X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 605
Przesłano:

Wymagania edukacyjne z informatyki - klasa VI

Kryteria oceniania – informatyka –kl.VI

Na ocenę dopuszczającą wymaga się, aby uczeń:

- znał regulamin pracowni komputerowej;
- potrafił bezpiecznie obchodzić się z komputerem;
- znał urządzenia wchodzące w skład zestawu komputerowego;
- poprawnie obsługiwał mysz i klawiaturę;
- znał i potrafił odróżnić nośniki informacji w komputerze;
- z pomocą nauczyciela tworzył folder;
- wiedział, co to jest i potrafi uruchomić edytor grafiki;
- wykonywał proste rysunki w edytorze grafiki z pomocą nauczyciela;
- z pomocą nauczyciela zapisywał informacje na dysku;
- potrafił pisać krótkie teksty w edytorze tekstu;
- potrafił uruchomić edytor równań w Wordzie;
- wiedział, co to jest i do czego służy skaner;
- wiedział, co to są wirusy komputerowe;
- potrafił uruchomić płytę w napędzie CD-ROM;
- potrafił uruchomić arkusz kalkulacyjny;


Na ocenę dostateczną wymaga się, aby uczeń posiadał wiadomości i umiejętności obowiązujące na ocenę dopuszczającą oraz:

- dobrze obsługiwał myszkę i klawiaturę;
- znał urządzenia wchodzące w skład zestawu komputerowego i wiedział, do czego służą;
- potrafił podzielić urządzenia na wejściowe i wyjściowe;
- potrafił stworzyć folder i nadać mu nazwę;
- potrafił wykonywać proste rysunki w edytorze grafiki;
- potrafił pisać w edytorze tekstu;
- wiedział jak napisać polski znak i wielką literę;
- potrafił na jednej kartce umieścić rysunek i tekst;
- potrafił wprowadzić dane do arkusza kalkulacyjnego;
- potrafił posługując się edytorem równań napisać proste ułamki;
- potrafił korzystać z informacji umieszczonych na płycie CD-ROM;
- znał programy umożliwiające usuwanie wirusów komputerowych;
- potrafił połączyć się samodzielnie z Internetem;

Na ocenę dobrą wymaga się, aby uczeń posiadał wiadomości i umiejętności obowiązujące na ocenę dostateczną oraz:

- znał różne urządzenia komputerowe i wiedział, do czego służą;
- znał i potrafił opisać różne urządzenia wewnętrzne komputera;
- potrafił stworzyć folder w wyznaczonym miejscu na dysku;
- potrafił przenosić i kopiować pliki oraz foldery;
- wykonywał rysunki w edytorze grafiki i korzystał ze wszystkich jego narzędzi;
- pisał teksty w edytorze tekstu i korzystał ze wszystkich jego narzędzi;
- wstawiał i dowolnie rozmieszczał na kartce tekst i grafikę;
- pisał nieskomplikowany tekst matematyczny w edytorze równań;
- definiował proste formuły w arkuszu kalkulacyjnym;
- samodzielnie wyszukiwał informacje zawarte na płycie CD;
- wiedział, co to są wirusy komputerowe i znał przykłady ich działań;
- potrafił wyszukać informacje w Internecie oraz wysłać e-mail;

Na ocenę bardzo dobrą wymaga się, aby uczeń posiadał wiadomości i umiejętności obowiązujące na ocenę dobrą oraz:

- znał urządzenia wewnętrzne komputera i ich funkcje;
- wykonywał wszystkie operacje na folderach i plikach;
- wykonywał rysunki w edytorze grafiki i biegle posługiwał się jego narzędziami;
- pisał teksty w edytorze tekstu i biegle posługiwał się jego narzędziami;
- pisał tekst matematyczny w edytorze równań;
- wypełniał arkusz kalkulacyjny wzorami przez kopiowanie zawartości komórek;
- wstawiał i dowolnie rozmieszczał na kartce dźwięk, tekst i grafikę;
- samodzielnie wyszukiwał informacje zawarte na płycie CD oraz samodzielnie korzystał z opcji encyklopedii multimedialnych;
- potrafił wysłać e-mail wraz z załącznikiem;

Na ocenę celującą wymaga się, aby uczeń posiadał wiadomości i umiejętności obowiązujące na ocenę bardzo dobrą oraz:

- biegle wykonywał wszystkie operacje na plikach i folderach;
- biegle posługiwał się edytorem grafiki;
- biegle posługiwał się edytorem tekstu;
- biegle posługiwał się edytorem kalkulacyjnym;
- pisał skomplikowane równania oraz ułamki piętrowe w edytorze równań;
- potrafił dostosować pasek zadań do swoich potrzeb;
- łączył tekst i grafikę na kartce;
- obsługiwał oprogramowanie antywirusowe;
- swobodnie poruszał się po Internecie;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.