X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51345
Przesłano:
Dział: Świetlica

Zając - rozwijanie zainteresowań dzieci. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Zajęcia otwarte dla dzieci z Przedszkola
DATA: 29.03.2022
PROWADZĄCY : Aneta Kolarska
GRUPA/KLASA: grupa z przedszkolna
CZAS TRWANIA: 35 min.
TEMAT ZAJĘĆ: „Zając – Rozwijanie zainteresowań dzieci”
CEL OGÓLNY: Rozwijanie zainteresowań dzieci.
CELE OPERACYJNE :
Uczeń:
- Potrafi rozwiązać zagadkę.
- Zna relacje przestrzenna.
- Wie jak wygląda zając.
- Potrafi wypowiadać się całymi zdaniami.
- Potrafi wykonać pracę plastyczną zgodnie z instrukcją nauczyciela.
- Wie jak należy zachować się w czasie wykonywania pracy.
- Potrafi słuchać poleceń wychowawcy ze zrozumieniem.
- Zostawia po sobie porządek.
CEL WYCHOWAWCZY :
- Integracja dzieci.
METODY:
- Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy – zagadka, karta pracy.
- Metoda asymilacji wiedzy – prezentacja multimedialna.
- Metoda praktyczna – realizacja zadań wytwórczych (wykonanie prac plastycznych).
FORMY PRACY:
- Zbiorowa, indywidualna.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- zagadka, karta pracy, prezentacja multimedialna, szablon zająca, kolorowy papier, klej, nożyczki.
TREŚCI NAUCZANIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Edukacja plastyczna:
- wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura;
Zajęcia techniczne:
- utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,
- zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych,
KRYTERIUM POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ CELÓW: Dzieci wykonały wszystkie ćwiczenia przygotowane przez wychowawcę.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie uczestników zajęć.
2. Zagadka (Kształtowanie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy.)
 Długie ma uszy, przyjazne lico i z ogonkiem jak pompon po łąkach kica. Kto to?
 Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały i z ogonkiem jak pomponik przez zielone pola goni? Kto to?
 Zgodnie ze starym, wielkanocnym zwyczajem słodkie prezenty dzieciom rozdaje. Kto?
ZAJĄC
3. Wspólne rozwiązanie karty pracy, która utrwala określenia związane z relacją przestrzenną, czyli np. przed, za, obok, na
4. Pokazanie prezentacji multimedialnej o zającu. (Rozwijanie ciekawości u dzieci, Doskonalenie umiejętności słuchania)
5. Indywidualna praca dzieci – Zając – praca plastyczna z kolorowego papieru. (Rozwijanie twórczości, fantazji, estetyki i wyobraźni).
6. Posprzątanie przez dzieci stanowisk pracy. (Wdrażanie do pozostawiania za sobą porządku).
7. Rozdanie przedszkolakom prac plastycznych oraz dyplomów.
8. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.