X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50973
Przesłano:
Dział: Świetlica

Wszystkie koty są wspaniałe, i te duże, i te małe, czyli o tym, jak ważna jest przyjaźń i tolerancja - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć przeznaczony dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej
(klasy 1 – III)
Temat : „ Wszystkie koty są wspaniałe i te duże i te małe - czyli o tym jak ważna jest przyjaźń i tolerancja

Cele ogólne:

• kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych
• kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych
• rozwijanie koncentracji uwagi
• wdrażanie dzieci do zachowania ładu i porządku podczas zajęć
• rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• potrafi wymienić ciekawostki z życia kotów
• potrafi wymienić przysłowia i powiedzonka związane z kotami
• uważnie słucha czytanego przez nauczyciela tekstu
• wypowiada się na temat przeżyć głównych bohaterów
• wykazuje aktywność podczas czasu przeznaczonego na rozmowę – odpowiada na pytania
• potrafi skupić uwagę na wykonywanym zadaniu
• umie współdziałać w grupie
• potrafi wykonać pracę plastyczną zgodnie z podaną instrukcją

Sposoby sprawdzania stopnia realizacji celów:
• wypowiedzi uczniów
• wykonywanie zadań grupowych i indywidualnych
• sprawdzenie zapamiętanych wiadomości poprzez zadawanie pytań
Metody nauczania:
dialogowa, eksponująca (prezentacja), rozmowa kierowana, praktycznego działania, aktywizująca
Formy organizacyjne: indywidualna, grupowa
Formy indywidualizacji: zadania dostosowane do możliwości ucznia
Środki dydaktyczne:
• płyta CD z nagraniem piosenki „ Cztery rude koty”
• film na YT „ Przysłowia i powiedzonka o kotach”
• opowiadanie „ Opowiadanie o przyjaźni - opowiadanie o kotkach”
• obrazki ilustrujące przysłowia i powiedzenia o kotach
• napisy z hasłami do wykonania mapy pamięci ze słowem kluczowym „ przyjaźń ”
• książki o kotach
• plakaty i ilustracje kotów
Sposoby oceniania: pochwały ustne, nagrody za wykonane zadanie
Ogólny plan zajęć:
a) przywitanie dzieci
b) wprowadzenie do tematu
c) pogadanka na temat zwierząt domowych posiadanych przez dzieci. Przekazanie kilku ciekawostek z życia kotów
d) oglądanie filmu na YT „ Przysłowia i powiedzonka o kotach”
e) rozmowa na temat treści zawartych w filmie. Dopasowywanie obrazków do przysłów i powiedzeń o kotach.
f) zabawa ruchowa” Wszystkie koty to potrafią
g) czytanie opowiadania „ Opowiadanie o przyjaźni, opowiadanie o kotkach”
h) wprowadzenie pojęcia „tolerancja” . Ułożenie mapy myśli, ze słowami kojarzącymi się z tym pojęciem.
h) praca plastyczna : kotek z papierowego talerzyka
i) podsumowanie zajęć – podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach i zaangażowanie, wystawa wykonanych prac

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.