X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51342
Przesłano:
Dział: Języki obce

Tydzień Języków Obcych - projekt edukacyjny dla klas 0-3

Projekt edukacyjny
„ Tydzień Języków Obcych”
klasy 0-3

I. Cel projektu:
Celem projektu jest wzbudzenie wśród uczniów motywacji do nauki języków obcych, pokazanie uczniom jak ważna w dzisiejszych czasach jest znajomość języka, kultury i obyczajów panujących w krajach europejskich.
Poprzez realizację projektu chcemy zachęcić najmłodszych uczniów do poznawania nowych języków, które są przydatne nie tylko podczas podróży do obcych krajów, ale także w poszukiwaniu przyszłej pracy lub komunikowaniu się z obcokrajowcami przybyłych do naszego kraju.

II. Uczestnicy projektu: klasy 0-III

III. Termin realizacji: 26-30 września 2022r.

IV. Cele szczegółowe:
• przedstawienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych
• podkreślenie roli języków obcych w życiu młodego człowieka,
• przełamywanie barier językowych wśród uczniów,
• kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec innych kultur,
• rozwijanie ciekawości poznawczej poprzez kontakt z językiem obcym,
• doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
• rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym,
• poszerzenie wiedzy na temat kultury krajów europejskich,
• wskazanie metod i form nauki języka obcego,
• kształtowanie u uczniów świadomości przynależności do rodziny narodów europejskich.

V. Metody pracy:
• gry i zabawy językowe,
• praca indywidualna, w parach, grupowa,
• prezentacja multimedialna,
• praca plastyczna,
• pokaz

VI. Opis osiągnięć uczniów:
Po realizacji projektu uczeń:
• zna obyczaje i kulturę danego krajueuropejskiego,
• potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
• rozwija własne zdolności językowe,
• potrafi korzystać z TIK,
• jest świadomy korzyści jakie płyną ze znajomości języków obcych.
• jest zmotywowany do poszerzania swoich umiejętności językowych,
• zna ciekawe i różnorodne metody nauki języka obcego.

VII. Podejmowane działania:

Klasy 0-III
L.p.
Zadania
Termin realizacji
1.

Ogłoszenie uczniom ,,Tygodnia Języków Obcych’’ oraz Europejskiego Dnia Języków Obcych 26 września 2022r.
Wykonanie gazetki tematycznej.
Zaprezentowanie haseł promujących naukę języków obcych na szkolnym korytarzu.
26.09.2022
2.
Przydzielenie poszczególnym klasom danego kraju europejskiego.
Przygotowanie przez klasę flagi przydzielonego kraju i wywieszenie jej na drzwiach klasopracowni.
27.09.2022
3.
Wszyscy uczniowie ubierają się w kolorach flagi przydzielonego wcześniej kraju.

Nauka piosenki z repertuaru dziecięcego ,,Panie Janie” w wersji anglojęzycznej w oddziałach przedszkolnych.
28.09.2022
4.

4.
Głośne czytanie fragmentów literatury anglojęzycznej przez wybranych uczniów klas II-III ,,English Kids Readers” wyd. Pearson

Zaprezentowanie wybranych słów w różnych językach obcych przez uczniów (zwroty grzecznościowe, liczby, kolory,...)
29.09.2022

29.09.2022
5.
Gry planszowe językowe (Bingo, Memory, Guess Who?, Scrabble, Fiszki).
,,Jaki to język? - rozpoznawanie języka z nagrania piosenki z repertuaru dziecięcego ,,Frozen” w różnych wersjach językowych.
30.09.2022

Działania realizowane w świetlicy szkolnej:
L.p.
Zadania
Termin realizacji
1.

• Ogłoszenie uczniom ,,Tygodnia Języków Obcych’’ oraz Europejskiego Dnia Języków Obcych 26 września 2022r.
• Zaprezentowanie oficjalnej strony internetowej EDJO
• Kolorowanie flag krajów europejskich, kodowanie.
• Pogadanka z uczniami na temat:
,,Dlaczego warto uczyć się języków obcych”
• Przedstawienie ciekawostek językowych i kulturowych wybranych krajów.

• Słuchanie muzyki z repertuaru dziecięcego w językach obcych.
• Rozgrywki językowe z użyciem dostępnych gier planszowych:
Guess who? Scrable, Memory,...
• Zaprezentowanie wybranych słów w językach obcych przez uczniów (zwroty grzecznościowe, liczby, kolory, ...)
• Obejrzenie prezentacji multimedialnej na temat wybranych krajów europejskich.
• Wykonywanie plakatów promujących naukę języków obcych przez chętnych uczniów.
• Udostępnienie literatury z repertuaru dziecięcego w języku obcym.
• Rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek w języku angielskim.

26.09.2022
30.09.2022

VIII. EWALUACJA PROGRAMU:
Sprawdzenie efektów nauczania uczniów klas 0-VIII będzie odbywało się systematycznie na zajęciach poprzez obserwację. Aktywność, zadowolenie, poczucie sukcesu i zaspokojenie potrzeb językowych czniów staną się wyznacznikami sukcesu.
Podczas realizacji programu prowadzona będzie ewaluacja, która pozwoli zaobserwować zmiany dotyczące przyrostu umiejętności językowych i umiejętności kluczowych uczniów, ich wkładu pracy i motywacji do nauki języków. Założeniem ewaluacji jest określenie stopnia realizacji przyjętych celów. Do przeprowadzenia ewaluacji wykorzystane zostaną prace plastyczne uczniów, ich zaangażowanie, udział w podejmowanych działaniach oraz rozmowy z uczniami.

Ewaluacja odbywać się będzie przez:

• widoczne dokonania edukacyjne (osiągnięcia, sukcesy, porażki)
• odgrywanie powierzonych ról
• rozmowy z uczniami,
• prace plastyczne, plakaty
• dekoracje,
• sprawozdania.

Autorka:
Edyta Kaszubska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.