X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51899
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej

ANKIETA DLA RODZICÓW DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH
NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W SZYDŁOWIE

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych
do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

-------------------------------
podpis rodziców

Pierwsze imię dziecka......... ............
Drugie imię dziecka – zgodne z aktem urodzenia..........................
Nazwisko dziecka........................................
Data i miejsce urodzenia........................................
Adres zamieszkania........................................
Adres zameldowania........................................
Telefon........................................
PESEL dziecka........................................

INFORMACJE O RODZINIE

1. Imię i nazwisko matki, adres zamieszkania, adres zameldowania.................................... ........................................ ........................................
2. Imię i nazwisko ojca, adres zamieszkania, adres zameldowania........................................ ........................................
3. Ilość osób w rodzinie................ w tym dzieci na utrzymaniu rodziców.........................

4. Nasza rodzina jest:
a. pełna
b. niepełna
c. zastępcza

5. Praca zawodowa rodziców, opiekunów:
Ojciec: Matka:
- pracuje - pracuje
- nie pracuje - nie pracuje
- renta - renta
- emerytura - emerytura

7. Liczba dzieci w rodzinie( proszę podać wiek dzieci oraz miejsce nauki lub pracy)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

INFORMACJE O DZIECKU

1. Czy dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej?

TAK NIE

2. Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy:

TAK NIE

3. Proszę podać informacje o dziecku, które uznają Państwo za ważne ( np. przyjmowanie przez dziecko leków, niepełnosprawność, wada wzroku, słuchu , padaczka itp.)
........................................
........................................
........................................
4. Szczególne uzdolnienia , zainteresowania dziecka:
........................................
5. Nasze dziecko ma największe trudności w:
........................................

6. W jaki sposób moglibyście Państwo włączyć się w życie klasy/szkoły?
........................................
7. Czy dziecko jest lub było pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej?
a) nie
b) tak/z jakiego powodu?........................................

8. Inne, istotne informacje o dziecku, rodzinie, które mogłyby pomóc w pracy wychowawczej i dydaktycznej.
........................................

DZIĘKUJEMY !

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.