X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51445
Przesłano:

Erasmus - Job shadowing w Porto

W dniach od 23 – go do 27-go października w ramach programu Erasmus miałyśmy możliwość uczestniczenia w projekcie Job shadowing w Portugalii. Wizytowałyśmy szkołę Arco Major w Porto opiekującą się młodzieżą z problemami edukacyjno-wychowawczymi i społecznymi.
Jest to jedyna tego typu placówka działająca w Portugalii już od 10 lat. Pomysłodawcą projektu i założycielem szkoły jest Joaquim Azevedo, profesor uniwersytecki, członek Krajowej Rady Edukacji i były sekretarz stanu ds. kształcenia w Portugalii.
Arco Major obejmuje 4 placówki w różnych częściach miasta, przebywają w nich ok. 20 osobowe grupy uczniów w wieku od 14 do18 lat. Nie jest to szkoła w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, to raczej dom otaczający opieką tzw. trudną młodzież. Nauczyciele i specjaliści uczący przedmiotów zawodowych pracują z uczniami w oparciu o metodę projektów. Na cotygodniowych spotkaniach ustala się plan pracy, omawia bieżące osiągnięcia wychowanków i aktualne problemy edukacyjno – wychowawcze. Bloki tematyczne obejmują zajęcia interdyscyplinarne zarówno z przedmiotów zawodowych jak mechanika, elektryka, informatyka, fryzjerstwo, stolarstwo, gastronomia, fotografia, prace artystyczne jak również tradycyjne przedmioty takie jak matematyka, język angielski czy język ojczysty. Pod koniec każdego projektu na podstawie zadań zawartych w dossier uczniowie dokonują ewaluacji własnych umiejętności i osiągnięć. Nauczyciele dokonują analizy projektów, wskazują ich mocne strony, zachęcają uczniów do podejmowania działań zmierzających do maksymalnej optymalizacji celów projektów. Pozwala to określić poziom osiągniętych umiejętności, ustalać indywidualny tok dalszej pracy i motywować wychowanków do dalszego rozwoju.
W domach Arco Major stosuje się tzw. dyscyplinę pozytywną - praca w niewielkich zespołach, indywidualne podejście do uczniów, atmosfera empatii, zrozumienia, życzliwości umożliwiają pełniejszy kontakt z podopiecznymi i pozwalają na zbudowanie prawdziwych, bliskich i serdecznych więzi w tej społeczności. Wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków, spędzanie razem wolnego czasu pogłębiają te dobre relacje i stwarzają szansę na pełną integrację społeczną wychowanków. Od swojej placówki podopieczni otrzymują również pomoc w znalezieniu pracy lub w ponownym podjęciu nauki w szkole. Dzięki temu mogą odzyskać wiarę we własne siły, poczucie bezpieczeństwa i nadzieję na lepszą przyszłość.
Możliwość obserwacji pracy z młodzieżą w placówkach Arco Major jest dla nas inspiracją do podejmowania podobnych działań w pracy z naszą młodzieżą. Szczególnie skuteczna i ciekawa wydała się nam forma pracy projektem. Stwarza ona możliwość większego zainteresowania uczniów, pobudza ich do większej kreatywności i aktywności, pozwala na rozwinięcie indywidualnych talentów oraz na praktyczne wykorzystanie i zastosowanie wiedzy z wielu dyscyplin, uczy także dobrego organizowania czasu pracy i planowania rozwoju osobistego. Takie kompetencje są obecnie niezwykle istotne.
Dzięki udziałowi projekcie w Erasmus mamy możliwość korzystania z doświadczeń nauczycieli w innych krajach Europy i wykorzystania ich w naszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.