X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5932
Przesłano:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - program pracy

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Program pracy na rok szkolny 2009/2010

Od trzech lat pracuję w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jako pedagog specjalny. Zadaniem całego zespołu i moim jest stwarzanie optymalnych sytuacji do rozwoju dziecka. Dlatego też ciągle poszukuję nowych metod i rozwiązań. Kierując się słowem Josepha Konrada Stettbachera „Dziecko , któremu daje się odwagi, uczy się wiary w siebie”. Jedną z metod, którą wykorzystuję w swojej pracy jest muzykoterapia, która oddziaływuje na dziecko muzyką, uzupełnia i wspiera kompleksowe usprawnianie. Pełni ważne znaczenie dla pokonywania lęków o zahamowań dzieci, zwiększa sprawność mięśniowo-ruchową oraz percepcję i płynność ruchów.
Program został opracowany na podstawie własnych obserwacji oraz informacji udzielonych przez innych nauczycieli.
Charakterystyka dziecka: (6 lat) Dziecko potrafi opanować tekst piosenki, wiersza. Chłopak włącza się w śpiew po chwilowym zaadoptowaniu się. Uczeń potrafi naśladować czynności nauczyciela. Dziecko lubi śpiewać, poruszać się w rytmie muzyki, tańczyć, skakać, wystukiwać rytm melodii, rękami demonstrować tekst melodii i zabaw. Chętnie uczestniczy w grach i zabawach przy muzyce. Podczas zajęć uczeń wyzwala pozytywne emocje, współpracuje z nauczycielem.
Ogólne wnioski i wskazówki do programu muzykoterapii dziecka – w pracy z uczniami należy zwrócić szczególną uwagę na:
- dostarczanie radosnych przeżyć,
- rozwijanie ekspresji twórczej,
- wyzwalanie aktywności własnej,
- wygaszanie negatywnych emocji i reakcji.
Materiał nauczania:
- elementy metody Weroniki Sherborne Ruchu Rozwijającego,
- programy aktywności M. Ch. Knillów,
- Metoda Oraffa,
- Metoda zabawowo – naśladowcza,
- zabawy muzyczno-ruchowe (zabawy ze śpiewem)
- wspólne gry i ćwiczenia
Pod koniec półrocza oraz roku szkolnego dokonam podsumowania pracy z dzieckiem. Na podstawie obserwacji ucznia ustalę kierunek dalszej pracy na przyszły rok szkolny.

CELE OGÓLNE:
- rozwijanie umiejętności muzyczno – ruchowych,
- kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i koncentracji uwagi,
- doskonalenie komunikacji w grupie,
- stymulowanie do aktywności i kreatywności,
- redukowanie napięcia psychofizycznego.

Procedury osiągania celów – zadania
1. Dostarczanie bodźców zmysłowych.
2. Organizowanie zajęć muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem wyżej wymienionego materiału.
3. Wykonywanie ćwiczeń ruchowych przy muzyce.
4. Samodzielne wykonywanie instrumentów muzycznych ( grzechotki, patyczki ze wstążką).
5. Nauczanie treści piosenek i wierszyków.
6. Nauka wystukiwania tekstu – rytmizowanie.
7. Kształtowanie uwagi słuchowej poprzez ćwiczenia i zabawy.
8. Rozwijanie twórczej aktywności ucznia.
9. Przygotowanie ucznia do aktywnego spędzania czasu.
Przewidywane osiągnięcia dziecka
1. Dziecko wykazuje aktywność własną podczas zajęć.
2. Wychowanek podczas zajęć wyciszają się i relaksują.
3. Uczeń nawiązuje kontakt z nauczycielem i prawidłowo reagują na jego polecenia.
4. Dziecko potrafi skupić uwagę na ćwiczeniach i zadaniach podczas zajęć.
5. Uczeń zna instrumenty muzyczne stosowane na zajęciach.
6. Dziecko nabywa umiejętności prawidłowego współpracowania na zajęciach.
7. Dziecko potrafi zaśpiewać piosenki oraz tańczyć przy muzyce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.