X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5432
Przesłano:

Program rewalidacji dla dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Indywidualny program rewalidacji został opracowany dla uczennicy klasy szóstej szkoły podstawowej. Uczennica po MPD z niedowładem czterokończynowym.

Rewalidacja to złożony proces, który polega na przywracaniu jednostkom z odchyleniami od normy maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej oraz przygotowaniu ich do samodzielnego życia.

Cel główny:
-umożliwienie dziecku z niepełnosprawnością intelektualną zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę jego możliwości, kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji.

Cele szczegółowe:
Uczennica:
- robi postępy w nauce,
- udoskonala procesy poznawcze,
- dokonuje pozytywnej samooceny,
- jest odporniejsza emocjonalnie na niepowodzenia,
- ma większe poczucie własnej wartości,
- jest systematyczna i wytwała w pracy.

Metody wykorzystywane podczas realizacji programu:
- elementy Metody Dobrego Startu,
- elementy metody - Pedagogika zabawy,
- elementy Programu aktywności Knill,
- stymulacja polisensoryczna,
- elementy biblioterapii.

Przewidywane efekty:
- udoskonalenie procesów poznawczych,
- większa sprawność manualna,
- wytrwałość w pokonywaniu trudności,
- opanowanie emocjonalne,
- umiejętność swobodnego wypowiadania się,
- chęć do nauki,
- większy poziom czynności samoobsługowych.

Rodzaje ćwiczeń stosowanych w ramach zajęć rewalidacyjnych.

1.Analiza i synteza wzrokowa:
- grupowanie przedmiotów wg określonej cechy(kształt, wielkość, kolor - klocki Dienesa),
- składanie całości z części, dobieranie części do całości,
- układanie rozsypanek obrazkowych,
- wyszukiwanie różnic i analogii w obrazkach,
- dobieranie zdań do obrazków,
- różnicowanie figur geometrycznych,
- układanie zdań do obrazków,
- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.

2.Analiza i synteza słuchowa:
- rozpoznawanie, odtwarzanie, różnicowanie dźwięków,
- analiza i synteza głoskowa, sylabowa, wyrazowa zdań,
- budowanie zdania prostego i rozwiniętego, budowanie zdania z podanymi wyrazami,
- utrwalanie pamięciowych mechanizmów słuchowych taw. ciągi słuchowe(godziny, dni tygodnia, miesiące, pory roku, wiersze, wyliczanki),
- nauka tabliczki mnożenia.

3.Usprawnianie manualne:
- wydzieranie, zgniatanie, darcie papieru,
- malowanie na dużych i małych powierzchniach palcem, pędzlem,
- rysowanie kredą, węglem, kredkami, ołówkiem, mazakiem, palcem na podkładzie z kaszy, świecą,
- lepienie z plasteliny, masy papierowej, solnej,
- stemplowanie, wałkowanie,
- nawlekanie korali na sznurek,przewlekanie nitek przez perforacje, nawianie nici na szpulkę,
- kalkowanie, kreślenie linii poziomych, pionowych,falistych, kolistych,
- wycinanie nożyczkami, wycinanie kształtów przy pomocy foremek,
- klejenie, naklejanie,
- posługiwanie się dziurkaczem, zszywaczem,
- zapinanie guzików, zamka błyskawicznego, zamykanie zamka od drzwi.

4.Koordynacja wzrokowo - ruchowa:
- tworzenie układanek z drobnych elementów,
- układanie rozsypanek obrazkowych,
- segregowanie wyrazów wg klucza,
- wypełnianie konturów wg wzoru,
- korzystanie z encyklopedii, słowników, odszukiwanie tekstu wg spisu treści,
- okreslanie położenia przedmiotów względem siebie.

5.Stymulacja polisensoryczna:
- utrwalanie, poznawanie różnych smaków np. cukier,sól,cytryna,
- utrwalanie, poznawanie różnych zapachów np. cynamon, kawa, pieprz,
- różnicowanie rodzaju materiału(drewno, plastik, szkło, flanela, jedwab),
-badanie właściwości różnych przedmiotów(zimne - cieple, twarde - miękkie),
- zabawy z wodą,
- obieranie, smakowanie owoców, krojenie.

6.Doskonalenie procesów poznawczych:
a)pojęcia mtematyczne:
- liczenie(wykonywanie podstawowych działań matematycznych, tworzenie, porządkowanie zbiorów),
- utrwalanie cyfr rzymskich, zastosowanie w praktyce(daty, oznaczenia wieków),
- mierzenie długości, szerokości, wysokości,
- mierzenie objętości i ciężaru,
- posługiwanie się pieniędzmi(zakupy w szkolnym sklepiku),
- utrwalanie stosunków czasowych,
- odczytywanie godzin na zegarze,
b)funkcje językowe:
- posługiwanie się swoimi danymi osobowymi,
- czytanie krotkich tekstów, analiza treści,
- wskazywanie części mowy w zdaniu, odmiana przez przypadki, osoby, liczby, rodzaje,
- tworzenie krotkich tekstów (ogłoszenie, zaproszenie),
- rozpoznawanie znaków informacyjnych (znaki drogowe, nazwy instytucji, oznaczenia przystanków autobusowych).

7.Wzmacnianie emocjonalne:
- nazywanie uczuć, emocji swoich i innyc osób,
- rozmawianie o emocjach,
- wzmacnianie okazywanych emocji i świadomość ich przeżywania,
- redukowanie lęku, sposoby na radzenie sobie z lękiem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.