X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5783
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt zajęć z języka francuskiego dla dzieci 6-letnich

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO
DLA DZIECI 6-LETNICH

Zaproponowany temat i treści korelują z treściami realizowanymi na bazie podręcznika „ABC. Książka sześciolatka” (autorstwa Anny Łady-Grodzickiej i Danuty Piotrowskiej, nr w wykazie 18/04, wydawnictwa WSiP, Warszawa 2004) znajdującymi się w części 4 przeznaczonymi na miesiąc maj z integralnym ośrodkiem tematycznym brzmiącym:
„Lubimy zwierzęta domowe i dzikie”.

Data: 4.05.2009
Grupa: IV, 6 - latki
Temat lekcji: „Zwierzęta domowe: coq, poule, poussin, brebis”-
wprowadzenie francuskich odpowiedników zwierząt: kogut, kura, kurczaczek i owca.
Czas trwania: 30 minut

I. Cele lekcji:
1. Powtórzenie i utrwalenie wcześniej poznanego słownictwa
(kolory oraz nazwy zwierząt: pies-chien, kot-chat).
2. Powtórzenie i utrwalenie wcześniej poznanych form gramatycznych
(de quelle couleur est ...? c’est bleu)
3. Kształcenie umiejętności tworzenia prostych pytań i odpowiedzi
(que fait la poule? la poule chante)
4. Ćwiczenia komunikacyjne w ramach sprawności dotyczących: słuchania, mówienia, pracy w grupach i parach.

Cel poznawczy:
1. Poznanie nowego słownictwa dotyczącego zwierząt domowych: kogut, kura, kurczaczek, owca.
2. Rozszerzenie słownictwa związanego z opisem zwierząt domowych
( le coq chante, la poule chante, le poussin piaille, le mouton bele, etc.).

Cel wychowawczy:
1. Zapewnienie możliwości współdziałania i współpracy. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, w parach. Nauka koleżeńskości. Budowanie współodpowiedzialności.
2. Odblokowanie własnej ekspresji, zwiększanie możliwości wyrażania siebie i działania. Rozwijanie wyobraźni.
3. Zwiększenie umiejętności komunikowania się. Rozwijanie poczucia estetyki własnej wypowiedzi.
4. Rozwijanie poczucia własnej wartości.
5. Wdrażanie do samodzielnego i twórczego myślenia.
6. Wdrażanie do uprzejmości.

II. Techniki
1. ćwiczenia słuchowe i rozumienia ze słuchu
2. ćwiczenia z tekstem mówionym - ćwiczenie wymowy ucznia, płynności wypowiedzi
3. praca z ilustracjami
4. ćwiczenia plastyczne wykorzystujące kartki z obrazkami zwierząt

III. Metody
1. komunikacyjna (wydawanie poleceń, odpowiedzi uczniów)
2. podająca
3. reagowanie całym ciałem
4. aktywizujące (m. inn. burza mózgów)
5. gry, zabawy, zagadki
6. elementy “pantomimy”
IV. Formy pracy:
1.zbiorowa
2.indywidualna jednolita
3.grupowa jednolita (pary)

V. Pomoce
1. obrazki zwierząt
2. czerwone i zielone karteczki
3. obrazki - nagrody (owieczki, kotki)
4. 4 kolorowe kartki A4 (czerwony, niebieski, zielony, żółty)
5. obrazki zwierzątek domowych do kolorowania
6. obrazki – kotki do kolorowania jako autoewaluacja pracy na zajęciach
7. tablica
8. maskotki – zwierzęta
9. ziarno, trawa, miseczki
10. cukierki

