X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51110
Przesłano:
Dział: Języki obce

What’s the matter? Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego w klasie drugiej szkoły podstawowej

Scenariusz lekcji otwartej w klasie 2a

TEMAT ZAJĘĆ:- „ What’s the matter?”
Cele ogólne lekcji wynikające z podstawy: - uczeń rozpoznaje i nazywa dolegliwości zdrowotne
- uczeń poznaje piosenkę i umie ją zaśpiewać
- uczeń pracuje w zespole rówieśniczym

POWITANIE: Nauczyciel wita się z klasą i sprawdza obecność, zapoznaje uczniów z celami lekcji

ROZGRZEWKA: Nauczyciel zadaje dzieciom różne pytania wyuczone na wcześniejszych zajęciach, uczniowie odpowiadają, a następnie pracują w parach zadając pytania wg wzoru.

Wprowadzenie nowego materiału :
• Nauczyciel pyta dzieci na jakie dolegliwości najczęściej się uskarżają, uczniowie wymieniają przykładowe dolegliwości , a nauczyciel wykorzystuje karty obrazkowe umieszczając na tablicy te, które ilustrują podane przez dzieci choroby. Uzupełnia o kolejne karty zgodne ze słownictwem lekcji oraz kolejnością nagrania, które za chwilę usłyszą dzieci.
• Nauczyciel włącza nagranie - dzieci powtarzają słowa dwukrotnie.
Utrwalenie:
• Nauczyciel wskazuje obrazki w różnej kolejności zadając pytanie „ What’s this? Uczniowie chórem udzielają odpowiedzi
• „ Guessing game”- Nauczyciel prosi dzieci by zamknęły oczy, a w tym czasie zabiera jedną z kart z tablicy. Następnie zadaje pytanie „ What is missing?”- uczniowie udzielają odpowiedzi.( ćwiczenie powtarzamy trzykrotnie).
• „ Word or number?”- Nauczyciel dopisuje nad kartami cyfry od 1 do 8, a następnie zadaje pytania- uczniowie reagują podając albo nazwę dolegliwości albo cyfrę w zależności od usłyszanego pytania.
Zastosowanie:
• Zabawa w zespołach – Nauczyciel dzieli klasę na 2 zespoły, ( do podziału wykorzystuje wcześniej przygotowane kolorowe kółka żółte i niebieskie). Zespoły wybierają po jednym przedstawicielu, który stoi przodem do drużyny. Nauczyciel podnosi do góry kartę obrazkową, a drużyny starają się opisać ją gestem.
Ten przedstawiciel, który jako pierwszy poda poprawną nazwę zdobywa punkt dla swojej drużyny. (zabawę powtarzamy kilka razy). Przegrana drużyna składa w języku angielskim gratulacje drużynie wygranej.
Przygotowanie do kolejnej zabawy. nauczyciel pyta dzieci jak w języku polskim zapytać kogoś o to co mu dolega - dzieci odpowiadają w języku polskim, a nauczyciel tłumaczy pytanie na język angielski. Nauczyciel pyta dzieci jak odpowiedzieć na zadane pytanie – uczniowie odpowiadają, a nauczyciel ponownie tłumaczy zdanie. Po czym zapisuje wzór na tablicy.
• Zabawa w całej grupie „ True or false?”
- Przygotowanie do kolejnej zabawy. Nauczyciel pyta dzieci jak w języku polskim zapytać kogoś o to co mu dolega - dzieci odpowiadają w języku polskim, a nauczyciel tłumaczy pytanie na język angielski. Nauczyciel pyta dzieci jak odpowiedzieć na zadane pytanie – uczniowie odpowiadają, a nauczyciel ponownie tłumaczy zdanie. Po czym zapisuje wzór na tablicy.
- Nauczyciel tłumaczy uczniom zasady zabawy, a następnie wybiera jedno dziecko, które wychodzi na środek losując jedną z kart trzymanych przez nauczyciela. Reszta klasy wstaje. Wybrany uczeń nie pokazuje karty pozostałym uczniom . Klasa głośno zadaje pytanie wg wyuczonego wzoru, ( What’s the matter?), a uczeń układa zdanie zgodne z ilustracją lub niezgodne ( np. I’ve got a sore throat). Koledzy reagują podniesieniem lub opuszczeniem kciuka. Na polecenie nauczyciela uczeń odwraca kartę, jeśli zdanie jest zgodne z ilustracją w grze pozostają ci uczniowie, którzy mieli kciuki podniesione w górę. Pozostali siadają. Zabawa trwa do momentu pozostania jednego ucznia. ( zabawę powtarzamy 3 razy).
• Piosenka- Nauczyciel zapoznaje dzieci z prostą piosenką „ What’s the matter?”. Po wysłuchaniu piosenki pyta uczniów jakie 3 dolegliwości rozpoznali w piosence. Uczniowie odpowiadają, a nauczyciel przyczepia na tablicy karty obrazkowe zgodnie z kolejnością ich występowania w piosence. Następnie uczniowie śpiewają piosenkę używając gestów prezentowanych wcześniej przez nauczyciela.

Ewaluacja: Nauczyciel rozdaje dzieciom zestaw 2 kartoników w kolorze zielonym i czerwonym oraz zadaje 3 pytania: Czy zapamiętałeś wszystkie nazwy dolegliwości? Czy pamiętasz jak zadać pytanie o dolegliwości i jak na nie odpowiedzieć? Czy zapamiętałeś słowa piosenki? Dzieci reagują poprzez podniesienie kartonika w kolorze zielonym lub czerwonym, ( zielony oznacza TAK, czerwony oznacza NIE). Nagradza wszystkie dzieci oceną za aktywność i zaangażowanie.

• Praca domowa – Nauczyciel prosi dzieci o wykonanie w domu zadania 1 i 2/50 z ćwiczeń.

• Pożegnanie z klasą – Nauczyciel żegna się z dziećmi w języku angielskim.

Realizujący: Anna Łukasik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.