X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5652
Przesłano:

Konspekt lekcji dot. lektury "W pustyni i w puszczy"

Data:
Nauczyciel:
Klasa:
Temat lekcji nr 1: W pustyni i w puszczy paszportem do Afryki?
Temat lekcji nr 2: Biuro turystyczne W pustyni i w puszczy – egzotyka Czarnego Lądu

Czas zajęć: 90 minut
Podręcznik: K. Grajewska, E. Wower Oglądam świat 5. Podręcznik do kształcenia literackiego

Cele lekcji:
- Uczeń potrafi:
• sprawnie posługiwać się encyklopedią oraz słownikami
• stosować wyrażenia sygnalizujące znajomość pojęć: reklama oraz egzotyka
• wskazywać „egzotyczne” elementy świata przedstawionego
• prezentować najważniejsze wydarzenia
• formułować wnioski
• wykonać folder reklamowy

Metody i formy pracy:
praca w grupach, plenum, „burza mózgów”, prezentacje

Środki dydaktyczne:
informatory turystyczne, foldery reklamowe, Encyklopedia PWN, Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów obcych, mapa Afryki

TOK LEKCJI (temat 1):
FAZA WSTĘPNA
- Czynności nauczyciela:
• Nauczyciel zapisuje temat na tablicy
• Nauczyciel dzieli klasę na 4 czteroosobowe grupy

- Czynności uczniów:
• Uczniowie przepisują temat lekcji do zeszytów przedmiotowych
FAZA GŁÓWNA:
- Czynności nauczyciela:
• Nauczyciel rozdaje grupom encyklopedie i słowniki
• Nauczyciel prosi by uczniowie odnaleźli w odpowiednim słowniku słowo: egzotyka
• Nauczyciel prosi uczniów by zapisali definicję egzotyki w zeszycie
• Nauczyciel prosi uczniów by wypisali w zeszycie 5 skojarzeń ze słowem egzotyka, które bezpośrednio wiążą się z przeczytaną lekturą
• Nauczyciel tworzy na tablicy mapę skojarzeniową ze słowem egzotyka i prosi uczniów o przekopiowanie jej do zeszytów przedmiotowych
• Nauczyciel prosi uczniów o wyszukanie w dostępnych im słownikach pojęcia reklama i wpisanie jego definicji do zeszytów
• Nauczyciel prosi uczniów o wypisanie w zeszytach 5 skojarzeń ze słowem reklama
• Nauczyciel wypisuje podane przez uczniów skojarzenia na tablicy tworząc mapę skojarzeniową

- Czynności uczniów:
• Uczniowie wyszukują w słownikach słowo egzotyka i zapisują jego definicję w zeszytach
• Uczniowie zapisują w zeszytach 5 skojarzeń ze słowem egzotyka, a następnie prezentują je na forum klasy
• Uczniowie kopiują do zeszytów mapę skojarzeniową z tablicy
• Uczniowie wyszukują w dostępnych słownikach słowo reklama i wpisują jego definicję do zeszytów
• Uczniowie zapisują w zeszytach 5 skojarzeń ze słowem reklama, a następnie prezentują je na forum klasy
• Uczniowie kopiują mapę skojarzeniową do zeszytów

FAZA KOŃCOWA:
- Czynności nauczyciela:
• Nauczyciel podaje uczniom schemat budowy komunikatu reklamowego
• Nauczyciel tłumaczy uczniom, że zgromadzony materiał posłuży do przygotowania folderu reklamowego Afryki

- Czynności uczniów:
• Uczniowie kopiują podany przez nauczyciela schemat do zeszytów

TOK LEKCJI (temat 2):
FAZA WSTĘPNA
- Czynności nauczyciela:
• Nauczyciel zapisuje temat na tablicy
• Nauczyciel prosi uczniów by usiedli w tych samych grupach
• Nauczyciel zleca uczniom przygotowanie folderu reklamowego Afryki, zredagowanie opisu oraz hasła reklamowego (folder powinien zawierać: tytuł książki, głównych bohaterów, trasę ich wędrówki, trzy opisy najciekawszych miejsc, 2-3 najpiękniejsze cytaty, reklamę)

- Czynności uczniów:
• Uczniowie zapoznają się z treścią zadania, selekcjonują materiał i planują pracę

FAZA GŁÓWNA:
- Czynności nauczyciela:
• Nauczyciel koordynuje pracę grup, kontroluje czas wykonania zadania
• Nauczyciel prosi uczniów o prezentację wykonanych folderów reklamowych

- Czynności uczniów:
• Uczniowie pracują w grupach
• Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy

FAZA KOŃCOWA:
- Czynności nauczyciela:
• Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy uczniów
• Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i prosi ich by w ramach zadania domowego przygotowali ok. 6-10 minutowe scenki na podstawie fragmentów powieści znajdujących się w podręczniku

- Czynności uczniów:
• Uczniowie zapisują treść zadania domowego w zeszytach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.