X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 598
Przesłano:

Scenariusz lekcji wychowawczej z cyklu zajęć poświęconych motywacji i pozytywnemu myśleniu

Temat: Uśmiechnij się, czyli o pozytywnym nastawieniu

Cele:
•dążenie do integracji sfery uczuciowej, duchowej i biologicznej
•uświadomienie znaczenia pozytywnego myślenia
•rozbudzanie motywacji
•poszukiwanie sposobu na przełamanie niechęci do nauki
•zrozumienie istoty pomocy koleżeńskiej
•rozwijanie umiejętności podejmowania dojrzałych decyzji
•dokonywanie samooceny

Metody: pogadanka, praca w grupach, dyskusja, test, elementy dramy.
Korelacja ze ścieżkami edukacyjnymi: filozoficzną, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja prozdrowotna.

Przebieg lekcji:

1.Pogadanka pod kierunkiem nauczyciela. Zaczynamy od wyjaśnienia własnymi słowami znaczenia wyrażeń, zwrotów : pozytywne myślenie, optymizm, motywacja. Uczniowie podają przykłady takich zachowań i postaw.

2.Test „Czy lubię siebie i myślę pozytywnie”. Polecenie dla uczniów: oceniając siebie staraj się być szczery i uczciwy wewnętrznie. Sprawdzasz sam siebie i dokonujesz własnej analizy. Rozwiązanie testu umożliwi wam odpowiedź na bardzo ważne pytanie: Jak nastawiam swoje uczucia, przekonania i myśli?( zał.1). uczniowie indywidualnie analizują test. wyjaśnienia podaje nauczyciel.

3.Ćwiczenie 1:
Nauczyciel proponuje uczniom, poobserwowali zmiany swego nastawienia w ciągu tygodnia (poprzedzającego lekcję) i zapisali swoje obserwacje w tabeli (zał.2). Wnioski, mają uświadomić uczniom, że swoje nastawienie można zmienić. Pytania do tabeli:
•Czy nastawienie jest stałe?
•Czy poranne nastawienie wpływało na Twój dzień w szkole?
•Czy miało ono wpływ na chęć do nauki i motywację ?
•Jakim widzisz siebie, gdy masz pozytywne nastawienie?

Ćwiczenie 2 (z elementami dramy):
Nauczyciel dzieli klasę na grupy; po jednej stronie stają ci, którzy lubią się uczyć, a po drugiej ci, którzy uczą się, bo muszą, ale nie sprawia im to przyjemności. Grupy wykonują plakaty(zostają one zawieszone w klasie):
1. zachęcający do nauki, wskazujący, że wiedza to klucz do sukcesów;
2. pokazujący powody niechęci do nauki.

Po prezentacji plakatów(więcej czasu należy poświęcić niechętnym nauce), następuje dyskusja, a w jej wyniku zostają sformułowane propozycje pomocy (np. samopomoc koleżeńska), wskazówki, jak przełamać niechęć, zmienić swoje nastawienie i rozbudzić motywację.

4.Końcowe wnioski i refleksje(wspólne ustalenia), np.:
•Nastawienie nie jest czymś stałym, jesteśmy w stanie je zmienić
•Należy myśleć pozytywnie, bo to pozwala wierzyć we własne siły i zwiększa motywację
•Zastosowanie w życiu teorii sukcesu zwiększa szansę na jego osiągnięcie, pozwala także lepiej znosić porażki i wyciągać z nich wnioski
•Pozytywna samoocena ma wpływ na nasze życie i podejmowane decyzje
•Świadomość, że inni w nas wierzą, chcą nam pomóc(w przypadku trudności w nauce organizowana w klasie pomoc koleżeńska), zwiększa motywację i wpływa na nasze nastawienie


Bibliografia:
1.Brześkiewicz Z.W, Weź się w garść, czyli pozytywne nastawienie[w:] „Nieznany świat”, 10\\2000
2.Bleja- Sosna B, Poradnik dydaktyczny. Godziny wychowawcze, Toruń 2001
3.McGinnis A.L, Potęga optymizmu, Warszawa 1993
4.Seligmann M.E.P., Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie, Poznań 1993

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.