X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50829
Przesłano:

Uczeń z Zespołem Aspergera - sukcesy i porażki. Opinia

Uczeń z Zespołem Aspergera – sukcesy i porażki.

Czyta w wolnym tempie, słabą techniką, w sposób wyrazowy. Podczas czytania popełnia błędy typu: myli litery, opuszcza albo dodaje zbędne litery w wyrazie, przestawia kolejność liter w wyrazie. Uczeń wykazuje trudności w rozumieniu samodzielnie czytanego tekstu. Rozumienie treści wzrasta, gdy jest on czytany przez nauczyciela.
Uczeń podczas pisania popełnia wiele błędów. Są to błędy w zakresie reguł ortograficznych, w łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów, w zmiękczaniu spółgłosek i muleniu liter – odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie lub podobnych wzrokowo; opuszczanie liter; nie zawsze prawidłowe różnicowanie samogłosek nosowych „ą”, „ę”; nieprawidłowa pisownia i-j. Poziom graficzny pisma niski – litery nierówne, zniekształcone, niewłaściwie powiązane.
Uczeń ma trudności w nauce języków obcych, ponieważ problemem jest nauka pamięciowa słów, oraz obrazu graficznego wyrazów. Pracuje na słowniku obrazkowym. Niechętnie wypowiada się w j. angielskim. Gramatyka jest dla niego pojęciem abstrakcyjnym, niezrozumiałym. Nauka j. angielskiego oscyluje jedynie wokół tematów bliskich chłopcu (zwierzęta, gry komputerowe).
Myli cyfry podobne graficznie, ma trudności w nauce tabliczki mnożenia, długo zastanawia się nad wynikiem, ogromne trudności sprawia mu mnożenie i dzielenie liczb sposobem pisemnym. Ma trudności w rozumieniu i rozwiązywaniu zadań tekstowych, ponieważ przeszkodą jest czytanie ze zrozumieniem (szybko się wtedy zniechęca). Uczeń myli pojęcia przyswajalne werbalnie (np. równoległy, prostopadły). W zakresie geometrii ma kłopoty ze skorelowaniem nazwy z figurą geometryczną i bryłą, ale chętnie i poprawnie je rysuje, co wynika z dobrze rozwiniętej wyobraźni przestrzennej.
Ma trudność z orientowaniem się na mapie, kłopoty z zapamiętaniem kierunków na mapie: północ, południe, wschód, zachód a w szczególności z symboliką w języku angielskim oraz trudności w określaniu stron świata.
Aktywnie uczestniczy w lekcji wtedy, gdy temat dotyczy zwierząt. Angażuje się podczas zadań opartych na działaniach praktycznych oraz doświadczeniach. Z zapałem wtedy uczestniczy w lekcji, prowadzi obserwacje i wyciąga prawidłowe wnioski.
Słabym punktem są lekcje historii, ponieważ ma trudności z wiązaniem faktów historycznych i zapamiętaniem kolejności ich następowania w czasie. Ma duże trudności z zapamiętywaniem dat, nazw i pojęć, myli wydarzenia, ponieważ to co wydarzyło się w dalekiej przeszłości jest dla niego bardzo abstrakcyjne.

Chętnie bierze udział w zajęciach technicznych i plastycznych, ponieważ wymagana jest tutaj sprawność manualna. Bardzo lubi konstruować, majsterkować, lepić, malować. Wykonuje te czynności z zainteresowaniem szczególnie, gdy tematyka jest mu bliska i wtedy lubi prace tworzyć po swojemu, według własnego pomysłu.
Jedyne trudności pojawiają się w rysunku technicznym, gdzie wymagana jest precyzja, utrzymanie w liniaturze. Ma trudności w czytaniu i pisaniu nut identyczne, jak w czytaniu i pisaniu słów (obie te umiejętności posługują się symbolami i dźwiękami).
Uczeń niechętnie biega, szybko się męczy, uczestniczy w grach zespołowych niewymagających dużego wysiłku i kondycji fizycznej. Chętnie natomiast gra w tenisa stołowego, zajmuje się przygotowywaniem sprzętu sportowego do zajęć wychowania fizycznego.
Lekcje informatyki i korzystanie z urządzeń elektronicznych jest atrakcyjne i nagradzające. Dlatego też chętnie w nich uczestniczy, dobrze radzi sobie z podstawami programowania, potrafi wyszukać informacje w Internecie, sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymi w pracowni komputerowej.
Ma problem ze skupieniem uwagi przez dłuższy czas, szybko się rozprasza. Często się zdarza, iż nie w pełni rozumie polecenia, wymaga dodatkowych wyjaśnień. Dlatego też siedzi w pierwszej ławce aby ułatwić koncentrację uwagi oraz współpracę z nauczycielem. Chętniej podejmuje rozmowę na tematy, które go interesują. Ładnie się wypowiada. Ma bogatą wiedzę z różnych dziedzin życia (elektronika, mechanika, informatyka, zoologia).
Uczeń rozprasza się słysząc dźwięki, które dla większości osób są jedynie tłem (tykanie zegara, odgłosy z korytarza szkolnego, przejeżdżający samochód, czy też dzieci , które czekają przed szkołą na autobus). W sali lekcyjnej unika jasnego światła i najczęściej włącza tylko połowę lamp.
Mimo wysokich zdolności w zapamiętywaniu faktów przejawia trudności z rozumieniem treści, zwłaszcza abstrakcyjnych (np. nie potrafi napisać wypracowania o spotkaniu z bohaterem czytanej książki), ma trudności w planowaniu samodzielnej pracy, która dotyczy lekcji oraz trudności w łączeniu informacji w spójną całość. Zauważa wiele szczegółów, ale ma znaczne problemy z postrzeganiem i rozumieniem całości.
Lubi uczyć się za pomocą obrazów, dlatego wybiera książki bogato ilustrowane, np. albumy zwierząt. Świetnie radzi sobie z ćwiczeniami konstrukcyjnymi, różnymi układankami i klockami.
Dobrze reaguje na zestawy działań rutynowych – lubi wiedzieć czego można oczekiwać w ciągu dnia w szkole.
Nie zawsze właściwie interpretuje wskazówki społeczne, nie jest w stanie ocenić „dystansu społecznego”. Wykazuje niewielką zdolność inicjowania i podtrzymywania rozmowy a gdy do tej rozmowy dochodzi to musi mieć ostatnie słowo, gdyż bezgranicznie wierzy że ma absolutną rację. Trudno przekonać go, że jest inaczej.
Zdarza się, że zachowuje się nieadekwatnie do bodźca, działa pod wpływem własnych wewnętrznych impulsów. Dobrze natomiast reaguje na indywidualizację podejścia, wzmocnienia pozytywne, pochwały oraz wydłużony czas pracy podczas lekcji .
Przerwy międzylekcyjne spędza wyłącznie z rówieśnikami ze swojej klasy, obserwując ich zachowania, często także dołącza do zabawy naśladując kolegów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.