drugich”
Na swą opiekunkę wybrał Maryję. Tak jak Jan Paweł II prośmy, aby nas
strzegła, prowadziła i umacniała.

Życie Jana Pawła II tu na ziemi minęło i wszyscy jesteśmy pewni,
że dziś jest szczęśliwy w Domu Ojca.
A Ty Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
i w Ostrej świecisz Bramie złotych gwiazd koroną,
prosimy Cię słowami naszej polskiej mowy:
do Polski przenieś Jego duszę utęsknioną, (...)
niech zarys Tatr z błękitów dziś - Mu się wynurza...

Dzięki Ci Matko, żeś taka dobra
żeś taka polska i taka nasza.
Dzięki Ci Matko, bo z Twej przyczyny
cały świat Polsce radość ogłasza.
Radość tak wielką, że nasze serca
wyrazić szczęścia nie są dziś w stanie.
Radość, że Polak będzie prowadził
Owczarnię Bożą na Watykanie.
Chciałaś Maryjo umocnić wiarę,
która dziś w świecie jest zagrożona.
Chciałaś przypomnieć, że przecież z Bogiem
wszystkie trudności człowiek pokona.
Więc wyprosiłaś polskiego Piotra
by z Watykanu, gdy przyjdzie trwoga
pomagał światu odnaleźć prawdę,
pomagał światu odnaleźć Boga.

Narrator: Nasz Papież stał się moralnym autorytetem i punktem odniesienia dla
świata. Kiedy inaugurował pontyfikat, przyciągnął uwagę swą innością. Nie tylko tym, że był papieżem "z dalekiego kraju", ale też zaskakującą wolnością ducha, dzięki której – jak mówiono wtedy – zachowywał się tak, jakby był papieżem od zawsze.
Był On Papieżem - pielgrzymem świata
Stale wędrował przez długie lata
Ziemie przemierzał z końca do końca
Zamykał w dłoniach promienie słońca
W oczach miał także ciepłe promienie
Nadał miłości wielkie znaczenie
Walczył z wojnami o pokój prosił
Modły do Boga codziennie wznosił
By świat otoczył opieką swoją
By każdy człowiek "czym jest zło " pojął
I żeby ludzi miłość łączyła
I po wsze czasy już z nimi była.
Narrator: Taki był nasz Papież: kochany, podziwiany, obdarzony największym szacunkiem. Największy autorytet moralny tego świata. Nasz wzór, którego pragniemy naśladować

Skromny człowiek w białej szacie
siwą skroń na ręce drżącej oparł.
Nad losem świata się zamyślił...
Na obcej ziemi Wędrowiec niezłomny
serca zgubione nawracał,
pochylał się nad cierpiącymi.
Ukochał góry i lud ich hardy.
A w duszy Jego pod włoskim niebem
polskie śpiewały Mu słowiki.
Gdy odszedł, smutek zagościł
w sercach wszystkich Polaków.
Cichy jak maki pod Monte Cassino,
które o wolność tak walczyły - jak On.

„ Portret Jana Pawła II”

W każdym domu i w każdym kościele
Zawieszono na ścianie obraz,
Smutek w radość się szybko zmienia,
Jeśli spojrzysz na niego choć raz.
Portret tajemniczy w złotych ramach
Potężnego władcy świata,
Który stał się wzorem dla wszystkich,
Pamięć o nim ku niebu wzlata.
Choć niżej brakuje podpisu,
Nie zastanawiasz się czas długi,
Wiesz, że patrzy na ciebie Jan Paweł II,

Więc skieruj do niego swe myśli,
W ciszy, w skupieniu, w pokorze,
Powiew wiatru zaniesie do nieba
Naszych westchnień całe morze.
On otrze łzy płaczącemu,
Wyciągnie świętą dłoń w potrzebie,
Doda sił, otuchy, wiary,
Bo przecież jest już w niebie

Mimo, że skończyłeś pielgrzymkę na ziemi
nadal obejmujesz ramionami swymi
tych – co cię kochają, tęsknią, pamiętają.
Żegnamy się na ziemi, „tej ziemi” z tobą
Gestem, uczynkiem, sercem, a nie pustą mową,
I jak ptak szybujący po błękitnym niebie
Nasze myśli biegną za Tobą i do Ciebie!

Umiłowany Ojcze Święty - Janie Pawle II
Z pewnością jesteś w otoczeniu Świętych
u boku Boga Ojca Niebieskiego.
Chcemy Cię zapewnić o naszej wierności i pamięci o Tobie.
Pamiętamy Twoje słowa, Twoje gesty.
Pamiętamy Twoje zachowanie świadczące o bezgranicznej Miłości do Boga, Jezusa i Jego Matki – Maryi,
do ojczyzny i wszystkich ludzi na świecie.

Papieżu radosny-
Miliony ludzi z całego świata
podążało na sekundę spotkania z Tobą.
Dziś nie musimy nigdzie jechać,
Dzisiaj każdy z nas ma Ciebie w sercu,
I wciąż pragniemy Twojego
Ojcowskiego Błogosławieństwa.

Narrator: Jan Paweł II pozostawił niezatarty ślad w naszych sercach, a jego słowa dotarły do wielu. Prośmy o szybkie zakończenie procesu beatyfikacyjnego naszego ukochanego Papieża. Najmilszym darem dla Ojca Świętego jest modlitwa w jego intencji. My dziś, chcemy to ofiarować i serdecznie prosić: Boże, Ojcze nasz, otocz go Swą niepojęta miłością.

W naszych sercach pozostanie na zawsze
choć odszedł już tam, gdzie mieszka Bóg,
"swoją barkę pozostawił na brzegu,
by razem z Tobą nowy zacząć dziś łów..."
Ojcze Święty, to Ty nauczyłeś mnie kochać ludzi,
to Ty byłeś dla mnie inspiracją,
to Ty pokazałeś mi piękno świata,
to Ty dałeś mi siłę do walki o samą siebie,
to Ty udowodniłeś czym jest wiara w Stwórcę.
To Ty sprawiłeś, że uwierzyłam w samą siebie,
to Ty spowodowałeś że tak naprawdę żyje... DZIĘKUJE...

BARKA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.