X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5296
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt hospitacji diagnozującej z języka angielskiego

Szkoła:
I LO w Stargardzie Szczeciński
Klasa:
III (18 uczniów)
Nauczyciel:
Mirosława Mazańska

Temat:
Arranging holidays.

Metody pracy:
dyskusja, symulacja.

Formy pracy:
zbiorowa,indywidualna, w parach.

Pomoce dydaktyczne:
nagrania dialogów z podręcznika Success wydawnictwa Pearson edukation poziom intermediate(CD2.7, CD2.8, CD2.10)wraz z opracowanym przez nauczyciela odrębnym zadaniem oraz z książki Listened and understand wydawnictwa Wagros, autorzy Terry K.Moston i Manfred Wagner(3.D i 8.B)z dołączonymi zadaniami z tej książki, oferty biur podróży z brakującymi informacjami przygotowanymi przez nauczyciela, karty z podziałem na role dla uczniów, pocztówki.

Cel ogólny:
Badanie umiejętności uzyskiwania i udzielania informacji oraz negocjowania w sytuacjach typowych. (Uzyskiwanie i udzielanie informacji oraz negocjowanie to pierwsza i trzecia część pierwszego zadania na maturze wewnętrznej, na poziomie podstawowym).
Cel wychowawczy:
Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i zdolności do podejmowania wspólnych decyzji.

Cele operacyjne:
1. Uczeń zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi w zakresie określonych tematów;wskaźnik-uczeń formułuje wypowiedzi zrozumiałe dla uczestników rozmowy, wskaźnik-uczeń formułuje wypowiedzi zrozumiałe dla odbiorców tekstu pisanego.
2. Uczeń potrafi komunikować się w sytuacjach związanych z turystyką;wskaźnik- uczeń zna nazwy różnych środków transportu, wskaźnik- uczeń rezerwuje pokój w hotelu lub schronisku młodzieżowym, wskaźnik- uczeń kupuje lub rezerwuje bilet przejazdu na samolot, pociąg, autobus.
3. Uczeń wykazuje się umiejętnością reagowania językowego stosując różne formy prostych wypowiedzi ustnych;wskaźnik-uczeń nawiązuje kontakt z rozmówcą, wskaźnik- uczeń prowadzi proste negocjacje,wskaźnik- uczeń przekazuje informacje, wskaźnik-uczeń kończy rozmowę.
4. Uczeń zna zasady konstruowania krótkich form wypowiedzi pisemnej(pocztówka);wskaźnik- uczeń stosuje właściwy układ graficzny angielskiej pocztówki, wskaźnik- uczeń pisze logiczną i zrozumiałą pocztówkę z wakacji.
5. Uczeń potrafi określić kontekst sytuacyjny tekstu słuchanego;wskaźnik- uczeń rozpoznaje miejsce w którym odbywa się usłyszany dialog.
6. Uczeń wykazuje się umiejętnością stwierdzenia czy usłyszany tekst zawiera określone informacje;wskaźnik- uczeń określa czy informacje dotyczące tekstu słuchanego są prawdziwe czy fałszywe.

Przebieg lekcji składającej się z trzech części głównych.

Czynności wstępne:
- Przywitanie i sprawdzenie obecności.
- Rozgrzewka językowa polegająca na opisie ilustracji przedstawiających: lotnisko,dworzec autobusowy i kolejowy,hotel,biuro podróży,plaża,góry(praca w grupach które wymieniają się ilustracjami).
- Uczniowie ustalają na tej podstawie temat lekcji(zapis tematu na tablicy).

Część I
- nauczyciel prezentuje nagrania( podręcznik Success)a uczniowie identyfikują miejsce nazywają je i zapisują na tablicy wraz z wyrazami i zwrotami kluczowymi usłyszanymi w nagraniu gromadząc słownictwo które zostaje dodatkowo rozbudowane o ich własne przykłady.
- uczniowie słuchają kolejnych 2nagrań(Listen and understand)i zaznaczają odpowiedzi w zadaniu( praca samodzielna). Nauczyciel zbiera zadania do oceny od uczniów.

Część II
Ta część lekcji ma na celu sprawdzenie znajomości zebranego słownictwa i zastosowanie go w dialogach sytuacyjnych. Nauczyciel rozdaje kartki z informacjami i poleceniem w języku polskim zgodnie ze schematem maturalnym.Uczniowie pracują w parach(każda para ma dwa dialogi a nauczyciel jest doradcą i obserwatorem). następnie w pierwszej kolejności prezentują się pary ochotników a pozostali uczniowie słuchają dialogu. Po prezentacji słuchający starają się zapisać schemat dialogu.Np. Przeprowadź rozmowę w kasie biletowej stacji autokarowej:
-Zarezerwuj bilety w obie strony dla całej grupy.
-Zapytaj o długość podróży i godziny odjazdów.
-Dowiedz się o cenę biletu normalnego i ulgowego.
A następnie porównują z "oryginałem" nauczyciela.
Rozmawiasz z recepcjonistą:
- Wyraź niezadowolenie z pokoju w którym mieszkasz.
- Odrzuć jego argumenty i podaj swoje.
- Spróbuj przekonać recepcjonistę aby dał ci inny pokój.
(W zależności od tempa pracy uczniowie prezentują ilość dialogów)Nauczyciel dokonuje oceny dialogów komentując je zgodnie z wymogami egzaminu maturalnego.

Część III
Uczniowie ponownie pracują indywidualnie. Nauczyciel rozdaje kserokopie z zadaniem mającym na celu napisanie kartki z wakacji oraz pocztówki z różnych miejsc.Uczeń ma wykorzystać je w treści kartki.Np.
Wysyłasz kartkę do znajomego w Anglii.Napisz:
- gdzie jesteś.
- jaka jest pogoda.
- co zazwyczaj robisz.
- kiedy wracasz.
nauczyciel zbiera kartki do oceny.

Ewaluacja lekcji
*Analiza wyników testu ze słuchu:
średnia ocen z testu ze słuchu wynosi 4,32 a modalna i mediana 4.

*Analiza wyników krótkiej wypowiedzi pisemnej-pocztówki:
11 z 18 uczniów napisało logiczną i zrozumiałą pocztówkę z wakacji.5 uczniów napisało pocztówki z licznymi błędami a 2 pocztówki nie były spójne i zawierały liczne błędy. Wszyscy uczniowie opisali swoje zajęcia wakacyjne ale 3 uczniów nie potrafiło poprawnie pod względem gramatycznym podać terminu powrotu.Zdecydowanie najsłabszą stroną zebranych pocztówek był ich układ graficzny aż 5 uczniów popełniło błędy w zakończeniu i nagłówku. Średnia ocen to 4,2 a mediana 4, modalna 4,5.

*Ankieta dla uczniów(tak/nie)
-Czy tempo lekcji było dla ciebie odpowiednie?
-Czy stopień trudności zadań był dla ciebie odpowiedni?
-Czy mogłaś\łaś zaprezentować swoje umiejętności językowe?
-Która forma pracy odpowiadała ci najbardziej?
indywidualna w grupach w parach

*diagnostyczny arkusz pohospitacyjny(dyrektor)zawiera:
opis mocnych i słabych stron uczniów,dalsze planowanie działań wobec uczniów i nauczyciela z uwzględnieniem i potrzeb.Zalecenia i uwagi wraz z oceną końcową.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.