X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51752
Przesłano:

Opis rozwoju dziecka oraz analiza problemów edukacyjnych i wychowawczych u ucznia z zespołem Aspergera

Rozpoznanie i identyfikacja problemów edukacyjnych i wychowawczych ucznia z zespołem Aspergera.
Uczeń sympatyczny nie sprawiający większych problemów wychowawczych. Nie rozumiejący niektórych zachowań społecznych takich jak żart, ironia, przenośnia. Kulturalnie zachowujący się w stosunku do innych.
Z trudnościami z prawidłowym przyswajaniem treści edukacyjnych. W szczególności z odwzorowywaniem tekstu, czytaniem i pisaniem. Czyta techniką mieszaną sylabami lub całościowo. Tempo czytania jest wolne. W dalszym ciągu ma problem z zrozumieniem dłuższego przeczytanego przez siebie tekstu. W pisaniu popełnia liczne błędy: ortograficzne i interpunkcyjne oraz w pisowni wielką i małą literą. Poziom graficzny pisma ma obniżony. Tempo pracy powolne. Nie ma większych trudności z matematyką. Przy zadaniach z treścią wymaga pomocy. Wymaga stałego motywowania do kończenia rozpoczętych działań.
Jak pracować z uczniem ze specyficznymi trudnościami?
Praca z uczniem polega przede wszystkim na udzielaniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie. Uczeń otrzymuje wsparcie nauczyciela współorganizującego kształcenie w zakresie organizacji miejsca pracy oraz w trakcie wycieczek i wyjść. Stopień trudności zadań zawartych w sprawdzianach jest analizowany pod kątem możliwości intelektualnych dziecka. Podczas zajęć dydaktycznych uczeń otrzymuje pomoce dydaktyczne, których stosowanie ma na celu usprawnianie procesu kształcenia. Tempo pracy jest dostosowane do możliwości ucznia. W pracy z dzieckiem należy stosować jasne i krótkie polecenia. Starać się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia oraz rozwijać umiejętność dzielenia się swoimi emocjami. Doceniać każdy podejmowany wysiłek. Udzielać wsparcia emocjonalnego pokazując jego mocne strony oraz doceniając każdy sukces. Wsparcie takie doda uczniowi pewności siebie oraz wzbudzi w nim poczucie bezpieczeństwa, co przełoży się na efektywność działań dydaktycznych. Systematyczny kontakt z rodzicami dziecka dotyczący ewentualnych trudności przejawiających się w jego życiu, umożliwi podejmowanie jednolitych działań ukierunkowanych dla jego dobra. Konieczna jest współpraca z nauczycielami dziecka, wymiana doświadczeń oraz spostrzeżeń, która umożliwi i rozwinie indywidualne potrzeby ucznia oraz ukształtuje u niego zachowania prospołeczne.
Jakie działania podjąć, aby przynosiły oczekiwane efekty pracy?
Należy konsultować się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia oraz współpracowałam z rodzicami. Motywować do aktywnego uczestnictwa ucznia w zajęciach. Kontynuować podjęte działania, aby dziecko mogło odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.