X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5554
Przesłano:
Dział: Języki obce

Zawody - scenariusz lekcji języka angielskiego dla uczniów na poziomie pre-intermediate

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

Topic: Jobs
Temat: Zawody
Poziom nauczania: pre-intermediate

Cele operacyjne lekcji:
Uczeń potrafi:
Nazywać zawody
Opisywać zawody
Relacjonować wypowiedź partnera
Samodzielnie korzystać ze słownika
Wypowiadać się na temat czynności wykonywanych w danym zawodzie

Pomoce dydaktyczne:
1. Zdjęcia różnych zawodów
2. Słowniki

Formy pracy:
1. Praca w parach
2. Praca w grupie
3. Praca indywidualna

Metody i techniki pracy:
1. Communicative Approach
2. Burza mózgów
3. Relacjonowanie wypowiedzi
4. Praca ze słownikiem

Przebieg lekcji

Faza wstępna – warm up (5-10 min)

1. Nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcia osób wykonujących różne zawody i zadaje im pytanie What can you see?Co widzicie? Uczniowie nazywają zawody, które widzą.
2. Nauczyciel prosi uczniów, aby wymienili jak najwięcej zawodów. Następuje burza mózgów.

Faza zasadnicza ( 20-25 min )

1. Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo-zawody, które nie zostały przez uczniów wymienione.
2. Nauczyciel zadaje pytanie: Who would you like to be in the future and why? Kim chciałbyś zostać w przyszłości i dlaczego? Uczniowie pracują w parach.
3. Nauczyciel prosi uczniów aby opowiedzieli o swoim partnerze i jego przyszłym zawodzie. Następuje relacjonowanie wypowiedzi.
4. Nauczyciel rozdaje uczniom pocięte karteczki z zawodami (zał.). Dla każdego ucznia powinna być inna karteczka. Zadanie polega na tym, aby uczniowie opowiedzieli o swoim zawodzie tak, aby pozostali mogli odgadnąć co to jest za zawód. Uczniowie mają czas na przygotowanie swojej wypowiedzi.Uczniowie korzystają ze słownika.
5. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów.
6. Uczniowie opowiadają o swoim zawodzie, a pozostali odgadują jaki to jest zawód. Osoba, która odgadnie jako pierwsza otrzymuje punkt. Wygrywa osoba, która odgadnie jak najwięcej zawodów.

Faza podsumowująca (10 min)

1. Nauczyciel zadaje pytanie Which of the jobs are the most interesting/ boring/ difficult/ dangerous? Które z tych zawodów są najbardziej interesujące/ nudne/trudne/ niebezpieczne? Następuje dyskusja.
2. Na koniec nauczyciel prosi o powtórzenie zawodów, których uczniowie się nauczyli.

Praca domowa

Nauczyciel prosi uczniów, aby pisemnie rozwinęli zdanie:
In the future I would like to be...because...
W przyszłości chciałbym być...ponieważ...

Załącznik

YOU’RE A SHOEMAKER
YOU’RE A PRIEST

YOU’RE A STUNTMAN
YOU’RE A LIFE-GUARD

YOU’RE A HOUSEWIFE
YOU’RE A NURSE

YOU’RE A TAILOR

YOU’RE A SOLDIER

YOU’RE AN UNDERTAKER
YOU’RE A SPORTSMAN

YOU’RE A WAITER
YOU’RE A RECEPTIONIST

YOU’RE A DANCER
YOU’RE A POSTMAN

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.