X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5189
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta ewaluacyjna - współpraca z rodzicami

Przedszkole
-----------------------

Ankieta dla Rodziców

Serdecznie prosimy o podzielenie się z nami informacjami na temat współpracy przedszkola z rodzicami. Ankieta jest anonimowa. Zbiorcze wyniki zostaną wykorzystane w zaplanowaniu działań wzmacniających jakość pracy przedszkola.

1. Czy znane są Pani/Panu podstawowe dokumenty przedszkola – Statut Przedszkola, Regulamin Przedszkola, Ramowy Rozkład Dnia?

Tak Nie Częściowo*

* Podkreśl właściwe

2. Czy zna Pani/Pan zestaw programów realizowanych w przedszkolu?
Tak Nie Częściowo*

* Podkreśl właściwe

3. Czy zna Pani/Pan najważniejsze zadania wychowawcze przedszkola?
Tak Nie Częściowo*

* Podkreśl właściwe

4. Czy zgadza się Pani/Pan z metodami wychowawczymi stosowanymi w przedszkolu?
Tak Nie Nie mam zdania*

* Podkreśl właściwe

5. W jaki sposób uczestniczy Pani/Pan w realizacji zadań wychowawczych przedszkola?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. W których, z wymienionych form współpracy uczestniczy Pani/Pan najchętniej?

a) zajęcia otwarte ........
b) zebrania oddziałowe ........
c) warsztaty edukacyjne ........
d) spotkania ze specjalistami ........
e) uroczystości ........
f) wycieczki ........
g) rozmowy indywidualne z nauczycielką ........
h) festyny, pikniki* ........

* Prosimy o podanie skali zainteresowania od 1 do 5

7. Czy „Kącik dla Rodziców” spełnia Pani/Pana zdaniem oczekiwania Rodziców?
Tak Nie Nie mam zdania*

* Podkreśl właściwe

Propozycje zmian:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. Jak ocenia Pani/Pan propozycje przedszkola w zakresie współpracy z rodzicami?

Uwagi pozytywne:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uwagi negatywne:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9. Jakie ma Pani/Pan propozycje wzmocnienia współpracy przedszkola z rodzicami?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Dziękujemy za wypełnienie ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.