X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5927
Przesłano:

Co się dzieje, gdy ogrzewamy lód? - konspekt do lekcji przyrody

KONSPEKT DO LEKCJI PRZYRODY W KLASIE IV

1. DZIAŁ II: Substancje i ich właściwości.

2. TEMAT LEKCJI: Co się dzieje, gdy ogrzewamy lód?

3. DATA LEKCJI: ...................

4. CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
A:
wie, na czym polega proces wrzenia i topnienia
wie, co to jest temperatura wrzenia i topnienia
wie, w jakich warunkach zachodzą procesy zmiany skupienia substancji
wie, że im temperatura jest wyższa tym atomy poruszają się szybciej
B:
przedstawia na modelu kulkowym proces topnienia i wrzenia substancji
C:
potrafi dokonać pomiaru temperatury za pomocą termometru
potrafi wyciągnąć wniosek z doświadczenia

Lekcja ma na celu doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie przeprowadzonych doświadczeń i obserwacji.

5. METODY:
pokaz, eksperyment (3 grupy), pogadanka

6. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
termometry, naczynia, lód, palnik, statyw

7. PRZEBIEG LEKCJI:
FAZA PRZYGOTOWAWCZA
Przywitanie, sprawdzenie obecności, odpytanie, nawiązanie do nowej lekcji, zapisanie tematu do zeszytu.
Nawiązanie do nowej lekcji odbywa się w postaci prostych pytań:
1.Jakie znacie stany skupienia substancji?
2.Co to są atomy?
3.Na czym polega skraplanie gazów?
FAZA WYKONAWCZA
1.Pokaz nauczyciela ilustrujący proces ogrzewania wody. Uczniowie odczytują wyniki pomiaru temperatury na termometrze i zapisują jako obserwację w zadaniu 1 str.53. Po zakończeniu pokazu wspólnie z nauczycielem wyciągają wniosek z doświadczenia.
2.Doświadczenie przeprowadzone przez uczniów, polegające na pomiarze temperatury lodu i zimnej wody. Uczniowie pracują w 3 grupach wpisując wyniki pomiaru do zadania 3 str. 54 z ćwiczeń. Po zakończeniu pracy wspólnie z nauczycielem wyciągają wniosek z doświadczenia.
3.Pogadanka dotycząca procesu topnienia i wrzenia, wyjaśnienie pojęć: temperatura wrzenia i topnienia.
4.Przedstawienie za pomocą modelu kulkowego procesu wrzenia i topnienia (nauczyciel rysuje na tablicy, uczniowie wypełniają moje notatki str. 55)). Krótki opis dotyczący procesu topnienia i wrzenia (moje notatki str. 55).
FAZA PODSUMOWUJĄCA
Podsumowanie odbywa się w postaci krótkich pytań skierowanych do uczniów:
1.Na czym polega proces wrzenia?
2.Na czym polega proces topnienia?
3.Co wiemy o temperaturze wrzenia i topnienia?
4.W jakich jednostkach odczytujemy pomiar temperatury?
5.Jak nazywa się przyrząd do pomiaru temperatury?
6.Co się dzieje z atomami im wyższa temperatura?

8. PRACA DOMOWA
Zadanie 4 i 5 ze strony 54.

........................................ ........................................
podpis prowadzącego zajęcia podpis hospitującego zajęcia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.