X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5712
Przesłano:

Analiza przypadku - uczeń stwarza problemy wychowawcze

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU DRUGIEGO

Identyfikacja problemu: uczeń odnoszący sukcesy, który stwarza problemy wychowawcze.

„Problem’’ dotyczy uczennicy klasy VI szkoły podstawowej

Środowisko rodzinne ucznia
Uczennica jest wychowywana niepełnej rodzinie składającej się z matki i starszego rodzeństwa. Siostra jest w wieku 15lat i uczęszcza do gimnazjum. Matka posiada wykształcenie średnie i nie pracuje. Warunki socjalno- bytowe są dobre. Dom jest wyposażony w centralne ogrzewanie, bieżącą wodę, łazienkę. Uczennica dzieli pokój ze swoją starszą siostrą. Źródłem dochodu rodziny jest emerytura babci i alimenty ojca. Mają problemy finansowe.
Uczennica na odrabianie lekcji poświęca około trzech godzin i jest to czas wykorzystany efektywnie. Podczas odrabiania lekcji jest samowystarczalna. Nie ma problemów z nauką. Między rodzeństwem występuje prawidłowa relacja. Rodzeństwo lubi sobie nawzajem pomagać. Obie siostry nie mają problemów z nauką, lubią malować. Uczennica ma wszechstronne zainteresowania. Jedynym przedmiotem, który sprawia jej problemy to zajęcia wychowania fizycznego. Lubi pracować przy komputerze. Czyta dużo książek wypożyczając je z biblioteki szkolnej i gminnej: są to książki przygodowe, historyczne oraz lektury szkolne. Czyta również czasopisma młodzieżowe. W wolnych chwilach słucha muzyki. Chętnie przebywa w domu a przyjaźni się głownie z jedną koleżanką, z innymi spotyka się raczej rzadko. Uczennica chętnie pomaga w domu z własnej inicjatywy, lecz nadmiar obowiązków i brak czasu ogranicza je do dużego minimum. Rzadko zgłasza potrzeby ponieważ wie, że matka nie ma pieniędzy.

Środowisko szkolne ucznia
Uczennica na lekcje nie spóźnia się, zawsze przychodzi starannie przygotowana z odrobionymi pracami domowymi, jest pilna i przykłada się do nauki. Jest bardzo zadowolona, gdy otrzymuje dobre i bardzo dobre oceny.
Zawsze przejmuje się naganą i gorszą oceną. Stara się od razu ją poprawić. Polecenia nauczycieli którzy ją uczą wykonuje chętnie. Czasami jest uparta. Podczas lekcji zgłasza się do odpowiedzi bez zachęty nauczyciela. Bardzo chętnie uczestniczy w pracach społecznych i często przejawia inicjatywę w wykonywaniu tych prac. Niechętnie wykonuje prace wykonywane w grupie i trudno się jej przełamać. Umie zorganizować wspólną zabawę z tymi osobami, które z nią nie zadarły. W kontaktach z rówieśnikami podporządkowuje sobie innych, natomiast niechętnie podporządkowuje się sama. Na ogół nie dokucza kolegom i koleżankom. Jest koleżeńska, ale nie wszyscy ją lubią w klasie. Jeżeli ma jakieś problemy z rówieśnikami to nie zawsze rozwiązuje je sama, często wtrąca się matka. Kiedy sobie nie radzi wybucha płaczem, histeryzuje, buntuje się.
W szkole uczęszcza na zajęcia kółka teatralnego, polonistycznego, matematycznego
i biblijnego. Uczestnicząc w konkursach często odnosi sukcesy. Bardzo często występuje w przedstawieniach i apelach szkolnych, bardzo dba wtedy o poziom swego uczestnictwa.

Geneza i dynamika zjawiska.
Na podstawie obserwacji, wywiadu z matką oraz informacji od nauczycieli dowiedziałem się, że uczennica od najmłodszych lat szkolnych odnosiła sukcesy w szkole. Zastanawiałem się co powoduje, że ta dziewczyna tak dobrze radzi sobie z nauka, a problemem są jej kontakty z rówieśnikami.
Jako małe dziecko aż do okresu szkolnego dość często przebywała pod opieką babci, ze strony matki. Matka uczyła ją wielu rzeczy opowiadała bajki, czytała książki. Babcia o łagodnym usposobieniu zajmowała się nią bardzo troskliwie. Wszelkie poczynania dziecka były chwalone. Nie krytykowano jej jeżeli coś źle zrobiła, ale wyjaśniano jak powinna postąpić następnym razem. Sukcesy były nagradzane przez matkę i babcię. Ze strony matki metodą wychowawczą była głównie cierpliwość i spokojne tłumaczenia. Uczennica w swoim postępowaniu na co dzień wykazuje się dużą mądrością. Jest natomiast trochę przemądrzała i arogancka.
Od najmłodszych lat szkolnych osiągała sukcesy. Zawsze była najlepszą uczennicą w klasie. Chwalona przez nauczycieli jeszcze bardziej zachęcała się do nauki. Corocznie otrzymywała świadectwo z czerwonym paskiem i nagrodę książkową. Ma w swojej kolekcji dyplomy i nagrody książkowe za udział w konkursach plastycznych, religijnych, ortograficznych, ekologicznych.
Jej wrodzone zdolności do łatwego przyswajania wiedzy połączone z pracowitością i systematycznością zapewniają jej sukcesy szkolne. Zachęta nauczycieli i propozycje konkursów są dla niej wyzwaniem do podejmowania nowych zadań.

Wnioski
- za dużo czasu poświęcano dziecku w dzieciństwie- matka i babcia
- brak ojca odejście od matki kiedy uczennica była małym dzieckiem
- duże poczucie własnej wartości
- częste pochwały i zachęty do dalszej pracy
- niejednomyślny sposób wychowania córki przez rodziców buntowanie jej przez ojca podczas wizyt w domu matki
- zaspokajane były jej potrzeby psychiczne.

Znaczenie „problemu’’
Sukcesów uczennicy dopatruje się w jej rozsądnym podejściu do życia. Wartości i mądrości jakie wpoiła jej babcia to nie wszystko. Brak umiejętności życia w zgodzie z rówieśnikami spowodowane może być nieuregulowany stosunek do ojca, który przejawia się agresją do rówieśników po każdej wizycie ojca w domu matki.

Prognoza
Uczennica w dalszym ciągu będzie odnosiła sukcesy. Potrafi samodzielnie pokonywać trudności i rozwiązywać problemy, więc nie będzie oczekiwała pomocy. Zainteresowania jakie ma pozwolą jej się odnaleźć w każdej sytuacji.

Propozycje rozwiązania
- w dalszym ciągu stosować dotychczasowe metody postępowania
- współpraca z poradnia psychologiczno- pedagogiczną, gdyby wystąpiły problemy
- kierować pochwały do uczennicy i matki
- ograniczenie spotkań uczennicy z ojcem

Efekty
- nagrody i pochwały mobilizują ją do dalszej pracy
- pochwały nie powodują , że uczennica jest zarozumiała
- uczennica świadoma swej wartości dobrze prowadzona wychowawczo odnosi sukcesy w nauce
- uczennica potrafi współpracować w grupie, stała się bardziej otwarta na inne dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.