X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5508
Przesłano:

Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - testy

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP

Imię i nazwisko:........................................
Klasa........................................
Instrukcja:
1. W zadaniu jest tylko jedna odpowiedź poprawna
2. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt
3. Zaznacz poprawną odpowiedź zaznaczając w kółko właściwa literę. W przypadku pomyłki przekreśl ją krzyżykiem i zakreśl kółkiem właściwą odpowiedź

1. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej:
a) 1 maja 2004 b) 3 maja 2005 c) 1 maja 20006 d) 2 maja 2003

2. Dzień Europy obchodzony jest w dniu:
a) 9 maja b) 22 lipca c) 11 listopada d) 24 grudnia

3. Okładka paszportu europejskiego jest:
a) niebieska b) żółta c) bordowa d) zielona

4. Przewodnictwo i prezydencja w Unii Europejskiej trwa:
a) 24 miesiące b) 18 miesięcy c) 12 miesięcy d) 6 miesięcy

5. Siedziby Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej znajdują się w:
a) Brukseli b) Strasburgu c) Paryżu d) Luksemburgu

6. Kadencja posłów Parlamentu Europejskiego UE wynosi:
a) 2 lata b) 4 lata c) 5 lat d) 6 lat

7. Unia Europejska skupia obecnie :
a) 14 państw b) 25 państw c) 15 państw d) 27 państw

8. Kto skomponował muzykę do hymnu UE “Oda do radości?”
a)Amadeusz Mozart b)Krzysztof Penderecki
c)Ludvig van Beethoven d) Fryderyk Chopin

9. Symbolem unijnej waluty jest:
a) grecka litera epsilon przecięta dwiema pionowymi liniami
b) grecka litera epsilon przecięta dwiema poziomymi liniami
c) grecka litera epsilon przecięta jedną poziomą linią
d) grecka litera epsilon przecięta jedną pionową linią

10. Ile gwiazd znajduje się na fladze Unii Europejskiej?
a) 15
b) 12
c) 10
d) 27

11. Który zestaw (państwa- stolice) zawiera błąd:
a) Włochy – Rzym; Szwecja – Sztokholm,
b) Niemcy – Berlin; Portugalia – Lizbona,
c) Grecja – Saloniki; Austria – Wiedeń,
d) Słowacja – Bratysława; Irlandia – Dublin.

12. Europejski Bank Centralny ma swoją siedzibę w:
a) Brukseli b) Frakfurcie nad Menem
c) Londynie d) StrasburguSZKOLNY KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
II ETAP -PÓŁFINAŁ

Imię i nazwisko:........................................
Klasa........................................
Instrukcja:
1. W zadaniu jest tylko jedna odpowiedź poprawna
2. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt
3. Zaznacz poprawną odpowiedź zaznaczając w kółko właściwa literę. W przypadku pomyłki przekreśl ją krzyżykiem i zakreśl kółkiem właściwą odpowiedź

1. Z ilu państw członkowskich składa się Unia Europejska?
a) 12
b) 15
c) 24
d) 27

2. Przewodniczącym Komisji Europejskiej jest:
a) Jacques Delores
b) Jose Manuel Durao Barroso
c) Romano Prodi
d) Javier Solana

3. Które państwo unijne weszło do strefy euro 01 stycznia 2009r:
a) Włochy
b) Francja
c) Słowacja
d) Grecja

4. Do UE spośród państw skandynawskich nie weszły dotąd:
a) Finlandia
b) Dania
c) Norwegia
d) Szwecja

5. Polska złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE w roku:
a) 1990
b) 1992
c) 1994
d) 1997

6. Który z krajów nie wchodzi w skład Beneluxu:
a) Holandia
b) Belgia
c) Francja
d) Luksemburg

7. Polska przystąpiła do UE w roku:
a) 1.04.2004
b) 1.05.2004
c) 1.06.2004
d) 1.07.2004

8. Jakiego koloru jest paszport obywateli UE?
a) granatowy
b) ciemny brąz
c) burgundzkie wino
d) stalowy

9. Pomysłodawcą wspólnej europejskiej organizacji w 1950 roku był:
a) Robert Schuman
b) Charles de Gaulle
c) Winston Churchill
d) Królowa Elżbieta II

