X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51710
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin wieczoru filmowego

REGULAMIN WIECZORU FILMOWEGO

1. Wieczór filmowy odbędzie się w dniu ... w godzinach ... w sali audytoryjnej.

2. Uczestnikami wieczoru filmowego mogą być uczniowie klas ..., którzy dostarczyli podpisaną zgodę rodzica/prawnego opiekuna.

3. Impreza dedykowana jest wyłącznie uczniom naszej szkoły. Zabronione jest wprowadzanie osób niebędących uczniami szkoły.

4. Każdy z uczestników powinien przybyć do szkoły o godz. ... i zarejestrować się na liście uczestników u nauczyciela.

5. Uczestnicy wieczoru filmowego zobowiązani są do: pozostawienia okryć wierzchnich, plecaków i obuwia w szatni; korzystania tylko z wyznaczonych toalet; przestrzegania poleceń opiekunów wieczoru filmowego; poszanowania zasad bezpieczeństwa oraz zachowania porządku.

6. Uczestnikom wieczoru filmowego zabrania się: przynoszenia i spożywania jakichkolwiek używek; wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz przebywania w miejscach niedozwolonych.

7. W sali filmowej obowiązuje spokój i cisza – uczniowie nie przeszkadzają sobie podczas seansu. Rozmowy są dozwolone jedynie podczas przerw.

8. Wszelkie problemy, takie jak konieczność opuszczenia sali (np. wyjście do toalety), złe samopoczucie i in. należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi obecnemu na sali.

9. Każdy uczestnik może wziąć ze sobą napoje i przekąski (popcorn i woda będą zapewnione przez Samorząd Uczniowski).

10. Opuszczenie szkoły w trakcie imprezy jest możliwe tylko po odbiorze przez rodzica lub prawnego opiekuna.

11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz Statutu Szkoły.

12. Za wszelkie szkody i zniszczenie mienia szkoły podczas wieczoru filmowego odpowiada sprawca i jego rodzic/opiekun prawny.

13. Każda osoba, która złamie warunki regulaminu, będzie zmuszona opuścić szkołę po uprzednim wezwaniu rodziców/prawnych opiekunów oraz poniesie adekwatne do szkody konsekwencje. W takim przypadku rodzic/opiekun zobowiązany jest niezwłocznie odebrać podopiecznego.

PLAN IMPREZY

1. Zbiórka uczestników o godz. ... . Sprawdzenie listy obecności. Oficjalne powitanie uczestników oraz przypomnienie kluczowych punktów programu imprezy oraz regulaminu.
2. Przygotowanie do seansu. Rozdanie popcornu. Rozlokowanie uczniów w sali.
3. Projekcja dwóch filmów z 20-minutową przerwą.
4. Sprzątanie sali.
5. Oficjalne zakończenie imprezy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.