X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51509
Przesłano:

Sprawozdanie na konferencję zespołu nauczycieli wspierających za I półrocze

Sprawozdanie zespołu nauczycieli wspierających za I półrocze roku szkolnego ...
1. Wspieranie podczas zajęć lekcyjnych:
• Pomoc w czasie uczenia nowych aktywności,
• Polecenia ustne uzupełniane w sposób wizualny/wzrokowy, zależnie od poziomu zrozumienia przez ucznia np. poprzez zapisanie polecenia na kartce,
• Uprzedzanie o zmianach- tj. zastępstwa, lekcjach odwołanych,
• Sprawdzanie, czy zadanie domowe zostało dobrze zapisane i czy uczeń rozumie, na czym ono polega
• Sprawdzanie, czy uczeń rozumie treść poleceń na sprawdzianach
• Motywowanie do pracy – gdy w zachowaniu ucznia występowała postawa biernego oporu, gdy nie chciał wykonywać prac, wyłączał się podczas lekcji.
• Wspieranie w samodzielnej pracy;
• Prowadzenie stałej obserwacji ucznia
• Pomoc uczniowi w rozładowywaniu negatywnych emocji, rozmowy wspierające
• Częste zadawanie pytań mających na celu rozbudowywanie słownictwa dziecka i motywowanie do budowania dłuższych wypowiedzi
2. Współpraca z nauczycielami przedmiotu:
• Przygotowywanie odpowiednich metod oraz pomocy do pracy z uczniami
• Dostosowywanie wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów,
• Nauka tolerancji, wzajemnej pomocy,
• Wypracowanie atmosfery życzliwości, akceptacji.
• Wzmacnianie pozytywne: pochwały, przywileje,
• Niwelowanie presji czasu.
3. Stała współpraca z rodzicami
• Wymiana informacji w dzienniku elektronicznym - platforma edukacyjna oraz w kontaktach indywidualnych, przeprowadzanie rozmów telefonicznych w miarę potrzeb;
• Zapewnienie o gotowości niesienia pomocy oraz zachęceniu ich do współpracy.
• Konsultacje i porady.
4. Wspieranie i współpraca z wychowawcą klasy
• Podejmowanie działań mających na celu integrację ucznia z klasą
• Angażowanie ucznia w życie klasy, stosowanie pochwał za jego aktywność i motywowanie do kolejnych działań
• Obserwacja zachowań i rozpoznawanie potrzeb, problemów uczniów w klasie, przekazywanie informacji wychowawcy.
• Konsultacje, porady
5. Stała współpraca z: pedagogiem szkolnym, logopedą.
6. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
• Stacjonarnie i on-line.
7. Tworzenie dokumentacji ucznia IPET, WOPFU.
8. Udział w szkoleniach
........................................
9. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami, specjalistami
wysyłanie prezentacji, referatów:
• „Przyczyny wypalenia zawodowego”
• „Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w uczeniu się” itp.

W trakcie nauki zdalnej wszystkie wyżej wymienione czynności były wykonywane zdalnie:
• uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych stacjonarnie z uczniem w szkole
• robienie notatek i sprawdzanie czy uczeń zapisał wszystkie treści
• wspieranie ucznia w trakcie sprawdzianów
• rozmowy wspierające w razie potrzeby
• prowadzenie zajęć rewalidacyjnych stacjonarnie w szkole.

Skład Zespołu:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.