X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5636
Przesłano:
Dział: Artykuły

Program akcji charytatywnej: Rozejrzyj się wokół

WSTĘP

Akcja prowadzona jest z myślą o uczniach pochodzących z rodzin najbiedniejszych, będących uczniami Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie.
Celem głównym akcji jest zaopatrzenie tych uczniów w podstawowe przybory szkolne, zeszyty, podręczniki.

CELE
- kształtowanie postaw społecznych uczniów wyrażających się potrzebą zaangażowania na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi, służenia sprawom, ideom i grupom społecznym,
- zebranie środków (przybory szkolne, zeszyty, podręczniki) dla osób najbardziej potrzebujących,
- utrzymanie stałego kontaktu ze społecznością lokalną.

PRZEBIEG AKCJI
Akcja prowadzona jest na terenie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie i trwa od 20 września 2007 do 10 października 2007r. (w miarę zaangażowania i poparcia ze strony społeczności szkolnej, akcja będzie przeprowadzana co rocznie).
W ramach akcji zbierane są dary, które są komisyjnie liczone, pakowane i rozdawane. Z prac komisji sporządzane są protokoły.
Na tydzień przed rozpoczęciem akcji powołuje się 4 osobową komisję nadzorującą jej przebieg. W skład komisji wchodzą: dyrekcja, pedagog, nauczyciele.
Uczestnikami akcji są uczniowie gimnazjum, którzy włączą się w akcję.
Do programu akcji tworzy się Regulamin akcji charytatywnej „Rozejrzyj się wokół”.

OCZEKIWANE EFEKTY

- dojrzała postawa wobec osób w potrzebie szanująca ich godność,
- wrażliwość wobec osób ubogich i chęć aktywnego wsparcia,
- osobista satysfakcja uczniów, nauczycieli wynikająca z faktu niesienia pomocy innym,
- przekonanie, że oddając chociażby jeden zeszyt, jeden długopis, jeden ..., można zdziałać wiele,
- zbiórka datków silnie umotywowana potrzebą niesienia pomocy,
- radość dzieci korzystających z akcji,
- podniesienie prestiżu szkoły.

EWALUACJA PROGRAMU

Źródłem informacji o programie będą nauczyciele, rodzice, uczniowie. Cenne zatem będą formułowane przez nich opinie o programie, jego skuteczności, użyteczności. Sugestie i wnioski wykorzystam w toku dalszej pracy zawodowej.

Opracowanie: mgr inż. Krystyna Syta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.