X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51478
Przesłano:

Opinia neurologopedyczna ucznia z oligofazją

Opinia logopedyczna
Uczeń .........objęty terapią logopedyczną na terenie Szkoły... zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wymiarze jednej godziny tygodniowo w formie zajęć grupowych. Wskutek działań terapeutycznych stan mowy ulega umiarkowanej poprawie. Na podstawie badań logopedycznych obejmujących ocenę aparatu mowy, reakcji werbalnych i niewerbalnych ucznia stwierdza się oligofazję. Obniżona sprawność motoryczna narządów mowy. Uczeń komunikuje się werbalnie z otoczeniem. Mówi raczej chętnie, choć w jego wypowiedziach brak jest jednak płynności, są one nierozbudowane, lakoniczne. Zauważa się obniżony poziom kompetencji językowej (w zakresie gramatycznym i leksykalnym).Uczeń ma pewne trudności z werbalizowaniem myśli, formułowaniem wypowiedzi. adekwatnej do sytuacji komunikacyjnej, czasem cechuje je pewna chaotyczność. W mowie chłopca pojawiają się częste substytucje głosek (sz, ż, cz, dż, zamieniane są na s, z, c, dz), uproszczenia i metatezy, co w następstwie stwarza u odbiorcy obraz mowy niezbyt wyraźnej i niedbałej. Zasób słownictwa czynnego i biernego obniżony. Uczeń raczej nie ma problemów ze zrozumieniem prostych instrukcji i poleceń oraz opowiedzeniem czteroelementowej historyjki obrazkowej.
W sytuacjach zadaniowych chłopiec wykazuje zwykle zahamowanie komunikacji werbalnej, wypowiada się pojedynczymi wyrazami lub zdaniami pojedynczymi nierozwiniętymi. Wymaga wsparcia ze strony prowadzącego zajęcia (pytania naprowadzające, dodatkowe wyjaśnienia), ma trudność ze zrozumieniem związków przyczynowo-skutkowych.
Podczas zajęć uczeń chętnie pracuje, z łatwością nawiązuje kontakt z prowadzącym terapię,zgłasza swoje potrzeby i otwarcie mówi o trudnościach, na jakie napotyka. Wymaga natomiast stałej kontroli i wielu wzmocnień pozytywnych ze strony terapeuty. Rozpoczęte zadania zwykle doprowadza do końca, chociaż tempo pracy jest wolniejsze niż u rówieśników.. Odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości. W obliczu porażki wycofuje się, a niekiedy buntuje.
Opinię wydano na prośbę matki.
Zalecenia:
1. korygowanie wady wymowy,
2. redukowanie błędów fonetycznych,
3. doskonalenie rozumienia mowy,
4. rozwijanie słownictwa czynnego i biernego.
5. zachęcania do swobodnych wypowiedzi na podstawie historyjek obrazkowych,
6. kształtowanie spójności wypowiedzi,
7. ćwiczenia gramatyczne,
8. ćwiczenia relacji czasowych i przestrzennych,
9. kształtowanie umiejętności słuchania i koncentrowania się na słowie mówionym,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.