X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5902
Przesłano:

Program profilaktyczny dla uczniów dla uczniów klas IV - VI

„RATUJMY SWOJĄ MŁODOŚĆ”

CELE WYCHOWAWCZE:
- odkrywanie istoty zagrożenia wynikającego z uzależnienia
- ukazanie sposobu podnoszenia samooceny i poczucia wartości własnej i innych osób,
- poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu
- skutki i przyczyny przyjmowania narkotyków
- zasady prowadzenia higienicznego trybu życia,
- uświadomienie zagrożeń dla zdrowia i życia, spowodowanych piciem alkoholu
- ukazanie zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków
- uświadomienie zachowań asertywnych.

DOBÓR FORMY PRACY
Dobór urozmaiconych form pracy nauczyciela pozwala na efektywniejszą realizację programu, są one ważne i łatwe do realizacji. Podczas realizacji programu „ Ratujmy swoją młodość” wykorzystano : scenki teatralne, konkursy plastyczne, spotkania z policjantem, strażakami, pielęgniarką.

WSTĘP
By mówić o profilaktyce , o uzależnieniach, by móc wprowadzić pewne zasady i normy postępowania należy poznać sposoby i metody dotarcia do młodzieży. Powinniśmy pamiętać słowa Hipokratesa „ PRIMUM NON NOCERE” - przede wszystkim nie szkodzić. Wychowanie zapobiegawcze nie gwarantuje nie używania przez dzieci i młodzież środków odurzających, ale na pewno zmniejsza ryzyko uzależnień. Z narkomanią, alkoholem, paleniem tytoniu spotykamy się wszędzie w szkole, na ulicy, w domu. Do uzależnienia najłatwiej dochodzi się w wieku dziecięcym i młodzieżowym.
W swoim programie przybliżę uczniom jak powiedzieć „ NIE” a dobrą metodą będą scenki teatralne, konkursy plastyczne, spotkania z ludźmi, którzy przekażą swoją wiedzę na dany temat będą to : pielęgniarka, policjanci, strażacy.
Program ma promować funkcjonowanie postaw zdrowego trybu życia bez uzależnień.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program ratujmy swoją młodość przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej klasy IV-VI. Realizacja tego programu ma za zadanie dostarczyć informacji o alkoholu, narkotykach, nikotynie a także o innych substancjach uzależniających , wskazać na zagrożenia z tytułu ich zażywania nauczyć umiejętności unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi oraz pokazać , że bez tych środków można się obejść i prowadzić zdrowy tryb życia.
Niniejszy program stanowi bardzo dobre narzędzie w procesie kształcenia i wychowania młodego człowieka w trzeźwości. Przestrzega także przed sięganiem po inne środki odurzające.
Program ten jest realizowany w Szkole Podstawowej w klasach IV- VI i powinien być kontynuowany w Gimnazjum.
W ramowym planie edukacji przewiduje się 1 godzinę tygodniowo zaś na realizację dwa miesiące.
Program ten napisany jest tak, aby w jego realizacji mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani tą problematyką uczniowie.
Program ten może realizować:
- katecheta
- nauczyciele innych przedmiotów uczących w naszej szkole po skonsultowaniu się z autorem programu a także przedstawiciele innych zawodów , którym leży na sercu wychowanie młodzieży w trzeźwości.
Do realizacji powyższego programu są niezbędne: pomieszczenie, regulamin, dodatkowe materiały.

Dział Treść Procedury osiągnięcia celów Efekty
Życie to piękny dar który należy szanować? Dla tych wartości warto żyć a są nimi: Miłość, Radość, Wolność

Poszukiwanie szczęścia w środkach chemicznych. Ukazanie młodym ludziom co to jest dobre życie?
Wskazać przeszkody i pułapki na drodze do wartości. Wskazać sposoby poszukiwania dobrych dróg.

Zapoznanie z rodzajami środków odurzających oraz skutkami ich zażywania Nauczenie się znajdowania dobrych wartościowych dróg w życiu. Pokonywanie przeszkód i omijanie pułapek.

