X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5808
Przesłano:

Test z historii XIX wieku

1 Kongres wiedenski został zwołany w
a 1814 roku
b 1816 roku
c 1815 roku

2 Napoleon po 100 dniowej epopei i ostatecznej klęsce w bitwie pod Waterloo został zesłany na
a wyspę św. Heleny
b wyspy kanaryjskie
c Elbe

3 Boliwar był
a generałem francuskim , który zasłynął w walce w bitwie pod Waterlo
b cesarzem Brazylii
c kreolem , inicjatorem tendencji zjednoczeniowych w Ameryce Południowej ,pomysłodawcą utworzenia Wielkiej Boliwii
d żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

4 Kto był głównym inicjatorem zjednoczenia Włoch
a Cavour
b Garibaldi
c król Emanuel III

5 Przy wariancie prawdziwym postaw literę P , a fałszywym literę F
a po zajęciu Portugalii przez wojska napoleońskie rodzina królewska uciekła do Brazylii
b cesarz Pedro II został pochowany w Paryżu
c tango narodziło się w Argentynie
d w Ameryce Południowej społeczeństwo jest jednolite pod względem etnicznym
e w Wenezueli językiem urzędowym od XIX wieku jest portugalski
f Ekwador uzyskał niepodległość w 1895 roku

6 Uniwersytet Warszawski powstał w
a 1819 roku
b 1875 roku
c 1824 roku
d żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

7 Największa autonomia panowała w zaborze
a pruskim
b austriackim
c rosyjskim
d w każdym z zaborów oprócz rosyjskiego w latach 1815 - 1848 , panowała dosyć duża swoboda rozwoju kultury polskiej

8 Kraków stał sie wolnym miastem pod protektoratem III mocarstw po
a kongresie wiedeńskim
b Wiośnie Ludów z 1848 roku
c po powstaniu styczniowym
d żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

9 Pierwsza linia kolejowa powstała w Anglii w
a 1825 roku
b 1815 roku
c 1819 roku

10 Słynny Orient Express łączył
a Berlin ze Stambułem
b Berlin z Paryżem
c Paryż z Monachium
d żadna z poniższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

11 Ruch społeczny zwany luddyzmem polegał na
a niszczeniu maszyn używanych w przemyśle przez robotników
b walce kobiet o prawa wyborcze
c określenie to było używane dla zobrazowania ruchów narodowowyzwoleńczych w Europie w XIX wieku
d żadna z poniższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

12 W którym roku i kraju kobiety uzyskały jako pierwsze prawa wyborcze
a w Wielkiej Brytanii w 1902 roku
b we Francji w 1898 roku
c we Włoszech w 1914 roku
d W Nowej Zelandii w 1897 roku

13 Monarchia we Włoszech została zniesiona
a przed I wojna światową
b po I wojnie światowej , a przed rozpoczęciem II wojny światowej
c po zakończeniu II wojny światowej w wyniku referendum z 1946roku
d żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

14 Na czele ruchu sufrażystek stała
a Emilia Plater
b Emilii Pamhurst
c żadna z nich
d taki ruch w ogóle nie istniał

15 Autarkizm oznacza
a to synonim liberalizmu gospodarczego
b import towarów z zagranicy
c pogląd uważający rolnictwo za podstawe każdej gospodarki
d samowystarczalność gospodarczą

16 Gospodarki których krajów miały charakter autarkiczny
a Chin
b Japonii
c USA
d żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

17 Zakreśl pojęcia , które są charakterystyczne dla epoki pozytywizmu na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku
a praca u podstaw
b praca organiczna
c odwołanie do tradycji i dorobku Romantyzmu
d podkreślanie konieczności wybuch zrywu narodowowyzwoleńczego
e emancypacja kobiet
f wszystkie odpowiedzi są błędne

18 Kto był twórcą manifestu komunistycznego z 1848 roku
a Karol Marks i Fryderyk Engels
b Tylko Karol Marks , Fryderyk Engels urodził sie znacznie wcześniej
c Hegel
d Kant

19 Wybierz zdania prawdziwe Karol Marks
a przez większość swojego życia żył w skrajnej biedzie
b został pochowany w Paryżu
c przy współpracy z Fryderykiem Engelsem napisał Kapitał
d wprowadził pojęcie klasy społecznej

20 Na starym rynku jakiego miasta w XIX wieku stanął pomnik Adama Mickiewicza
a w Warszawie
b Poznaniu
c Krakowie
d w żadnym

Odpowiedzi
1 c
2 a
3 c
4 a
5 a P , b P , c P , d F , e F , f F
6 a
7 b
8 a
9 a
10 a
11 a
12 d
13 c
14 b
15 d
16 b
17 a,b,e
18 a
19 a,d
20 c

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.