X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5763
Przesłano:

Konkurs wiedzy o życiu Jana Pawła II - Sługa Boży Jan Pweł II

SŁUGA BOŻY JAN PAWEŁ II – konkurs wiedzy o życiu Jana Pawła II.

........................................ ........................................
Nazwisko i Imię Klasa

Za chwilę sprawdzisz swoje wiadomości o słudze Bożym Janie Pawle II. Zanim zaczniesz rozwiązywać test uważnie przeczytaj instrukcję:
1. Do rozwiązania masz 30 zadań o różnym stopniu trudności,
2. Za każde zadanie możesz otrzymać jeden punkt, z wyjątkiem pytania 30, za które możesz otrzymać aż 4 punkty.
3. Na rozwiązanie zadań masz 30 minut.
4. Zaznacz prawidłową odpowiedź kółkiem. W przypadku pomyłki przekreśl złą odpowiedź znakiem „x” i następnie ponownie otocz kółkiem prawidłową odpowiedź.

Niech Duch Święty czuwa nad Tobą!
Powodzenia!!!

1. Jakie niezwykłe wydarzenie miało miejsce w Krakowie w Uroczystość Wszystkich Świętych 1946 r.
a) Urodził się Karol Wojtyła b) Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie c) ogłoszono zakończenie II wojny światowej
2. Podaj dokładną datę powołania na „Urząd Piotrowy” kardynała Karola Wojtyły.
a) 16 X 1978 b) 24 XII 1978 c) 15 IX 1979
3. Przyszły Papież przez długie lata był wykładowcą na wyższej uczelni. Studenci w ciepły i osobisty sposób zwracali się do swojego profesora. Nazywali go:
a) ojczulkiem b) wujkiem c) starszym bratem
4. Karol Wojtyła miał brata Edmunda. Który z podanych faktów dotyczących życia Edmunda jest fałszywy?
a) był lekarzem b) zmarł w wieku 26 lat na szkarlatynę c) był młodszym bratem Karola Wojtyły
5. Kiedy urodził się Papież Jan Paweł II?
a) 20 czerwca 1939r. b) 18 maja 1920r. c) 12 maja 1921r.
6. Jak brzmi drugie imię Karola Wojtyły otrzymane na chrzcie świętym?
a) Dionizy b) Edward c) Józef
7. Kim był ojciec Karola Wojtyły?
a) policjantem b) emerytowanym wojskowym c) urzędnikiem pocztowym
8. Jak uczył się Karol Wojtyła?
a) był przodującym uczniem b) uczył się przeciętnie c) miał trudności z naukami humanistycznymi
9. W czasie nauki w gimnazjum przyszły Papież ze szczególnym zamiłowaniem przykładał się do nauki dwóch przedmiotów. Jednym z nich była religia. Jaki był drugi przedmiot?
a) matematyka b) fizyka c) język polski
10. której z wymienionych organizacji religijnych był członkiem Karol Wojtyła w okresie nauki w gimnazjum? Pełnił w niej rolę sekretarza.
a) III Zakon św. Franciszka b) Sodalicja Mariańska c) ruch Światło Życie
11. Czy Karol Wojtyła jako uczeń pełnił służbę przy ołtarzu?
a) nie – nigdy nie był ministrantem b) był ministrantem, ale bardzo rzadko służył do Mszy świętej z powodu słabego stanu zdrowia c) był aktywnym ministrantem i szefem kółka ministranckiego w parafii
12. Dokończ zdanie. W czasie nauki w gimnazjum przyszły Papież po lekcjach najchętniej uczestniczył w działalności...
a) międzyszkolnego kółka dramatycznego b) szkolnego związku kolarskiego c) organizacji strzeleckiej
13. Co było największą młodzieńczą pasją przyszłego Papieża?
a) nauki ścisłe b) polityka c) teatr
14. Czy Karol Wojtyła trzymał kiedyś w ręku karabin?
a) tak, był zawodowym wojskowym w latach 1936-38 b) nie, nigdy nie był w wojsku c) tak, we wrześniu 1938r. w czasie studiów brał udział w ćwiczeniach Legii Akademickiej
