X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5439
Przesłano:

Krajobrazy wyżynne na mapie Polski. Scenariusz lekcji przyrody w klasie V

Temat: Krajobrazy wyżynne na mapie Polski.
Dział programowy: Krajobrazy naturalne Polski.
Treści nauczania z podstawy programowej: pkt.8 – Krajobrazy nizinne, wyżynne i górskie.
Liczba godz. lekcyjnych – 1

Cele operacyjne:
 Wymienia formy ukształtowania powierzchni Polski
 uczeń czyta mapę hipsometryczną (fizyczną) Polski,
 zna nazwy krain geograficznych Polski,
 wskazuje położenie wybranych krain geograficznych na mapie,
 określa położnie krainy używając nazw kierunków głównych i pośrednich,
 rozpoznaje poznane krainy na podstawie charakterystycznych cech.
Postawy:
 uczeń pracuje aktywnie i z zaangażowaniem na lekcji,
 rozwija samodzielne myślenie.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.
Metody: praca z mapą i atlasem, gier dydaktycznych, praca z podręcznikiem, podająca (el. wykładu).
Środki dydaktyczne: ścienna mapa fizyczna Polski, atlasy szkolne, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, krzyżówki,

Przebieg zajęć:
I. Faza wprowadzająca:
1. Czynności organizacyjno- porządkowe.
2. Sprawdzenie pracy domowej – ilościowe.
3. Wprowadzenie do tematu lekcji – rozwiązanie krzyżówki.
4. Odczytanie hasła (wyżyna) i wyjaśnienie pojęcia wyżyna.
5. Zapis tematu lekcji.
II. Faza właściwa:
1. Określenie charakterystycznych form terenu dla wyżyn – zad. 1 str. 11 – praca z podręcznikiem.
2. Czytanie mapy Polski – wyszukiwanie wyżyn i określanie ich wysokości – zad. 2 str.11.
3. Wskazywanie na mapie ściennej wyżyn oraz większych miast i rzek na tych wyżynach.
4. Informacja n-la na temat cech charakterystycznych wybranych wyżyn.
5. Określanie położenia wyżyn względem siebie i wybranych obiektów- uzupełnianie zdań.
Wyżyna Małopolska leży na ......................... od Wyżyny Lubelskiej oraz na ..................... od Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej.
Wyżyna Krakowsko- Częstochowska leży na ..................... od Wyżyny Śląskiej oraz na .................. od Wyżyny Kieleckiej.
Wyżyna Lubelska leży na ............... od Wisły.

III. Faza podsumowująca:
1. Podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności – rozpoznawanie wybranych wyżyn na podstawie krótkiego opisu – praca w grupach( załącznik).
2. Praca domowa: zad. 3 Str. 11.

Załącznik

Największy w Polsce region prawie całkowicie przekształcony przez działalność człowieka związaną z górnictwem i hutnictwem.
--------------------------------------------------
Region zbudowany z wapieni, gdzie występują liczne pojedyncze skałki, wąwozy i jaskinie, np. Jaskinia Łokietka i Ciemna. Utworzono tu Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych, a w dolinie Prądnika park narodowy
----------------------------------------------------
Najniższe polskie góry, w których na terenie parku narodowego chroni się Puszczę Jodłową oraz gołoborza.
----------------------------------------------
Na południowy zachód od Kielc, znajduje się tam jedna z najpiękniejszych jaskiń w Polsce – Jaskinia Raj.
------------------------------------------------
Na tym obszarze w grubych warstwach lessu woda wydrążyła malownicze wąwozy, najpiękniejsze w okolicach Kazimierza Dolnego i Kraśnika.
--------------------------------------------------
Najwyższym wzniesieniem tej wyżyny jest Góra Św. Anny (400 m n.p.m.) – gdzie znajduje się klasztor franciszkanów oraz pomnik upamiętniający walki III powstania śląskiego w 1921 roku.
---------------------------------------------------
Częstochowa to najważniejsze miejsce kultu maryjnego w Polsce. Klasztor na Jasnej Górze jest jednym z cenniejszych zabytków w naszym kraju oraz celem licznych pielgrzymek.
--------------------------------------------------
To kraina z niewielkimi wzniesieniami porośnięta lasami. Jest to ważny region turystyczny z Roztoczańskim Parkiem Narodowym.
-----------------------------------------------
Znajduje się tam Park Krajobrazowy Szlaku Orlich Gniazda, a w nim ruiny zamków np. w Ogrodzieńcu, Mirowie i Bobolicach.
-----------------------------------------------------
Niedaleko Kielc znajduje się najbardziej znany pomnik przyrody, który ma ponad 650 lat, 30 m wysokości i ponad 9 m obwodu pnia. Jest to Dąb Bartek.
-----------------------------------------------------

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.