10. Obecnie przewodnictwo w Radzie UE mają:
a) Niemcy
b) Finlandia
c) Czechy
d) Polska

11. Obywateli państw członkowskich reprezentuje:
a) Parlament Europejski
b) Komisja Europejska
c) Komitet obrachunkowy
d) Euratom

12. Eurostat to:
a) Europejski Urząd Statystyczny
b) Europejska Wspólnota Energii Atomowej
c) Rada Europejska
d) Europejska Siec Sądowa

13. Polskim komisarzem w strukturach Komisji Europejskiej jest:
a) Donald Tusk
b) Lech Kaczyński
c) Danuta Hubner
d) Jan Truszyński

14. Do którego z państw odnoszą się skojarzenia: Królowa Małgorzata II, zamek Kronborg, Mała Syrenka
a) Finlandia
b) Francja
c) Irlandia
d) Dania

15. Dopasuj nazwiska słynnych osób do nazwy państwa, z których pochodza: Bach, Beethoven, Luter
a) Austria
b) Francja
c) Niemcy
d) Grecja

16.Maskotką Unii Europejskiej jest:
a) Merkury
b) Wenus
c) Kosmos
d) Syriusz

17. W 2004 r Unia Europejska została poszerzona o:
a) 8 państw
b) 10 państw
c) 12 państw
d) 14 państw

18. Przewodnictwo i prezydencja w Unii Europejskiej trwa:
a) 24 miesiące
b) 18 miesięcy
c) 12 miesięcy
d) 6 miesięcy


SZKOLNY KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
III ETAP -FINAŁ

ZESTAW I
1. Jak nazywa się przewodniczący Komisji Europejskiej?
Jose Manuel Durao Barroso

1. Które państwo unijne weszło do strefy euro 01 stycznia 2009r?
Słowacja

2. W którym roku Polska złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE?
1994

ZESTAW II
1. Podaj datę przystąpienia Polska do UE:
1.05.2004

2. Jakiego koloru jest paszport obywateli UE?
burgundzkie wino (bordowy)

3. Kto był pomysłodawcą w 1950 wspólnej europejskiej organizacji?
Robert Schuman

ZESTAW III
1. Który z krajów obecnie przewodniczy w Radzie UE?
Czechy

2. Który z organów UE reprezentuje obywateli państw członkowskich
Parlament Europejski

3. Co to jest Eurostat :
Europejski Urząd Statystyczny

ZESTAW IV
1. Kto zajmuje stanowisko polskiego komisarza w strukturach Komisji Europejskiej?
Danuta Hubner

2. Do którego z państw odnoszą się skojarzenia: Królowa Małgorzata II, zamek Kronborg, Mała Syrenka?
Dania

3.Jak nazywa się maskotka Unii Europejskiej?
Syriusz

ZESTAW V
1. O ile państw została poszerzona Unia Europejska w 2004?
10 państw

2. Ile miesięcy trwa przewodnictwo i prezydencja w Unii Europejskiej?
6 miesięcy

3. W jakim mieście odbywają się główne posiedzenia Parlamentu Europejskiego?
Strasburg

ZESTAW VI
1. Kto jest kompozytorem Hymnu UE?
Bethoven

2.Ilu ramienne są gwiazdy na fladze UE?
Pięcioramienne

3. W jakim mieście znajduje się siedziba Komisji Europejskiej?
W Brukseli

ZESTAW VII
1. Ile lat wynosi kadencja posłów Parlamentu Europejskiego ?
5 lat

2. Co jest symbolem waluty euro?
grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami poziomymi.

3. W którym roku podpisano w Maastricht, Traktat o Unii Europejskiej?
1992

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.