X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5746
Przesłano:
Dział: Języki obce

Easter in Britain - zwyczaje wielkanocne w Wielkiej Brytanii i w Polsce

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Temat: Easter Holidays – zwyczaje wielkanocne w Wielkiej Brytanii i w Polsce

Cel poznawczy: zapoznanie uczniów ze zwyczajami Świąt Wielkanocnych w Wielkiej Brytanii,
poznanie słownictwa związanego ze świętami;
Cel kształcący: rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego;
Cel wychowawczy: kształcenie umiejętności współpracy i szanowania wypowiedzi innych;
Cele operacyjne :
Wiadomości
· uczeń posiada podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii
· uczeń zna najbardziej charakterystyczne zwyczaje Brytyjczyków, potrafi je wymienić i opisać
· uczeń zna słownictwo związane z opisywaniem zwyczajów

Umiejętności
· uczeń prawidłowo formułuje wypowiedź na temat świąt Brytyjczyków i Polaków
· uczeń zna techniki organizacji wiedzy (słownictwa), służące lepszemu zapamiętywaniu nowego materiału
· uczeń potrafi korzystać z tekstu pisanego jako źródła potrzebnych informacji
· uczeń potrafi wyrażać i uzasadniać własne opinie
· uczeń potrafi formułować pytania szczegółowe w celu uzyskania konkretnych informacji

Formy pracy uczniów:
- zbiorowa
- indywidualna
- w parach

Pomoce
Kserokopie dowolnie wybranego z sieci Internet tekstu na temat Świąt Wielkanocnyh (dostosowanego do poziomu uczniów), słowniki

Przebieg zajęć:

1.Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności oraz zadania domowego. Zapoznanie uczniów z celem lekcji i zapisanie tematu na tablicy
2.Burza mózgów – proszę uczniów, aby podali słówka lub zwroty, które kojarzą się ze Świętami Wielkanocnymi, zapisuję zwroty na tablicy - uczniowie zapisują w zeszytach słówka i ich znaczenie
3.Praca w parach – rozdaję na każdą ławkę pocięty tekst dotyczący świąt w Wielkiej Brytanii, uczniowie czytają fragmenty i układają spójny tekst; wyznaczeni uczniowie czytają tekst na głos, sprawdzamy czy tekst jest jednolity. Pomagam w podaniu znaczenia trudniejszych słów (jeśli nawet z kontekstu nie są w stanie zrozumieć słówka)
4.Wspólne sprawdzenie rozumienia tekstu, pytam uczniów czego dowiedzieli się o zwyczajach wielkanocnych w Wielkiej Brytanii i jak można porównać je ze zwyczajami w Polsce – dyskusja
5.Zapisuję na tablicy w dwóch kolumnach zwroty, które uczniowie muszą połączyć i przetłumaczyć (większość zwrotów pojawi się w tekście, więc będzie to rodzaj utrwalenia słownictwa)
kolumna A : Easter Sunday, Shrowe Tuesday, Palm Sunday, Ash Wednesday, Good Friday, Maundy Thursday, Easter Eve
kolumna B : money, crucifixion, pancakes, resurrection, Palm branches, beginning of Lent, tomb
Dodatkowo proszę ochotnika, aby zwroty z kolumny A poukładał chronologicznie (powtórzenie leksyki poznanej w trakcie zajęć)
6.Jeśli będzie czas lub w ramach pracy domowej – opisać podobieństwa i różnice w obchodzeniu świąt Wielkanocnych w Polsce i w Wielkiej Brytanii

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.