X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5543
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć języka angielskiego dla klasy 0

Program zajęć z języka angielskiego został przygotowany w oparciu o program nauczania języka angielskiego dla przedszkola i klas zerowych o numerze dopuszczenia DKW-4013-8/01.( autorzy programu: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska).
Nadrzędnym celem nauczania na etapie przedszkolnym jest zapewnienie dzieciom w wieku 6 lat zorganizowanej formy nauki języka angielskiego, w zintegrowanym wieloletnim cyklu programowym realizowanym w kolejnych latach, a tym samym stworzenie właściwych warunków ich rozwoju oraz wyposażenie dzieci w narzędzia niezbędne dla zrozumienia obecnego świata.
Istotnym celem nauczania na poziomie przedszkolnym jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego oraz wytworzenie podstawowej kompetencji komunikacyjnej, zgodnie z treściami nauczania.
Zadaniem edukacji na etapie przedszkolnym jest :
• rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, między innymi poprzez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych kompetencji językowych,
• zapewnienie dostępu do stosowanych materiałów autentycznych, w tym głównie piosenek i wierszy w wykonaniu dzieci angielskich,
• zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem obcym w trakcie zajęć poprzez stosowanie Classroom language i Social language
• stopniowe przygotowanie dzieci do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego - poprzez uwrażliwienie dzieci na język angielski spotykany w codziennym życiu, poza zajęciami języka angielskiego;
• rozwijanie u dzieci postawy ciekawości, otwartości i akceptacji wobec innych kultur.
Odbiorcą programu są dzieci klasy „0” Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze.

Warunki realizacji programu:

Nauczyciel powinien mieć do swojej dyspozycji :odtwarzacz CD i płyty CD audio do wybranego podręcznika oraz zestaw plansz i rysunków do prezentacji materiału (flashcards).

Program jest przeznaczony dla grupy stanowiącej klasę szkolną (do 13 uczniów)

Czas realizacji programu
Na realizację nauczania podstaw języka angielskiego w klasie „0” przeznaczono po 1 godzinie tygodniowo ( łącznie 18 godzin).
Przewidywane osiągnięcia ucznia:
- rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
- nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
- recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
- rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.
- reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
- rozumie proste i krótkie wypowiedzi ze słuchu:
- zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je.

W programie wyodrębniono następującą tematykę treści nauczania dla klasy”0” :1

Zakres tematyczny Sytuacje i funkcje komunikacyjne Materiał leksykalny
Ja, moja rodzina
Podawanie swojego imienia, adresu, Nazwy członków rodziny i moi przyjaciele numeru telefonu, wieku Liczebniki 1-12
Prezentacja członków rodziny Alfabet
Nazywanie części ciała Wygląd zewnętrzny
Opisywanie twarzy (kolor oczu itp.) Ubrania
Nazywanie i opisywanie ubrań
Nazywanie niektórych zawodów
Powitania i pożegnania
Moja klasa Rozpoznawanie i opisywanie przedmiotów w klasie Nazwy niektórych przedmiotów
Określanie położenia przedmiotów
Reagowanie na polecenia Cechy przedmiotów: kolory,
wielkość, ilość, kształty
Wydawanie prostych poleceń Figury geometryczne
Dziękowanie i przepraszanie Polecenia
Proszenie o przedmioty
Życie codzienne Nazywanie pomieszczeń Nazwy pomieszczeń
- w moim domu
Nazywanie codziennych czynności Nazwy czynności
Nazywanie wykonywanej czynności Nazwy potraw i napojów
Wyrażanie własnych upodobań w odniesieniu do picia i jedzenia Nazwy owoców, warzyw
Wyrażanie własnych potrzeb
Informowanie o tym, co się potrafi robić
Moje zabawy i zabawki Określanie przynależności Nazwy zabawek i zabaw
Nazywanie i opisywanie ulubionych Cechy przedmiotów zabawek Stany emocjonalne i uczucia
Nazywanie ulubionych zabaw
Wyrażanie zgody lub sprzeciwu
Wyrażanie uczuć i emocji
Nasze środowisko: Nazywanie zwierząt domowych Nazwy zwierząt ulubione zwierzątka Opisywanie wyglądu zwierząt Czasowniki
pory roku i pogoda Opisywanie pogody dźwiękonaśladowcze
tu mieszkam Nazywanie pór roku Nazwy miejsc
Nazywanie miejsc i niektórych Pogoda i pory roku
budynków Środki lokomocji
Rozmowa o sposobach podróżowania
Święta i uroczystości: Składanie życzeń Urodziny: prezenty, życzenia
moje urodziny Wyrażanie własnych życzeń Święta: dekoracje świąteczne,
Dzień Babci Rozmowa o zwyczajach związanych życzenia
Święto Mamy ze świętami
Boże Narodzenie
Hallowe’en
Walentynki
Wielkanoc

Organizacyjne formy kształcenia

Nauczyciel stosuje różnorodne formy organizacji pracy uczniów na lekcji, zarówno pracę zbiorową (np. prezentacje treści, ćwiczenia, piosenki), grupową (praca w parach, w małych grupach), jak i indywidualną (np.dialogi typu uczeń–nauczyciel).

Metody i techniki nauczania:
Doboru metod nauczania zawsze dokonuje nauczyciel. Dobór uzależniony jest przede wszystkim od: wieku dzieci, celów i zadań pracy dydaktycznej przyjętych na daną jednostkę lekcyjną oraz od organizacji i dostępu do środków, którymi zamierza posłużyć się nauczyciel .

Nauka przez zabawę:
Dzieci najszybciej uczą się języka obcego poprzez zabawy, gry oraz różnego rodzaju czynności, w których wykorzystuje się zarówno słowo, muzykę, jak i ruch. Takie techniki nauczania, jak odgrywanie ról, opowiadanie historyjek, śpiewanie piosenek, recytowanie wierszyków i rymowanek, rozwiązywanie zagadek są bardzo popularne wśród dzieci.
Na etapie przedszkolnym program zakłada przede wszystkim rozwój sprawności rozumienia ze słuchu i, w dalszej kolejności, rozwój sprawności mówienia.
- zabawy typu: „Simon says”, zabawy ruchowe , zabawy z piłką , słuchanie nagrań itp.
- zgadywanki typu: YES/NO, zabawy plastyczne,głuchy telefon,rozpoznawanie przedmiotów schowanych w woreczku, The same / different ,wyliczanki (choosing rhymes) itp.
Metody i techniki wspierające proces mówienia w języku angielskim:
• techniki dramowe i inscenizacyjne, dialogi w parach, piosenki, rapy, rymowanki, łańcuszek pytań i odpowiedzi, zgadywanki .
• gry dydaktyczne :Bingo, domina i loteryjki słowno-obrazkowe, gry z użyciem kostki, zabawy logiczne, Memory, karty dydaktyczne.
Metody i techniki wspierające pisanie w języku angielskim: pisanie po śladzie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.