X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5760
Przesłano:

Test z historii średniowiecznej

Test z historii średniowiecznej

1 Za początkową datę rozpoczęcia wieków średnich uważa się rok
a 525
b 476
c 800
d żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

2 Karol Wielki koronował się na cesarza w

a 962 roku
b 972
c 1000
d żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

3 Otto 1 był

a doradcą cesarza Karola Wielkiego
b biskupem magdeburskim
c cesarzem niemieckim

4 Kolonizacja na prawie niemieckim w największym stopniu objeła ziemie

a Wielkopolskę,Dolny Śląsk
b Mazowsze,ziemie chełmińska,ziemie sieradzka
c Małopolskie,Pomorze Zachodnie,Pomorze Gdańskie

5 Rekonkwista polegała na

a zjednoczeniu ziem polskich po rozbiciu dzielnicowym w 1138 roku
b odnowie życia duchowego w kościele katolickim
c wyparciu Arabów z Półwyspu Pirenejskiego

6Wikingowie byli uważani za jednych z najlepszych odkrywców epoki średniowiecza.Dotarli min.do

a Chin,Afryki,Madagaskaru
b Ameryki Północnej,Grenlandii
c Ameryki Południowej,Afryki

7 Leif Erikson był

a słynnym żeglarzem,wikingiem,jego nazwisko widnieje w skandynawskich sagach
b kupcem skandynawskim,który brał udział w wyprawach Henryka Żeglarza
c sternikiem w wyprawach Vasco da Gamy

8 Literą P zaznacz zdanie prawdziwe,a literą F zdanie fałszywe

a zakon franciszkanów został założony przez św.Franciszka z Asyżu i miał charakter żebraczy
b pierwszym biskupem polskim był Radzim Gaudenty
c Gall Anonim spisał swoją kronikę na zamówienie Bolesława Chrobrego
d ostatnim bastionem Arabów na półwyspie iberyjskim była Grenada,która padła 3 stycznia 1492 roku
e pokój zawarty pomiędzy Kazimierzem Wielkim , a stroną krzyżacką w 1343 roku został zawarty w Poznaniu
f Wincenty Kadłubek był bliskim współpracownikiem króla Ludwika Wegierskiego

9 Czarna śmierć , dżuma nawiedziła Europe w latach 1348-1350 zabijając

a jedną czwartą
b jedną piątą
c jedną trzecią mieszkańców Europy

10 Epidemia dotarła do Starego Kontynentu na statkach kupieckich z

a Afryki
b Madagskaru
c Bliskiego Wschodu

11 Marco Polo słynny podróznik włoski w swoich podróżach dotarł i rezydował w

a Indiach
b Japonii
c Chinach

12 Podkreśl właściwą odpowiedz

Państwo patrymonialne to

a państwo,które władca traktuje jak swoją prywatną własność
b państwo na czele którego stoi starszyzna plemienna
c państwo w którym obowiązują najwyższe podatki

13 Pierwszy uniwersytet na świecie powstał w

a Pradze
b Krakowie
c Padwie
d Bolonii

14 Najstarszy uniwersytet w Europie srodkowo-wschodniej powstał w

a Krakowie
b Ołomuncu
c Pradze
d Genewie

15 Kościół katolicki przezywał wielką schizmę w wyniku której siedziba papiestwa była w

a Orleanie
b Lyonie
c Paryżu
d Bremie
e Awinionie

16 Kazimierz to była żydowska dzielnica którego miasta
a Poznania
b Wrocławia
c Sandomierza
d Krakowie

17 Legendarnym pierwszym królem Czech był

a Wacław 2
b Krak
c Borzywoj
d Sieciech

18 Połącz wyodrębnione wyrazy w jedną całosc oznaczające dane wydarzenie

1 defenestracja a Jan Hus

2 wojna pomiędzy Francją , a Anglią w której główną rolę odegrała Joanna DArc b100letnia

3 wyprawy o odzyskanie i odbicie Ziemi Świętej c praska

4 Spalony na soborze w Konstancji d rzucił hasło krucjat do Ziemi Świętej

5 Urban 2 e krzyżowe

6 Bolesława,który podzielił Polskę na dzielnice f załozyciel zakonu franciszkanów

7 św.Franciszek g Krzywousty

Odpowiedzi
1 a
2 d
3 c
4 a
5 c
6 b
7 a
8 a P , b F , c F , d P , e F , f F
9 c
10 c
11 c
12a
13 d
14 c
15 e
16 d
17 c
18 1 c , 2 b , 3 e , 4 a , 5 d , 6 g , 7 f

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.