X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5282
Przesłano:

Moje ferie zimowe - scenariusz lekcji informatyki

Czas trwania: 45 minut

Treści programowe:
• zapisywanie zdjęć znalezionych w Internecie (www.google.pl) do specjalnie utworzonego folderu,
• tworzenie ze zgromadzonych zdjęć filmu w programie Windows Movie Maker

Cele:
• nabycie umiejętności sprawnego poruszania się po Internecie
• tworzenie nowych folderów
• zapisywanie zdjęć znalezionych w Internecie do folderu utworzonego na pulpicie
• zapoznanie się z programem Windows Movie Maker
• stworzenie filmu

Cele operacyjne:

Uczeń zna:
• możliwości wyszukiwarek internetowych
• program Windows Movie Maker

Uczeń potrafi:
• znaleźć w Internecie zdjęcia dotyczące tematyki Ferii zimowych
• utworzyć nowy katalog
• stworzyć film w programie Windows Movie Maker

Uproszczony przebieg zajęć:

Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności
Wprowadzenie do zajęć:
1. Zapoznanie uczniów z tematem i celami zajęć.
2. Chętni uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:
• Z czym kojarzą ci się Ferie zimowe?
• Jak utworzyć nowy folder?
• Jak zapisać obraz znaleziony w Internecie?


Przebieg lekcji:

Uczniowie korzystają z komputerów znajdujących się w Sali komputerowej
1. Uczniowie tworzą na pulpicie folder o nazwie Ferie zimowe
2. Otwierają przeglądarkę internetową, np. Internet Explorer, Mozilla Firefox
3. Wpisują adres strony www.google.pl
4. W dziale Grafika wyszukują zdjęcia o tematyce zimowej(hasła: góry, śnieg, łyżwiarstwo, narciarstwo, sanki, bobsleje, igloo, itp.) i zapisują je w utworzonym wcześniej folderze (wykorzystanie polecenia: zapisz obraz jako)
5. Otwierają program Windows Movie Maker, po krótkim wprowadzeniu nauczyciela na temat jak używać programu, tworzą film wykorzystując zapisane wcześniej zdjęcia w folderze Ferie zimowe
6. Uczniowie po opublikowaniu filmu oglądają efekty swojej pracy.

Metody pracy:
• podające – prelekcja (słowna, oglądowa),
• programowe – z użyciem komputera, Internet, projektor, ekran, program Windows Movie Maker
• praktyczne – pokaz

Formy pracy:
• indywidualna

Środki dydaktyczne:
• tablica interaktywna lub ekran przenośny
• komputery, projektor
• przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Mozilla Firefox)
• program Windows Movie Maker

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.