X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 551
Przesłano:
Dział: Ankiety

Metody pracy stosowane na zajęciach - ankieta dla nauczycieli

Klasy IV-VI
--------------------

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Celem ankiety jest zebranie Pani/Pana opinii i spostrzeżeń na temat metod pracy stosowanych na zajęciach.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Uzyskane informacje służyć mają doskonaleniu pracy szkoły.

Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. Wybrną odpowiedź prosimy zaznaczyć na karcie odpowiedzi.


1. Jakimi metodami najczęściej prowadzi Pani/Pan zajęcia?

A - Wykład
B - Pokaz i demonstracja
C - Pytania i odpowiedzi
D - Metoda aktywności kreatywnej
E - Metoda projektu
F - Indywidualna praca uczniów
G - Praca w grupach
H - Inne

2. W jaki sposób przygotowuje się Pani/Pan do zajęć?

A – Przygotowuję szczegółowy konspekt zajęć ( scenariusz do każdej lekcji)
B – Przygotowuję się tylko do nowych lekcji
C – Przygotowuję się tylko do niektórych lekcji, jeśli czas mi na to pozwala
D – Nie muszę się przygotowywać się do lekcji
E – Inaczej niż wymienione sposoby.

3. Jakie pomoce wykorzystuje Pani/ Pan na swoich zajęciach?

A – Rzutniki pisma
B – Pomoce audiowizualne
C – Podręczniki szkolne, książki i teksty źródłowe.
D – pomoce dydaktyczne do pokazu i demonstracji.
E – Pomoce dydaktyczne do ćwiczeń.
F – Plansze i obrazki.
G – Atlasy i mapy.
H – komputery.
I – Inne.

4. Jakich pomocy brakuje Pani/ Panu do prowadzenia zajęć ?

A – Rzutniki pisma
B – Pomoce audiowizualne
C – Podręczniki szkolne, książki i teksty źródłowe.
D – pomoce dydaktyczne do pokazu i demonstracji.
E – Pomoce dydaktyczne do ćwiczeń.
F – Plansze i obrazki.
G – Atlasy i mapy.
H – komputery.
I – Inne.

5. Czy ma Pani/ Pan wypracowane metody pracy z uczniem zdolnym?

A – tak.
B – Nie.

6. W jaki sposób pracuje Pani/Pan z uczniem zdolnym?

A – Różnicując zadania.
B – Stosując zróżnicowane wymagania.
C – Stosując indywidualną pomoc w rozwiązywaniu problemów.
D – Stosując gry dydaktyczne.
E – W inny sposób.

7. Czy wypracowała Pani/ Pan metody pracy z uczniem mającym trudności w nauce?

A – Tak.
B – Nie.

8. W jaki sposób pracuje Pani/Pan z uczniem mającym trudności w nauce?

A – Różnicując zadania.
B – Stosując zróżnicowane wymagania.
C – Stosując indywidualną pomoc w rozwiązywaniu problemów.
D – Stosując gry dydaktyczne.
E – W inny sposób.

9. Jak ocenia Pani/Pan aktywność uczniów na zajęciach?

A – Większość uczniów jest aktywna.
B – Część uczniów jest aktywna.
C – Tylko jednostki są aktywne.
D – Uczniowie nie są aktywni.

10. Jak ocenia Pani/Pan efektywność wykorzystania czasu na zajęciach (swoich lekcjach) ?

A – Czas jest bardzo efektywnie wykorzystywany.
B – Czas jest efektywnie wykorzystywany.
C – Tracąc czas na czynności zbędne, pozostały staram się wykorzystywać efektywnie.
D – Tracę czas na czynności zbędne.
E – Dużo czasu racę na czynności zbędne.

10. Inne uwagi

..................................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.