X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5116
Przesłano:

List motywacyjny - jego budowa i treść merytoryczna. Scenariusz lekcji z podstaw przedsiębiorczości

Czas trwania lekcji: 90 minut ( dwie godziny lekcyjne )
Prowadzący lekcję: mgr inż. Barbara Ozga - Strzyż

Motto zapisane przed rozpoczęciem lekcji na tablicy :
,, Pisz tak list motywacyjny, by przedstawić swoją osobę i swoje oczekiwania, a nie by powtarzać w nich te same informacje, które powinny znaleźć się w CV.
Gdy ktoś starający się o pracę tworzy list motywacyjny w ten drugi sposób, wskazuje to - moim zdaniem - iż jego Curriculum Vitae nie zawierało wszystkich istotnych informacji.”

Cele lekcji : uświadomienie uczniom
- czym jest list motywacyjny i jakie treści powinien zawierać.

Po zakończeniu lekcji uczeń zna / rozumie :
- budowę ( układ ) listu
- wskazówki właściwego napisania listu
- jak napisać swój list motywacyjny.

Umiejętności kształtowane na lekcji :
- praca w grupach z tekstem
- formułowanie wniosków
- poprawne napisanie listu motywacyjnego.

Metoda pracy - problemowa
technika pracy w grupach w oparciu o podany tekst.

Pomoce dydaktyczne :
- rzutnik
- foliogramy
- kserokopie przykładowych listów motywacyjnych.


Przebieg lekcji:

1. Elementy organizacyjne, podzielenie zespołu klasowego na grupy i wybór jej lidera.
2. Zapoznanie z celami zajęć i mottem zapisanym na tablicy.
3. Wyjaśnienie uczniom istoty listu motywacyjnego, jego przesłania i cech.
4. Przedstawienie wzoru listu na foliogramie i omówienie jego budowy.
5. Zapisanie ważniejszych treści do zeszytu ( podstawowe elementy listu i budowa ).
6. Nauczyciel pokazuje inne przykłady listów i prosi uczniów chętnych do rzutnika, aby sami dokonali próby omówienia ich treści i budowy.
7. Ocenienie wypowiedzi uczniów.
8. Rozdanie każdej grupie kompletu kserokopii i wybranych listów wraz z komentarzem.
9. Poszczególne zespoły zapoznają się z ich treścią, szukają w nich plusów i minusów, wymieniają swoje uwagi.
10. Nauczyciel przysłuchuje się wypowiedziom i je weryfikuje.
11. Udzielenie uczniom wskazówek dotyczących poprawnego napisania listu sporządzonych na foliogramie, a następnie przepisanie ich do zeszytu.
12. Przekazanie mini słowniczka i zwrotów przydatnych do zredagowania listu ( na ksero).
13. Ewaluacja zajęć i uczniów w formie ocen.
14. Zadanie pracy domowej o treści : Sporządź swój list motywacyjny.

UŻYTECZNE ZDANIA PRZY PISANIU LISTU MOTYWACYJNEGO

Zdania rozpoczynające list

1. W odniesieniu (w nawiązaniu) do ogłoszenia prasowego, zamieszczonego w „Dzienniku Zachodnim " z dnia .............. pragnę zgłosić (przedstawić) swoją kandydaturę na stanowisko ......................
2. Pisząc w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie, które ukazało się w tygodniku „Gwarek" w dniu ............. pragnę ubiegać się o stanowisko .................... w Waszej firmie.
3. W odpowiedzi na ofertę pracy zgłoszoną w Związkowym Biurze Pośrednictwa Pracy, chciałbym przedstawić Państwu swoją kandydaturę na stanowisko ........
4. W odpowiedzi na ogłoszenie, które ukazało się w „Gazecie Wyborczej" dnia ........ wyrażam swoje zainteresowanie Państwa propozycją.
5. Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do pracy w nowobudowanym supermarkecie „Champion" w Katowicach na stanowisku ......................
6. Z artykułu (ogłoszenia) w „Dzienniku Zachodnim", który ukazał się dnia ............ dowiedziałem się, że planują Państwo otworzyć nowy sklep (supermarket, centrum handlowe, oddział) w Sosnowcu. Chciałbym w związku z tym ubiegać się o zatrudnienie w tym sklepie na stanowisku ............ (Chciałbym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko ..........).