Świadomość, że bez alkoholu człowiek może być szczęśliwy.
Droga która może doprowadzić do zniewolenia człowieka. Gdzie jest granica używania i nadużywania alkoholu, papierosów, narkotyków czy leków ?

Alkoholizm jest chorobą. Nauczenie ucznia sposobu wyliczania ilości gramów alkoholu etylowego po wypiciu jednego kufla piwa krąży w jego krwi. Podkreślenie cienkiej granicy pomiędzy używaniem a nadużywaniem alkoholu

Dostarczyć przykładów jak funkcjonuje w społeczeństwie człowiek który jest alkoholikiem i jaki ma to wpływ na jego rodzinę . Zwiększenie świadomości o przyczynach dla których ludzie piją i palą.
Świadomość zagrożenia chorobą alkoholizmu i nikotynizmu.

Zwiększenie świadomości o alkoholu który niszczy rodzinę. Świadomość potrzeby pomocy z zewnątrz człowiekowi w celu wyrwania się z nałogu.
Jestem człowiekiem wolnym i zdrowym? Alkohol a godność człowieka? Uświadomić że alkohol niszczy uczucia człowieka. Akcentować godność człowieka. Zwiększenie świadomości zagrożeń dla życia uczuciowego. Postawa szacunku wobec osób uzależnionych
Czy potrafię powiedzieć nie?
Umiejętność oceniania czy to co ktoś mi proponuje jest dobre .
Ćwiczenia asertywności.

Odmawianie bez popsucia sobie kontaktów z kolegami. Utrzymanie własnej niezależności.
Moje zdrowe życie
Dostarczenie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego życia. Ukazanie możliwości poszukania dobrego życia bez papierosów narkotyków alkoholu

Abstynencja mój świadomy wybór.

EWALUACJA
Realizacja programu „ Ratujmy swoją młodość” jest możliwa dzięki dobrze przemyślanym i sformułowanym celom wychowawczym i profilaktycznym oraz założeniom kształtowania i rozwijania własnej postawy wobec zachowania abstynencji wśród młodzieży szkolnej. Warunkiem osiągnięcia zamierzonych efektów będzie zaangażowanie uczniów na zajęciach przygotowując wraz z nimi plakaty, scenki teatralne, a także spotkania z pielęgniarką, policjantem, strażakiem a także świadectwo prowadzącego.
Sprawdzenie efektywności programu do założonych celów polegało na systematycznej obserwacji i kontroli działań. Dzięki temu na bieżąco mogłem dokonywać zmian oraz wzbogacać , udoskonalać elementy mojego programu.
Nowe metody pobudzały zarówno uczniów jak i nauczyciela.
Jako podsumowanie tego programu będzie przeprowadzona ankieta . Ma ona sprawdzić stopień przydatności dla ucznia oraz jak bardzo widoczne są efekty realizowanego przedsięwzięcia. Miarą sukcesu tego programu będzie przyszłe umiejętności wybierane przez ucznia tego, co rzeczywiście jest dla niego dobre.

ZAKOŃCZENIE
Program „ Ratujmy swoją młodość’’ napisany jest pod kątem potrzeb uczniów klas IV- VI. Program ten ma bardzo dużą wartość profilaktyczną i jako taki może służyć jako zachęta do wychowania w trzeźwości bez środków odurzających. Zwraca jednocześnie uwagę na wartości religijne a także godność osobistą człowieka. Uczy również szacunku i konieczności pomagania drugiemu człowiekowi w sytuacji gdy ma kłopoty. Formą sprawdzającą i oceniającą będzie przyszłe postępowanie młodych ludzi w sytuacjach, w których się znajdą: dyskoteki, urodziny, imieniny, prywatka, chrzciny, wesela oraz kiedy będą kuszeni papierosem, alkoholem, narkotykami.

Program „ Ratujmy swoją młodość” został napisany na podstawie pozyskanych materiałów:
- z programu 7 kroków
- treści internetowych
- książki Michela Quoista - Modlitwa i czyn- Warszawa 1982
- czasopisma „ Wychowawca” miesięcznika dla nauczycieli
- przemyśleń autora katechety - nauczyciela z 18letnim stażem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.