X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5789
Przesłano:

Plan pracy koła polonistycznego

Cele kształcenia i wychowania

1. Przygotowanie uczniow do samodzielnego poszukiwania i świadomego korzystania ze środkow masowej komunikacji w celu rozwijania wlasnych zainteresowań
2.Rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z edukacją szkolną
3. Dostrzeganie wplywu mediów na styl życia ludzi, rozwoj umysłu i sposoby postępowania
4.Ksztaltowanie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w rożnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.
5. Zapoznanie uczniow z historia pisma, książki i druku oraz przekazów multimedialnych .
6. Ukazanie możliwości informacyjnych i wychowawczych ksiązki, czasopisma.
7.Przygotowanie do korzystania z bibliotrk funkcjonujących w środowisku lokalnym ucznia.

Tematyka zajęć- realizacja ścieżki edukacja czytelnicza i medialna
Założone osiągnięcia ucznia

1. Starożytna Grecja w naszym języku
- zna slowa wywodzące się z mitologii greckiej i potrafi objaśnić ich znaczenie za pomocą słownika
2.Jak zbudowana jest książka?
- zna budowę książki
3. Poznajemy dzieje książki.Jakim jestem czytelnikiem?
- opisuje dzieje ksiązki na przestrzeni dziejów
- rozumie role wynalezienia papieru i druku
- wyjasnis znaczenie terminow związanych z rozwojem książki
4. Kiedy powstalo Pismo święte?
- potrafi określić czas i okoliczności powstania tej wyjątkowej ksiegi
- zna budowę Pisma św.

5. Dzieje prasy.
- Zna historię prasy
- odróznia gazetę od czasopisma

6. Jak narodziło się kino?
- zna poczatki kina
- rozumie znaczenie kinematografu w rozwoju kina
- rozumie rolę kina jako przekazu multimedialnego

7. Słowniki i encyklopedie w naszej bibliotece.
- zna rodzaj słowników i encyklopedii i potrafi z nich korzystać

8. Korzystanie ze słowników sposobem na bogacenie słownictwa
- potrafi korzystać ze słownika języka polskiego,słownika wyrazów bliskoznacznych, słownika związków frazeologicznych

9. Księgozbiór podręczny i literatura popularnonaukowa
- potrafi odróżnić literaturę piękną pd literatury popularnonaukowej
- potrafi znalezć potrzebne wiadomości w wydawnictwach informacyjnych

10. Porozumiewamy się ze sobą za pomocą języka mówionego
- rozumie znaczenie poprawnej wymowy w komunikowaniu sie z ludzmi

11. Witam i przedstawiam się
- potrafi przedstawić się , używa zwrotów grzecznościowych w zależności od sytuacji

12.Odmawiam i nie zgadzam się
- potrafi sformułować odpowiedz odmowną, prośbę i wypowiedz przepraszającą

13. Zabieram głos w dyskusji
- zabiera głos w dyskusji
- właściwie interpretuje rozmaite opinie dyskutantów

14. Kto i do kogo?
- potrafi rozpoznać nadawcę i odbiorcę wypowiedzi

15. Jak to zrobić?- zapoznaję się z instrukcją
- potrafi odczytac i wykorzysta informacje zawarte w instrukcji

16. Oglądanie na DVD filmowych adaptacji wybrantch dzieł literackich z kanonu lektur
- porównujeświatprzedstawiony dziela literackiego ze światem przedstawionym filmu
- zna terminy literackie związane z filmem

17. Słuchowisko radiowe
- określa cechy słuchowiska radiowego
- dostrzega różnice w zapisie utworu literackiego i scenariusza

18. Czym charakteryzuje się przekaz multimedialny?
- wskazuje elementy tworzywa dzwiękowego

19. W świecie komiksów. Rysujemy komiksy
- zna chsrakteruystyczne cechy komiksu
- wymienia róznice między komiksem a powieścią
- wypowiada się na temat ulubionych komiksów
- tworzy komiks

20. Poznajemy świat teatru
- zna słownictwo związane z teatrem
- rozum,ie role teatru jako zródła przekazu medialnego

21. Rodzaje planow filmowych
- wyjaśnia znaczenie wyrażenia plan filmowy
- odczytuje informacje o rodzajach planów filmowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.