15. Jak nazywa się rzymska uczelnia na której w 1948r. Karol Wojtyła obronił swoją pracę doktorską?
a) Angelicum b) Biblicum c) Gregorianum
16. Zanim Karol Wojtyła wstąpił do Seminarium, rozpoczął studia polonistyczne. Która z wyższych uczelni może poszczycić się tym, że jej studentem był Karol Wojtyła?
a) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie b) Uniwersytet im, Adama Mickiewicza w Poznaniu c) Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
17. Karol Wojtyła w czasie okupacji przez 4 lata pracował jako robotnik w fabryce Solvay. Jak wyglądał warsztat pracy przyszłego Papieża?
a) Karol pracował przy taśmie produkcyjnej, montował samochody b) pracował fizycznie w kamieniołomach a następnie w oczyszczalni wody c) przyszły Papież pracował przy budowie schronów przeciwlotniczych
18. Kim był Mieczysław Kotlarczyk i jakie miał powody do niezadowolenia z tego, że Karol Wojtyła wstąpił do seminarium?
a) był wujem przyszłego Papieża i pragnął dla niego szczęścia w małżeństwie b) był to oficer Armii Krajowej, który proponował Karolowi podjęcie walki zbrojnej z okupantem c) był on twórcą konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego w Krakowie, uważał, że powołaniem Karola jest aktorstwo
19. Ksiądz Karol Wojtyła kilka tygodni po przyjęciu święceń z polecenia Metropolity krakowskiego wyjechał za granice, celem kontynuacji kształcenia. Przebywał tam dwa lata. Gdzie kształcił się przyszły Papież?
a) w Pradze b) w Nowym Yorku c) w Rzymie
20. Jak brzmi słynne hasło Papieża Jana Pawła II, które wyrażało jego stosunek do Maryi Bogurodzicy?
a) Totus Tuus b) Sursum corda c) Memento mori
21. Gdy kolegium kardynalskie wybrało nowego Papieża Jana Pawła II wówczas nad Kaplicą Sykstyńską ukazał się dym. Jaki był jego kolor?
a) biały b) czarny c) szarobury
22. Papież udziela uroczystego błogosławieństwa „Urbi et Orbi”. Co to znaczy?
a) Papież błogosławi „miastu i światu” b) Papież życzy szczęścia „dobrym i złym ludziom” c) Papież udziela błogosławieństwa wszystkim „kobietom i mężczyznom”
23. Jaką nazwę nosi najsłynniejszy plac w Rzymie, na którym każdy Papież spotyka się z tłumami ludzi z całego świata?
a) Plac św. Piotra b) Plac Zwycięstwa c) Plac Zbawiciela
24. Co to jest konklawe?
a) zgromadzenie wszystkich kardynałów z całego świata, wybierających Papieża b) szczególnie uroczysta Msza święta, którą odprawia Papież raz w roku c) letnia rezydencja Papieża
25. Kto według prawa kościelnego ma prawo wyboru Papieża?
a) wszyscy księża b) tylko biskupi c) tylko kardynałowie
26. Jak nazywa się Państwo Kościelne?
a) Rzym b) Monako c) Watykan
27. Kto był bezpośrednim poprzednikiem Papieża Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej?
a) Paweł VI b) Jan Paweł I c) Jan XXIII
28. Którą rocznicę pontyfikatu obchodził Jan Paweł II w 2003 roku?
a) dwudziestą piątą b) dwudziestą c) piętnastą
29. Wymień datę śmierci Ojca świętego Jana Pawła II
a) 2 marca 2005r. o godz. 21:37 b) 2 kwietnia 2005r. o godz. 21:37 c) 8 kwietnia 2005r. o godz. 18:22
30. Wymień przynajmniej cztery tytuły papieskie, którymi określa się Papieża.
a)
b)
c)
d)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.