Zdania do części głównej listu motywacyjnego

1. Moje zainteresowanie Państwa ofertą (propozycją) bierze się z faktu, że jestem obecnie na etapie poszukiwania kontaktu z odpowiednią firmą, która zechciałaby wykorzystać moje niemałe doświadczenie (możliwości).
2. Od wielu lat śledzę dynamiczny rozwój Państwa firmy w tak konkurencyjnej branży jak ......(rynek sprzętu, oprogramowania komputerowego), dlatego
3. Wasza oferta zainteresowała mnie w szczególny sposób.
4. Od dłuższego okresu czasu obserwuję dynamiczny rozwój Państwa firmy, dlatego Wasza oferta zainteresowała mnie w szczególny sposób.
5. Wszystkie powierzone zadania wykonuję terminowo, a często (chętnie) podejmuję się wykonania również zadań dodatkowych.
6. Posiadam dużą wiedzę na temat produktów (usług) świadczonych przez Państwa konkurencję.
7. Staram się uaktualniać swoją wiedzę w (nazwa dziedziny) poprzez ......
(np. bieżący przegląd fachowego czasopiśmiennictwa - możesz wymienić tytuły, regularne uczestnictwo w targach branżowych).
8. Posiadam dobrą orientację w osiągnięciach współczesnej nauki (techniki) w (nazwa dziedziny).
9. Osiągam sukcesy dzięki swojej determinacji i wytrwałości.
10. Umiejętności te (wspomniane wcześniej) w połączeniu z cechami osobistymi, takimi jak ......... (np. bardzo dobra organizacja pracy i odporność na stres), zawsze owocowały najwyższą skutecznością w realizowaniu założonych celów zawodowych.
11. Zawsze stawiam sobie ambitne zadania (cele).
12. Nie zrażają mnie trudności - dotychczasowe doświadczenia nauczyły mnie, w jaki sposób umiejętnie je przezwyciężać.
13. Jeśli to konieczne, potrafię podejmować trafne decyzje bez wskazówek innych.
14. Cechuje mnie........ (łatwość nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność,
wytrwałość w dążeniu do celu).
15. Cenię sobie ........ (pracę w zespole, możliwość systematycznego podnoszenia kwalifikacji).
16. Jestem gotowy (a) ........ (przejść wszystkie niezbędne kursy i szkolenia, podjąć pracę w każdym wymiarze godzin).

Zdania kończące list

1. Jeśli moja kandydatura zainteresuje Państwa, a kwalifikacje okażą się zgodne z Waszymi oczekiwaniami, chętnie zgłoszę się na rozmowę w dogodnym dla Państwa terminie.
2. Jeżeli uzna Pan (uznają Państwo) moją ofertę za interesującą, proszę o kontakt pod numerem ............ codziennie od ..... do .........
3. Chętnie stawię się na rozmowę kwalifikacyjną, aby móc osobiście Państwa przekonać o zaletach mojej kandydatury, w dogodnym dla Was terminie.
4. Mam nadzieję, że w bezpośredniej rozmowie będę w stanie przekonać Państwa, że zatrudniając mnie zdobędziecie cennego (oddanego, zaangażowanego, lojalnego) pracownika Waszej firmy.
5. Sądzę, że na spotkaniu będę w stanie przekonać Pana, ze jestem bardzo dobrym kandydatem na stanowisko ..............
6. Mam nadzieję, że moje kwalifikacje i umiejętności okażą się wystarczające, by ubiegać się o stanowisko ..............
7. Uważam, że ze względu na posiadane przeze mnie kwalifikacje oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, jestem odpowiednim kandydatem na proponowane przez Państwo stanowisko.
8. Mam nadzieję (liczę), że poszukując pracowników wezmą Państwo pod
uwagę moją kandydaturę.
9. Wierzę, że moje doświadczenie zawodowe i cechy charakteru pozwolą mi bez trudu sprostać stawianym przez Państwo wymaganiom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.