X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51112
Przesłano:
Dział: Języki obce

Praktyka czyni mistrza. Practice makes perfect. Scenariusz lekcji interdyscyplinarnej języka polskiego i języka angielskiego

Scenariusz lekcji interdyscyplinarnej języka polskiego i języka angielskiego

Temat: Praktyka czyni mistrza. Practice makes perfect.
Klasa: VII

Cel główny:
Poznanie popularnych przysłów w języku polskim i angielskim oraz ich znaczenia

Cele szczegółowe:
Uczeń :
• umie za pomocą ekspresji ruchowej przedstawić przysłowie
• potrafi współdziałać w zespole
• zna dosłowne i przenośne znaczenie przysłów
• określa celowość stosowania przysłów oraz ich budowę i funkcje

Metody:

- komunikacyjna
- fabryka pomysłów
- mapa myśli
- elementy dramy
- tarcza strzelecka

Formy:

- praca w parach
- praca w grupach

Materiały i pomoce dydaktyczne:
- patyczki z przyklejonymi połówkami przysłów w języku polskim i angielskim
- telefon komórkowy z dostępem do Internetu
- chmurki z przysłowiami
- quiz w aplikacji Quizizz

Ogniwo wstępne
Czynności organizacyjne: powitanie, sprawdzenie obecności.
Nauczyciel języka angielskiego zapisuje na tablicy sentencję „Practice makes perfect” i pyta uczniów o jej znaczenie. Nauczyciel języka polskiego dopisuje na tablicy „Praktyka czyni mistrza” i pyta o to czym są powyższe sentencje. Następnie wyjaśnia uczniom pojęcie przysłowia, uczniowie zapisują definicję. Uczniowie podają inne przysłowia, które znają w języku polskim i angielskim.

Ogniwo główne
Uczniowie pracują w grupach. Otrzymują patyczki laryngologiczne z naklejonymi połówkami przysłów w języku polskim i jak najszybciej układają pełne przysłowia. Po połączeniu przysłów w języku polskim dostają patyczki z angielskimi przysłowiami i wykonują to samo zadanie. W kolejnym etapie zadaniem uczniów jest dopasowanie do siebie przysłów o tym samym znaczeniu. Do przysłów, które nie mają pary uczniowie odszukują odpowiedniki wykorzystując Internet. Podkreślenie, iż nie zawsze przysłowia w danych językach mają dosłowne odpowiedniki, czasem zachowany jest jedynie sens przysłowia.
Nauczycielka języka polskiego przeprowadza fabrykę pomysłów na temat celowości stosowania przysłów, określenia ich funkcji i budowy, dosłownego i przenośnego znaczenia przysłów. Spostrzeżenia zostają zapisane w formie mapy myśli.
Następuje zmiana grup i uczniowie losują chmurkę z przysłowiem w języku angielskim i wymyślają scenkę ilustrującą dane przysłowie. Pozostali uczniowie muszą odgadnąć o jakie przysłowie chodzi i podać lub wyszukać polski odpowiednik.

Ogniwo kończące
W aplikacji Quizizz uczniowie w parach wykonują quiz dotyczący poznanych na zajęciach przysłów- dobierają odpowiedni obrazek ilustrujący przysłowie, dokańczają przysłowia, podają polskie lub angielskie tłumaczenia, poprawiają niewłaściwe słowo.
Nauczyciel objaśnia zadanie domowe- zadaniem uczniów jest zilustrowanie wybranego przysłowia wybranego spośród kategorii pogoda lub przyjaźń wraz z podanym jego odpowiednikiem w języku angielskim.
Na zakończenie zajęć nauczyciel rozdaje kartki z tarczą strzelecką. Uczniowie zamalowując odpowiednie pola dokonują oceny zajęć w kategoriach: temat, atmosfera, nauczyciel, koleżanki/koledzy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.