X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6031
Przesłano:
Dział: Języki obce

"Nie taki diabeł straszny jak …..", czyli program zajęć z języka angielskiego dla uczniów klas 4-6 mających problemy tym przedmiotem

1.Cel główny zajęć:
• wyrównywanie braków z języka angielskiego do poziomu klasy tak, aby uczeń mógł nabywać nowe wiadomości i umiejętności.

2.W ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych należy:
• uświadomić uczniom mechanizmy uczenia się,
• kształcić umiejętności uczenia się, zdobywania i utrwalania wiedzy,
• utrwalać zasady pisowni i podstawowych struktur gramatycznych,
• kształcić umiejętności czytania ze zrozumieniem,
• kształcić umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
• kształcić umiejętności mówienia /proste wypowiedzi na określony temat/,
• bogacić czynne i bierne słownictwo ucznia,
• Kształcić umiejętności korzystania ze słowniczków i innych źródeł wiedzy.

3. Tematyka zajęć obejmuje:
• utrwalenie podstawowych zasad pisowni / wielka litera w nazwach miesięcy, dni tygodnia, przenoszenie wyrazów do następnej linii, użycie podstawowych znaków interpunkcyjnych/,
• ćwiczenia w budowaniu krótkich wypowiedzi ustnych poprawnych pod względem treści i formy,
• ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem /dopasowywanie tytułów do fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekście poprawnej odpowiedzi na zadane pytania/,
• powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych poznanych na lekcjach,
• bogacenie czynnego i biernego słownictwa uczniów,
• ćwiczenia z wykorzystaniem słowniczków lub innych źródeł wiedzy,
• ćwiczenia słuchowe.

4. Podczas zajęć dydaktyczno - wyrównawczych prowadzący stosuje różnorodne metody i formy, angażując uczniów do aktywności i solidnej pracy; wykorzystuj liczne środki dydaktyczne. Uczniowie są motywowani do dalszej pracy i nagradzani za każdy najmniejszy sukces. Zajęciom towarzyszy miła atmosfera, pełna zaufania i zrozumienia

5. Godzinne zajęcia odbywają się raz w tygodniu, od września do czerwca dla uczniów klas 4 – 6.Uczniowie mogą się kontaktować z nauczycielem prowadzącym w każdej chwili, zgłaszać swoje potrzeby dotyczące problemów z bieżącym materiałem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.