Przebieg zajęć

I. ROZGRZEWKA JĘZYKOWA
1. Przywitanie się dzieci słówkiem Bonjour! z nauczycielką oraz francuskimi maskotkami: myszką imieniem Monique, pieskiem Chien i kotkiem Chat.
2. Sprawdzenie obecności - każde dziecko zgłasza swą obecność słówkiem z poprzedniej lekcji, tj. wybranym kolorem. W ramach utrwalenia formy pytającej de quelle couleur?, nauczycielka zwraca się indywidualnie do każdego dziecka zadając pytanie „Ola, jakim kolorem się ze mną witasz?”. Ola odpowiada wówczas: „Ola, bleu”, co oznacza po polsku: Ola wita się kolorem niebieskim”, itd.
3. Wprowadzenie dzieci do tematu lekcji w formie opowieści: nauczycielka opowiada, co się przydarzyło francuskiej maskotce Monique, tzn. jest to opowieść na wzór bajki o 7 krasnoludkach: chodzi więc o wizytę tajemniczych gości w domu Monique podczas jej nieobecności. Zostawili po sobie nieporządek po spożyciu posiłku. Monique ogląda pozostawione miseczki z resztkami jedzenia (ziarna i trawa) i dedukuje, kto mógł spożywać to jedzenie. Maskotki: Monique, Chien i Chat proszą dzieci o pomoc w rozwiązaniu zagadki. Podają swoje propozycje metodą „burzy mózgów”. Gdy dzieci podadzą dobrą odpowiedź, nauczycielka odkrywa zakryty wcześniej, przyczepiony na tablicy obrazek przedstawiający to zwierzątko. W razie, gdy dzieci mają trudności z poprawnymi odpowiedziami, nauczyciel dalej naprowadza ich na prawidłowy tok, dotąd, aż uzyska nazwy 4 zwierząt: koguta, kury, kurczaczka i owcy.

II. PREZENTACJA

1.Gdy już wszystkie obrazki 4 zwierząt zostaną odsłonięte na tablicy nauczycielka kontynuuje swoja opowieść o tym, jak maskotka Monique, po uzyskaniu zgody swojej maman, idzie na poszukiwania tajemniczych gości, by im oddać resztki jedzenia. Wkrótce spotyka koguta, potem kurę z kurczaczkiem i owcę, ale nie potrafi się z nimi porozumieć, gdyż zwierzaki mówią po francusku. Maskotka Monique musi nauczyć się ich francuskich nazw: kogut to coq, kura to poule, kurczaczek to poussin, owca to brebis i jednocześnie zachęca dzieci do powtarzania (indywidualnie, grupami, chłopcy, dziewczynki, itp.-dzieci powtarzają wyrazy za nauczycielką). Powtórka jest połączona z jednoczwsnym wskazywaniem przez nauczycielkę adekwatnego obrazka i maskotki zwierzątka. Dodatkowo, maskotka Monique oddaje mu wówczas resztki jedzenia.
2.Ciąg dalszy opowiastki: maskotka Monique chciałaby się zaprzyjaźnić z tymi czterema zwierzątkami i lepiej je poznać, ale znowu musi nauczyć się paru słów, jak np. coq chante: cocorico, poule chante: cot cot code, poussin piaille: piou, piou piou, brebis brele: bee, bee, bee. Powtarzanie poprzedzone jest zawsze pytaniem stawianym przez nauczycielkę que fait...? w celu utrwalenia tej formy niezbędnej do opisu zwierzęcia, czyli: que fait coq? que fait poule? que fait poussin? que fait brebis? Kontynuacja powtórki odbywa się następnie w podobny sposób, jak to miało miejsce z nauką francuskich nazw 4 zwierzątek. Dodatkowo powtarzanie może odbywać się różnymi tonami, humorami zwierzątek, itp.
Ciąg dalszy opowiastki: Monique, Chien i Chat poznały już dobrze zwierzątka i chcą się z nimi pobawić, więc proponują gry, konkursy, itp.

III. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE

Na początku francuskie maskotki zachęcają dzieci do udziału w zabawie proponując za aktywną pracę w nagrodę obrazek kotka lub owieczki. Dzieci z największą ilością takich obrazków pod koniec lekcji otrzymają nagrodę: cukierki.
1.Zabawa „PRAWDA/FAŁSZ”: dzieci otrzymują 2 karteczki (czerwoną i zieloną). Jeśli nauczycielka powie zdanie zgodne z prawdą, dzieci mają podnieść karteczkę zieloną; jeśli będzie to zdanie nieprawdziwe, podnoszona zostaje karteczka czerwona. Proponowane zdania:
A) Zwierzę, które lubi grzebać pazurem w ziemi to po francusku poule.
B) Zwierzę, które jak jest malutkie to jest żółciutkie jaune, po francusku nazywa się poussin.
C) Zwierzę, które daje ludziom wełnę, to w języku francuskim coq.
D) Zwierzę, który posiada czerwony rouge grzebień, nazywa się brebis.
Nauczycielka wręcza obrazki za poprawne odpowiedzi.
2.Zabawa w parach pt. „KOGO BRAKUJE?”: ciąg dalszy opowiastki. Niektóre z czterech zwierzątek zgłodniały i poszły po jedzenie. Zadaniem dzieci dobranych w pary będzie więc odgadnąć francuską nazwę zwierzątka, którego brak. Nauczycielka z pomocą maskotek ściąga z tablicy po 1 obrazku (za każdym razem z innym zwierzątkiem). Każda para po krótkiej naradzie mówi po francusku, kto poszedł po jedzenie.
Nauczycielka wręcza obrazki za poprawne odpowiedzi.
3.Zabawa z „ ELEMENTAMI PANTOMIMY”. Nauczycielka z francuskimi maskotkami wybiera 4 dzieci, które kolejno za pomocą mimiki, gestów naśladują zwierzątko powiedziane mu na ucho. Reszta dzieci odgaduje w języku francuskim, o jakie zwierzę chodzi. Kto najszybciej poda poprawną odpowiedź, otrzymuje obrazek nagrodę.
4.Zabawa „JAKI LIZAK?”. Każde dziecko losuje najpierw obrazek zwierzątka, którym od tej pory się staje. Ciąg dalszy opowiastki: zwierzątka poszły do sklepu kupić lizaka. Każda grupa zwierzątek wybrała inny kolor lizaków, np. koguty coq kupiły je w kolorze czerwonym rouge, poule – w kolorze niebieskim bleu, poussin – żółtym jaune a brebis lizaki koloru zielonego vert. Zadaniem dzieci będzie więc ustawienie się pod takim kolorem kartki A4, która ma taki sam kolor jak kupiony lizak. Polecenie do tej zabawy brzmi: wszystkie coq kupiły lizaki w kolorze rouge, allez!, itd.
Nauczycielka wręcza obrazki za poprawne ustawienie się.
5.Zabawa „NAŚLADUJ PROSZĘ! „IMITEZ, SVP!” Dzieci rozbiegają się po sali i ich zadaniem jest naśladowanie oraz wydawanie dźwięków wypowiedzianego przez nauczycielkę po francusku zwierzęcia. Polecenie do tej zabawy brzmi: Imitez coq! itd.
Nauczycielka wręcza obrazki za poprawne odpowiedzi.
6.Zabawa „ POKOLORUJ ZWIERZĘ NA POŻEGNANIE”. Ciąg dalszy opowiastki: zrobiło się już późno i nasze francuskie maskotki muszą wracać do domu (rodzice czekają i się już martwią) i się pożegnać. Dzieci siadają do ławek i każde z nich otrzymuje obrazek z różnymi zwierzątkami domowymi do pokolorowania. Nauczycielka prosi, aby dzieci żegnały się kolejno z poznanymi zwierzątkami za pomocą pokolorowania tego, którego wskaże im nauczycielka mówiąc: „Najpierw żegnamy się z poussin”. W tym momencie dzieci powinny kolorować kurczaczka, itd.
Nauczycielka wręcza obrazki za poprawne odpowiedzi.

IV. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
1.Nauczycielka z maskotkami: Monique, Chien i Chat przypomina dzieciom, czego dziś się nauczyły. Czyni to poprzez powtórkę użycia pożegnalnego zwrotu Au Revoir! skierowanego do każdego z 4 zwierzątek, wypowiadanego z jednoczesnym machaniem na pożegnanie. Nauczycielka dziękuje dzieciom - słówkiem merci - za aktywną pracę podczas lekcji i prosi o przeliczenie obrazków – nagród. Dzieciom z największą ich ilością wręcza cukierki. Na zakończenie, nauczycielka prosi dzieci o autoewaluację swej pracy podczas zajęć. Wręcza każdemu dziecku obrazek z 4 kotkami. Jeśli dziecko zapamiętało wszystkie 4 francuskie nazwy zwierzątek, ma zamalować 4 koty. Jeśli zapamiętało 3 nazwy, to koloruje tylko 3 koty, itd. Po skończeniu kolorowania, wstają najpierw dzieci, które pokolorowały wszystkie 4 obrazki z kotami. Nauczycielka wręcza im 4 cukierki. Następnie wstają dzieci, które pokolorowały 3 koty, itd. Wszystkie dzieci dostają wówczas ilość cukierków adekwatną do pokolorowanych kotów. Dzieci chowają swoje obrazki do francuskich segregatorów.
2.Każde dziecko żegna się francuską nazwą zwierzęcia, którą najlepiej polubiło lub zapamiętało.
3.Zadaniem domowym dzieci jest nauczenie kogoś z rodziny (mamy, taty, brata, siostry, babci lub dziadka) wybranej francuskiej nazwy zwierzątka.

Opracowała: mgr Urszula Słojkowska - nauczycielka języka francuskiego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.